Searched for: subject%3A%22Beweging%22
(1 - 15 of 15)
document
Simons, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Ondanks de crisis lijkt het percentage bedrijven dat iets doet op het gebied van bewegen rdelijk stabiel gebleven. Fitnessactiviteiten zijn nog altijd het meest populair. Om meer medewerkers aan te spreken zouden bedrijven hun aanbod van beweegactiviteiten liefs moeten verbreden. Vakmedia
article 2013
document
Kloeze, E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author), de Jong, S. (author), Nawijn, L. (author), Bakker, I. (author), Nault, R. (author), L'Hoir, M.P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Wetenschappers hebben een relatie gevonden tussen slaap en overgewicht. Dit komt naar voren uit het pilotonderzoek Gezonde kinderen in een gezonde kindomgeving’ voor basisschoolkinderen in Winterswijk. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die ’s nachts één keer of vaker wakker worden een hogere BMI-waarde hebben. Tevens blijkt dat kinderen die...
article 2011
document
van der Klauw, M. (author), Keijzer, L. (author)
report 2011
document
Cremer, R. (author)
De titel is natuurlijk niet letterlijk bedoeld. De onderliggende vraag is: gaat het in beweging komen dóór sport samen met het in beweging komen voor werk? Uiteenlopende effecten van beweging kunnen in dit verband worden aangehaald, zoals veranderingen in de energiehuishouding, fysieke behendigheid, emotionele stabiliteit, zelfverzekerdheid of...
article 2011
document
Gubbels, W. (author), Kremers, S. (author), Thijs, C. (author), Stafleu, A. (author), van Kann, D. (author), de Vries, S. (author), de Vries, N. (author)
Een toenemend aantal kinderen is te dik. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat kinderdagverblijfmedewerkers invloed kunnen hebben op wat kinderen eten en hoe veel ze bewegen. Ze kunnen ook ouders stimuleren om thuis gezond gedrag te bevorderen. Zo kunnen kinderdagverblijven bijdragen aan het voorkcimen van overgewicht bij...
article 2010
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, S. (author), Blatter, B. (author), de Kraker, H. (author)
Uit TNO's "Arbeidssituatie survey" bleek dat in 2002 alleen in Nederland al bijna twee miljoen mensen met RSI-klachten rondlopen. In 2004 waren het er vrijwel evenveel. Dit artikel identificeert welke beroepsgroepen vooral getroffen worden, wat er tegen gedaan wordt en vergelijkt de Nederlandse cijfers met andere EU-landen. Vakmedia
article 2006
document
de Looze, M.P. (author), Kuijt-Evers, L.F. (author), van Dieën, J. (author)
The concepts of comfort and discomfort in sitting are under debate. There is no widely accepted definition, although it is beyond dispute that comfort and discomfort are feelings or emotions that are subjective in nature. Yet, beside several subjective methodologies, several objective methods (e.g. posture analysis, pressure measurements,...
article 2003
document
Dirx, M.J.M. (author), van den Brandt, P.A., (author), Bausch-Goldbohm, S.A. (author), Voorrips, L.E. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
Hopman-Rock, M. (author), Staats, P. (author), Tak, W. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
Pot, F.D. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
Hildebrandt, V.H. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
Stiggelbout, M. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Commissaris, D.A.C.M. (author)
The issues addressed in this thesis concern the control of equilibrium in a bimanual, wholebody lifting task. This task comprises the forward bending of the trunk and the lowering of the whole body to grasp an object with two hands, followed by the lifting of the object to waist or chest level. After a general introduction in chapter 1 a...
doctoral thesis 1997
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Does, M. (author), Vink, P. (author)
In dit literatuuronderzoek wordt nagegaan wat de fysiologische gevolgen van warmtetoediening op pijn zijn. Het is bedoeld als voorbereiding op de vraag of een warmtegordel (de zogenaamde "Hot-mate") lage rugpijn zou kunnen verlichten. Eén van de verwachte fysiologische gevolgen van warmtetoediening is pijnverlichting. De verschillende...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van der Grinten, M.P. (author)
Graafwerk is het belangrijkste onderdeel van de werkzaamheden van fitters bij de afdeling Distributie van de Drinkwaterleiding Rotterdam. Behalve training in het algemeen en van de werkmethode in het bijzonder en selectie van het personeel zal ook een verantwoorde keuze van juist gereedschap een bijdrage leveren aan het verminderen van risico...
report 1986
Searched for: subject%3A%22Beweging%22
(1 - 15 of 15)