Searched for: subject%3A%22Bescherming%22
(1 - 16 of 16)
document
Obendorf, S.K. (author), Allen, N.E. (author)
The protection of military personnel from exposure to hazardous chemical, biological, and radiological (and nuclear) threats is still essential today and in the foreseeable future. These CBRN agents can be disseminated as gasses and vapors, but also as aerosols, i.e. small particles or droplets suspended in the air. The protective equipment...
report 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author), Wieringa, F.P. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Alferdinck, J.W.A.M. (author)
Dit rapport beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van de Europese richtlijn voor beroepsmatige blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling (Richtlijn 2006/25/EG). Het rapport is opgesteld om een beeld te krijgen waar kunstmatige bronnen van optische straling in Nederland voorkomen en met welke beheersmaatregelen...
report 2006
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, J.M. (author), Gallis, R. (author), Miedema, E.P. (author)
De beroepsziekte ‘latex allergie' komt steeds meer voor. Op verzoek van de branchebegeleidingscommissie in het kader van het arboconvenant algemene ziekenhuizen heeft TNO Arbeid een analyse gemaakt van de kosten en baten van de invoering van non-latex handschoenen. De analyse van kosten en baten richt zich onder meer op de vraag of de...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jonkers, R. (author), de Weerdt, I. (author), Nijman, F. (author)
Op verzoek van de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) hebben het NIA'TNO en ResCon een programma ontwikkeld, dat gericht is op bescherming van buitenwerkers tegen teveel UV-straling door de zon. Dat programma zou niet op zichzelf staan, maar zoveel mogelijk geïntegreerd in het arbobeleid van het bedrijf of de instelling waar het zou worden...
book 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Drift, D.W. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de relatie tussen blootstelling aan UV-straling uit zonlicht en het optreden van schadelijke gezondheidseffecten bij buitenwerkers. Zo mogelijk wordt ook een kwantitatieve schatting van het risico gemaakt. Eerst wordt de kennis over de mate waarin buitenwerkers aan UV-straling worden blootgesteld besproken....
report 1996
document
Knotter, M. (author), Hopstaken, L. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Mechanische Veiligheid heeft het NIA een eenvoudige checklist opgesteld voor medewerkers in de metaalproduktenindustrie. Het gaat hier specifiek om een checklist van risico's voor snij- en knelletsel van handen. De bedoeling van de checklist is werknemers in staat te...
book 1994
document
TNO Voeding (author), de Vreede, J.A.F. (author), de Haan, M. (author), Brouwer, D.H. (author), van Hemmen, J.J. (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
During 20 applications with a spray pistol of methomyl to chrysanthemums, inhalation exposure as well as potential and actual dermal exposure were monitored. Inhalation exposure during mixing, loading and application averaged 5.1 microgram/hour. Dermal exposure of the hands during mixing and loading, and application was 13.1 mg/hour, and 0.8 mg...
book 1994
document
Torenvliet, S. (author)
In de loop van 1995 zullen alle veiligheidsschoenen een CE-markering hebben. In het testrapport staat op welke punten de schoen hoog of laag scoort. Volgens Jan Broeders van het TNO Centrum voor Leder en Schoenen in Waalwijk bestaat er ondanks de CE-markering toch verschil in waterdichtheid, sterkte en slipvastheid. Inkopers zouden daarom de...
article 1994
document
TNO Centrum voor Arbeid (author), van Hemmen, J.J. (author), Brouwer, D.H. (author), Havenith, G. (author), Kaaijk, J. (author), Brouwers, A.A.F. (author)
In a joint of TNO-HUMAR, TNO-MBL, TNO-PML and the TNO Human Factors Research Institute, problems related to skin protection against pesticides for glasshouse workers were studied. An attempt was made to answer the following Questions: Which type of skin protection (gloves, garments) should be used dependent on the task to be performed? The type...
report 1994
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Kaaijk, J. (author), Lalleman, M.J.T. (author)
In de glastuinbouw kan huidblootstelling aan bestrijdingsmiddelen plaatvinden, zowel tijdens het toepassing als tijdens het verrichten van werkzaamheden in het behandeld gewas. In dit rapport wordt het onderzoek beschreven naar de beschermende werking van diverse handschoen- en kledingmaterialen die commercieel verkrijgbaar zijn. Er is een...
report 1994
document
Pennekamp, E. (author)
De nieuwe Europese normen onderscheiden drie klassen schoenen: de werkschoen, de beschermschoen en de veiligheidsschoen. Binnen deze drie klassen kunnen schoenen bijzondere eigenschappen hebben, zoals de bescherming tegen het werken aan elektrische installaties onder gevaarlijke spanning en hoogspanning. De werkschoenen voeren de letter O, de...
article 1993
document
Huppes, G. (author)
Door het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt de werknemer tegen gevaren beschermd. In de praktijk blijkt echter dat werknemers vaak moeilijk te motiveren zijn de middelen consequent en juist toe te passen. Het is daarom erg belangrijk de nadelen van persoonlijke beschermingsmiddelen te minimaliseren. In dit artikel wordt hiervan...
article 1990
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Lotens, W.A. (author), van de Linde, F.J.G. (author), Heus, R. (author)
Voor het Nederlandse leger is een nieuwe gevechtslaars ontworpen. Daarbij is speciale aandacht geschonken aan het probleem van de koude voeten. Voorafgaand aan het ontwerp werd een voettemperatuurmodel opgesteld en getoetst door experimenten met de voettemperatuur. Vooral degelijkheid, vormvastheid, waterdichtheid, thermisch comfort en...
article 1990
document
Rijksuniversiteit Groningen (author), Huppes, G. (author), Wiegersma, N. (author)
Metselaars hebben veel problemen met de huid van hun handen. Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals de scherpte en ruwheid van de stenen, de irriterende werking van de specie, het werken in verschillende weersomstandigheden en de vaak agressieve schoonmakmiddelen die worden gebruikt om de handen te reinigen. De Stichting Arbouw...
book 1989
document
Huppes, G. (author), Bayens, G. (author)
Ter voorkoming van snijwonden en steekwonden worden in de vleesverwerkende industrie diverse handschoenen, pols- en onderarmbeschermers en schorten aangeboden. Er zijn in totaal 15 merken en types handschoenen, bij de polsbeschermers worden 7 types aangeboden en bij de schorten 5. In deze rapportage van fase I van dit onderzoeksproject wordt...
book 1987
document
van Eick, A.J. (author), van Hooidonk, C. (author)
De effectieve waarde van barrière-crèmes is nagegaan. Op basis van gegevens uit de literatuur en van producenten van deze crèmes werden de gebruikte testmethoden en resultaten geëvalueerd. De conclusie is dat de effectieve waarde van de crèmes niet is aangetoond en dat het gebruik ervan discutabel is. Skin protection with barrier cremes.
book 1986
Searched for: subject%3A%22Bescherming%22
(1 - 16 of 16)