Searched for: subject%3A%22Behavioural%255C%2BChanges%255C%2BHealthy%255C%2BLiving%22
(1 - 3 of 3)
document
Siemonsma, P. (author), Dopp, C. (author), Alpay, L. (author), Tak, E. (author), van Meeteren, N. (author), Chorus, A. (author)
Purpose: Home-based rehabilitation is a promising alternative to regular center-based stroke rehabilitation. The objective of this study was to identify what is currently known about determinants that influence the implementation of home-based stroke rehabilitation (HBSR) in clinical practice. Methods: A systematic review of determinants of HBSR...
article 2014
document
Hoogeboom, T.J. (author), Dopp, C.M. (author), de Jong, S. (author), van Meeteren, N.L. (author), Chorus, A.M. (author)
article 2014
document
van Meeteren, N. (author), Detmar, S. (author)
Hoe kunnen we eraan bijdragen dat kinderen gezond en veilig opgroeien en hoe ondersteunen we ouders in de opvoeding? Hoe zorgen we voor grotere maatschappelijke participatie en meer arbeidsproductiviteit? En hoe zorgen we ervoor dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam blijven? TNO focust zich op deze en andere vragen en...
other 2014