Searched for: subject%3A%22Behavioural%255C%2Band%255C%2BSocietal%255C%2BSciences%22
(1 - 20 of 2,786)

Pages

document
Houtman, I.L.D. (author)
public lecture 2022
document
Burdorf, A. (author), Pronk, A. (author), Peters, S. (author), Oude Hengel, K. (author), Stokholm, Z. (author), Kolstad, H. (author), Schlunssen, V. (author), van Veldhoven, K. (author), Basinas, I. (author), van Tongeren, M. (author)
public lecture 2021
document
Houtman, I.L.D. (author), Vanroelen, C. (author), Kraan, K.O. (author)
The majority of people living with a common mental disorder are employed, but many are at greater risk of job loss and permanent labor market exclusion than colleagues without these problems (OECD; Organization for Economic Cooperation and Development, 2012). In addition, the costs of mental ill-health for society are large, reaching 3;4.5% of...
bookPart 2021
document
Kingma, B.R.M. (author), Roijendijk, L.M.M. (author), van Maanen, L. (author), van Rijn, H. (author), Beurden, M.H.P.H. (author)
This study investigates the hypotheses that during passive heat stress, the change in perception of time and change in accuracy of a timed decision task relate to changes in thermophysiological variables gastrointestinal temperature and heart rate (HR), as well as subjective measures of cognitive load and thermal perception. Young adult males (N...
article 2021
document
van Veldhoven, K. (author), Basinas, I. (author), Oude Hengel, K. (author), Burdorf, A. (author), Pronk, A. (author), Peters, S. (author), Schlünssen, V. (author), Stockholm, Z.A. (author), Kolstad, H.A. (author), van Tongeren, M. (author)
Background Studies have shown a higher mortality due to COVID-19 amongst certain professions. The risk of becoming infected with SARS-CoV-2 and the occupational conditions associated with this, have not been studied extensively. This study aimed to develop and validate a Job Exposure Matrix (JEM) to assess the risk of COVID-19 in the workplace....
article 2021
document
van Mol, M. (author), de Veer, M. (author), de Pagter, A. (author), Kouwenhoven-Pasmooij, T.A. (author), Hoogendijk, W.J.G. (author), van Busschbach, J.J. (author), Oude Hengel, K.M. (author), Kranenburg, L. (author)
Introduction: The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the physical and mental functioning of healthcare professionals, especially those working on the 'frontline', and other hospital workers. At the onset of the crisis, various interventions were introduced to promote resilience and offer mental support to these professionals....
article 2021
document
Ots, P. (author), van Zon, S. (author), Schram, J. (author), Burdorf, A. (author), Robroek, S. (author), Oude Hengel, K. (author), Brouwer, S. (author)
Steeds meer werkenden krijgen te maken met een chronische ziekte tijdens hun loopbaan. Op dit moment heeft ongeveer 30% van de werkenden in Europa een chronische ziekte.1 Werkenden met een chronische ziekte hebben vaker een lager werkvermogen, een verminderde arbeidsproductiviteit en ze hebben een verhoogd risico om vroegtijdig de arbeidsmarkt...
article 2021
document
Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn binnen de A&G-psychologie belangrijke thema’s. De reden is dat het gaat om de gevolgen van gezondheidsproblemen van werk-nemers die vertaald worden in het niet meer kunnen verrichten van werk. Vaak zijn dat kortdurende perioden van afwezigheid, maar het kan ook gaan om langdurige afwezig-heid of zelfs...
bookPart 2020
document
Folkerts, M.A. (author), Gerrett, N. (author), Kingma, B.R.M. (author), Zuurbier, M. (author), Daanen, H.A.M. (author)
Young children are vulnerable to extreme temperatures due to their physiological and anatomical characteristics and behavioural dependability. The latter is a relatively unexplored area. Therefore, the current study investigated the skin temperature as a proxy of the thermal state of children and care providers in day-care centers, the ability...
article 2020
document
Houtman, I.L.D. (author)
In dit hoofdstuk staan psychische aandoeningen en klachten centraal die ontstaan door of tijdens het werk, of die worden verergerd door of tijdens het werk. Deze aandoenin-gen en klachten worden in dit hoofdstuk op een specifi eke wijze belicht: vanuit de epi-demiologie. Epidemiologie kan worden omschreven als de (medische) statistiek van de...
bookPart 2020
document
Klous, L. (author), Psikuta, A. (author), Gijsbertse, K. (author), Mol, D. (author), van Schaik, M. (author), Daanen, H.A.M. (author), Kingma, B.R.M. (author)
Purpose: Ventilated vests are developed to reduce thermal stress by enhancing convective and evaporative cooling from skin tissue underneath the vest. The purpose of this study is to investigate whether thermal stress is equal when a ventilated vest is worn compared to a no-vest situation with similar dry thermal resistance. Methods: Nine...
article 2020
document
Kingma, B. (author), Anderson, G. (author), Jay, O. (author)
conference paper 2019
document
van Beurden, M. (author), Roijendijk, L. (author), Kingma, B. (author)
conference paper 2019
document
Steenhoff, H. (author), Toftum, J. (author), Kingma, B. (author), Daanen, H. (author), Gao, C. (author), Kuklane, K. (author), Garland, S. (author), Alkan Olsson, J. (author), Egli, S. (author), Folkerts, M. (author), Zuurbier, M. (author), Petersson, J. (author), Nybo, L. (author)
conference paper 2019
document
Folkerts, M. (author), Gerrett, N. (author), Kingma, B. (author), Zuurbier, M. (author), Daanen, H. (author)
conference paper 2019
document
Nybo, L. (author), Flouris, A.D. (author), Morabito, M. (author), Messeri, A. (author), Casanueva, A. (author), Kotlarski, S. (author), Spirig, C. (author), Schwierz, C. (author), Toftum, J. (author), Daanen, H. (author), Steenhoff, H. (author), Kingma, B. (author), Gao, C. (author)
conference paper 2019
document
Vesela, S. (author), Kingma, B. (author), Frijns, A. (author)
conference paper 2019
document
Sanders, J. (author)
De Nederlandse beroepsbevolking wordt gemiddeld steeds ouder en verlaat op steeds hogere leeftijd het arbeidsproces. Dat geldt ook voor ambtenaren. De gemiddelde leeftijd van werknemers in het openbaar bestuur is in de periode 2004-2014 opgelopen van 41,6 tot ruim 44,6 jaar (CBS, 2016). Die vergrijzing zet druk op ons sociale stelsel en heeft er...
bookPart 2017
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Heerdink, N. (author), van Sleuwen, B. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel...
report 2016
document
Lanting, C.I. (author), Deurloo, J.A. (author), Wiefferink, K. (author), Uilenburg, N. (author)
Dit document is bedoeld voor JGZ-professionals en beoogt een richtlijn te zijn voor het handelen in hun contacten met individuele kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers. JGZ-professionals zijn jeugdartsen, verpleegkundig specialisten, jeugdverpleegkundigen en doktersassistenten. Daar waar in de richtlijn ‘jeugdarts’ staat, kan ook ...
report 2016
Searched for: subject%3A%22Behavioural%255C%2Band%255C%2BSocietal%255C%2BSciences%22
(1 - 20 of 2,786)

Pages