Searched for: subject%3A%22Bevordering%255C%2Bvan%255C%2Barbeid%255C%2Bdoor%255C%2Bvrouwen%22
(1 - 11 of 11)
document
TNO Arbeid (author), Nicot, .M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
report 2007
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), de Feyter, M.G. (author)
Onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid van laagopgeleide vrouwen in traditionele mannensectoren. Bedrijven in deze sectoren moeten aantrekkelijke werkgevers worden voor lager opgeleide vrouwen. Onderdelen van het onderzoek: een quickscan in mannensectoren gericht op het opsporen van koploperbedrijven; het portretteren en analyseren van tien...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), Willemsen, M. (author), Gründemann, R. (author), Nuyens, M. (author)
Dit onderzoek naar de activiteiten van organisaties en werknemers om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Het rapport geeft 13 conclusies, waarvan de belangrijkste zijn: het bevorderen van de bereidheid tot het inzetten van de eigen competenties en vaardigheden is lastig (attitudeverandering);...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), Lourijsen, E. (author), Verhallen, S. (author), Beversluis, P.L. (author)
In 1997 is een aantal partners in Nederland, België en Griekenland gestart met het 'Multimedia Flexpool' project. Dit project had de volgende vier doelstellingen: de ontwikkeling van een nieuw beroep: de multimedia networker; het vergroten van de employability van vrouwen door de mogelijkheid te creëren voor continu leren; het opzetten van een...
report 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Opleidingsfonds Leerlingwezen Land- en Tuinbouw (SOLLT). Het onderzoek betreft de ervaringen van en met vrouwen in de groenvoorziening. De vraagstelling luidt: welke maatregelen gericht op verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden, de...
report 1994
document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Het percentage vrouwelijke werknemers in technische functies in de metaalproduktenindustrie is slechts 5% (schatting). Mede met het oog op emancipatorische doelstellingen voert de overheid al enige jaren een voorlichtingsbeleid (direct of via de bedrijfstakorganisaties) gericht op het stimuleren van meisjes een technische opleiding te kiezen....
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Samenvattend verslag van een onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen die door bedrijven genomen zijn voor vrouwelijke vakkrachten in de metaalproduktenindustrie. De genomen maatregelen hadden betrekking op: functie-inhoud, ergonomie en andere aspecten van arbeidsomstandigheden, en begeleidende maatregelen. Uit dit onderzoek blijkt dat...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, S. (author)
Met de bedoeling een toename van vrouwen in de groenvoorziening te bewerkstelligen, is een verkenning uitgevoerd van de structuur en de te verwachten ontwikkelingen in de bedrijfstak, gangbare personeelsvoorziening, functies en arbeidsomstandigheden.
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Amstel, R.J. (author)
De verlenging van de officiële verlofperiode is niet van invloed op de beslissing om na de bevalling het werk te hervatten. Tweederde is weer gaan werken, maar zou dat ook hebben gedaan als de verlofperiode niet was verlengd. Van de vrouwen die zijn gestopt met werken stond dit voor tweederde bij voorbaat vast. Voor de overige vrouwen die zijn...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Dit EGKS-onderzoek naar de inzetbaarheid van vrouwen in produktie- en onderhoudsfuncties in de staalindustrie beoogt knelpunten in kaart te brengen en mogelijke oplossingen voor deze knelpunten dichterbij te brengen. Het voornaamste produkt van dit onderzoek is een checklist waarmee knelpunten kunnen worden opgespoord. De checklist is gebaseerd...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Stichting CCOZ (voorloper van NIA) (author), van Amstel, R.J. (author), Lenshoek, D.E. (author), Kruidenier, H.J. (author)
report 1986
Searched for: subject%3A%22Bevordering%255C%2Bvan%255C%2Barbeid%255C%2Bdoor%255C%2Bvrouwen%22
(1 - 11 of 11)