Searched for: subject%3A%22Bewegen%22
(1 - 20 of 75)

Pages

document
Renaud, L.R. (author)
Langdurig zitten verhoogt de kans op het krijgen van hart- en vaatziekten, diabetes type II en vroegtijdig overlijden (Bailey et al., 2019; Lavie et al., 2019; Van der Ploeg et al., 2012). Gezondheidsrisico’s nemen sterker toe naarmate de totale tijd die we zittend doorbrengen langer is. Dat geldt zeker voor mensen die onvoldoende bewegen. Zo...
article 2022
document
Vlasblom, E. (author)
Achtergrond. In 2015 is, in nauwe samenwerking met VWS en SZW (directie Kinderopvang), brancheorganisaties, kennisinstituten en het werkveld, “Gezonde Kinderopvang” ontwikkeld. Gezonde Kinderopvang heeft als doel integraal gezondheid van kinderen in de kinderopvang te bevorderen. Om dit te bereiken worden coaches Gezonde Kinderopvang opgeleid...
report 2020
document
Iyer, V. (author)
53 procent van de kinderen speelt vaker binnen dan buiten, blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. En ze spe-len minder buiten dan ze zelf zouden willen. Ze wíllen wel, maar het gebeurt niet. Dat is geen goede ontwikkeling.
article 2020
document
Deurloo, J. (author), Vlasblom, E. (author), van Zoonen, R. (author)
Deze richtlijn is bedoeld voor JGZ-professionals (jeugdartsen, verpleegkundig specialisten jeugdverpleegkundigen, doktersassistenten) en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met jeugdigen van 0-18 jaar en/of hun ouders/verzorgers. De richtlijn biedt informatie over voorlichting, (vroeg)signalering, begeleiding en...
report 2020
document
van Santen, J. (author), Dröes, R.M. (author), Schoone, M. (author), Blanson Henkemans, O.A. (author), Bomans, J.E. (author), van Bommel, S. (author), Hakvoort, E. (author), Valk, R. (author), Scholten, C. (author), Wiersinga, J. (author), Smit, M. (author)
Er is steeds meer erkenning van het belang van beweegactiviteiten, ook voor mensen met dementie! Exergaming (exercise en gaming) is een innovatieve manier waarop mensen met dementie binnenshuis veilig en plezierig kunnen bewegen, met behulp van beweegspellen in een virtuele omgeving. Met deze factsheet willen we een succesvolle invoering en...
other 2019
document
Hopman-Rock, M. (author)
In het algemeen bewegen ouderen (65+) niet genoeg en zitten zij te veel. Voldoende beweging en minder lang zitten zijn belangrijk om gezond te blijven en vallen te voorkomen. De fysiotherapeut komt veel in contact met ouderen. Wat kan zij of hij doen om ouderen te helpen de leefstijl (meer bewegen, minder zitten) te veranderen? Is de...
article 2017
document
van Lenthe, F.J. (author), Etman, A. (author), Kamphuis, C.B.M. (author), Prins, R.G. (author), Jansen, M. (author), Cammelbeeck, C. (author), Sterkenburg, R. (author), Pierik, F. (author)
Background: Many older persons prefer to live independent as long as possible. A living environment facilitating physical activity may be important for this purpose, but the design of ‘activity-friendly’ living environments for older persons remains less clear. In a study in Spijkenisse (the Netherlands), characteristics of the living...
article 2017
document
Siemonsma, P. (author)
Veel ouderen krijgen moeite met dagelijkse activiteiten zoals traplopen, opstaan uit een stoel of boodschappen doen. Dit beïnvloedt hun zelfredzaamheid en sociale leven. Bewegen is een goed middel om deze problemen te voorkomen. TNO heeft een beweegprogramma ontwikkeld dat in die behoefte voorziet: Functionele Training Ouderen.
other 2017
document
Kroes, G. (author)
Het eerste gesprek dat Ger Kroes had met Marijke Hopman, emeritus hoogleraar Ouderen en Bewegen, afgedrukt in Oudfit van december 2014, leverde zoveel stof dat het de moeite waard was om nog eens dieper door te vragen op opmerkelijke initiatieven en de ondervonden barriéres van Marijke en haar team en hoe Marijke tegen de toekomst aankijkt van...
article 2015
document
Herens, M. (author), Wagemakers, A. (author), den Besten, L.A.A. (author), Bernaards, C.M. (author)
Community-based physical activity programs often target women of non-Western origin, because they are relatively less active. Factors influencing physical activity initiation are widely studied. Less is known about factors influencing physical activity maintenance. More knowledge of these factors may enhance community-based physical activity...
article 2015
document
Douwes, M. (author), Hendriksen, I. (author)
Zitten doen we allemaal, op school of op het werk, thuis op de bank, onderweg in de auto of in de trein. Als we de media moeten geloven dan moeten we hier onmiddellijk mee stoppen om niet vroegtijdig te sterven. Maar wat zijn nu eigenlijk de risico's van zitten? Hoeveel en welke mensen lopen risico? En wat kunnen we er aan doen? Dit artikel...
article 2015
document
Hildebrandt, V.H. (author), Wendel-Vos, W. (author), Bernaards, C. (author), Valkenberg, H. (author), Bruggink, J.W. (author)
bookPart 2015
document
Bernaards, C. (author)
other 2014
document
Heuvelink, A. (author), Groot, J. (author), Hofstede-Kleyweg, C. (author)
Op 30 september 2014 presenteerde de coalitie Applied Gaming for Healthy Aging de whitepaper ‘Let’s Play. Ouderen stimuleren tot bewegen met applied games’. De coalitie wil hiermee richting geven aan de verdere (door)ontwikkeling en implementatie van bewegingsgames voor ouderen. De whitepaper geeft inzicht in de kansen en uitdagingen op de korte...
book 2014
document
Douwes, M. (author), Hendriksen, I. (author)
public lecture 2014
document
Koornneef, M. (author), Hendriksen, I.J.M. (author), Bernaards, C.M. (author)
Actief transport (zoals lopen of fietsen) kan een belangrijke bijdrage leveren aan de dagelijkse lichaamsbeweging. De beschikbaarheid van een auto van de zaak maakt de keuze voor de auto makkelijker. De gegevens voor deze studie zijn afkomstig uit de enquête Ongevallen en Bewegen in Nederland. Van juli tot september 2011 hebben 1404 personen via...
article 2014
document
Siemonsma, P. (author), Otten, W. (author), Schavemaker, J. (author)
other 2014
document
van Hespen, A. (author), Siemonsma, P. (author)
Multimorbiditeit en ingrijpende gebeurtenissen leiden bij 75-plussers vaak tot inactiviteit en achteruitgang in conditie en reservecapaciteit, met als gevolg een afname in zelfredzaamheid en participatie. Preventie, voordat blijvende achteruitgang optreedt, is sterk aanbevolen. Uit systematische reviews (1,2) blijkt dat bij kwetsbare ouderen...
article 2013
document
Beltman, M. (author), Driessen, M.T. (author), Cloostermans, A.P.G. (author), Klijn, P.H.C. (author), van Bolhuis, E. (author)
book 2013
document
Engbers, L.E. (author), verheijden, M.W. (author), van Poppel, M.N.M. (author)
Roken, overmatig alcoholgebruik, te veel en te vet eten, te weinig bewegen en te veel stilzitten is ongezond gedrag. Het is algemeen bekend dat ongezond gedrag kan leiden tot verschillende chronische ziektes en zelfs tot sterfte. Toch komt ongerond gedrag veel voor onder volwassen Nederlanders én dus ook onder werknemers.
bookPart 2013
Searched for: subject%3A%22Bewegen%22
(1 - 20 of 75)

Pages