Searched for: subject:"Behaviour"
(1 - 20 of 3,580)

Pages

document
Schlunk, F. (author), Fisher, P. (author), Princen, H.M.G. (author), Rex, A. (author), Prinz, V. (author), Foddis, M. (author), Lütjohann, D. (author), Laufs, U. (author), Endres, M. (author)
Monoclonal anti-proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PSCK9) neutralizing antibodies effectively lower plasma cholesterol levels and decrease cardiovascular events but also raised some concern that cognitive function could worsen as a side effect. Here, we performed experiments in mice to characterize the effect of anti-PCSK9 antibodies...
article 2021
document
Ots, P. (author), van Zon, S. (author), Schram, J. (author), Burdorf, A. (author), Robroek, S. (author), Oude Hengel, K. (author), Brouwer, S. (author)
Steeds meer werkenden krijgen te maken met een chronische ziekte tijdens hun loopbaan. Op dit moment heeft ongeveer 30% van de werkenden in Europa een chronische ziekte.1 Werkenden met een chronische ziekte hebben vaker een lager werkvermogen, een verminderde arbeidsproductiviteit en ze hebben een verhoogd risico om vroegtijdig de arbeidsmarkt...
article 2021
document
Kerstholt, J. (author), van den Berg, H. (author), van Hemert, D. (author)
Om het coronavirus te bestrijden moeten overheid en burgers samenwerken. De overheid kondigt daarbij maatregelen af om het virus in te dammen. Maar de tijd is voorbij dat burgers maatregelen blindelings opvolgen. Interventies die gestoeld zijn op kennis over menselijk gedrag zijn beter dan handhaving om gewenst gedrag af te dwingen.
article 2021
document
Meessen, R. (author), van Berlo, M. (author)
De coronacrisis maakt duidelijk dat hybride dreigingen niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving. Ze manifesteren zich overal en in verschillende vormen, en zullen de komende tijd ook onder ons blijven. Alleen een weerbare samenleving kan deze dreigingen enigszins pareren.
article 2021
document
Bongers, C.C. (author), de Korte, J.Q. (author), Catoire, A.C. (author), Greefhorst, J. (author), Hopman, M.T.E. (author), Kingma, B.R.M. (author), Eijsvogels, T.M.H. (author)
COVID-19 healthcare personnel (HCP) use personal protective equipment (PPE; ie, isolation gowns, eye protection, facemasks and respirators) to safely perform their medical duties. However, PPE creates a microenvironment around the skin due to a higher thermal resistance and lower water vapour permeability of the materials being used compared...
article 2020
document
Scheerman, J.F.M. (author), van Meijer, B. (author), van Empelen, P. (author), Verrips, G.H.W. (author), van Loveren, C. (author), Twisk, J.W.R. (author), Pakpour, A.H. (author), van den Braak, M.C.T. (author), Kramer, G.J.C. (author)
Objective: To evaluate the effectiveness of the WhiteTeeth mobile app, a theory-based mobile health (mHealth) program for promoting oral hygiene in adolescent orthodontic patients. Methods: In this parallel randomized controlled trial, the data of 132 adolescents were collected during three orthodontic check-ups: at baseline (T0), at 6-week...
article 2020
document
Kingma, B.R.M. (author), Roijendijk, L.M.M. (author), van Maanen, L. (author), van Rijn, H. (author), Beurden, M.H.P.H. (author)
This study investigates the hypotheses that during passive heat stress, the change in perception of time and change in accuracy of a timed decision task relate to changes in thermophysiological variables gastrointestinal temperature and heart rate (HR), as well as subjective measures of cognitive load and thermal perception. Young adult males (N...
article 2020
document
Kraan, K.O. (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn binnen de A&G-psychologie belangrijke thema’s. De reden is dat het gaat om de gevolgen van gezondheidsproblemen van werk-nemers die vertaald worden in het niet meer kunnen verrichten van werk. Vaak zijn dat kortdurende perioden van afwezigheid, maar het kan ook gaan om langdurige afwezig-heid of zelfs...
bookPart 2020
document
Kerstholt, J. (author), Vos, P. (author), de Koning, L. (author)
Een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om betrokkenheid van meer partijen dan alleen de politie en het OM. TNO onderzoekt met het Ondermijningslab hoe je die integrale samenwerking tussen verschillende ketenpartners zo effectief mogelijk kan lopen verlopen.
article 2020
document
Waa, J.V.D. (author), Schoonderwoerd, T. (author), Diggelen, J.V. (author), Neerincx, M. (author)
Decision support systems (DSS) have improved significantly but are more complex due to recent advances in Artificial Intelligence. Current XAI methods generate explanations on model behaviour to facilitate a user's understanding, which incites trust in the DSS. However, little focus has been on the development of methods that establish and...
article 2020
document
Dresscher, M. (author), Jayawardhana, B. (author)
We study a containment control problem (CCP) and a shape control problem (SCP) for systems whose initial condition is a random variable with known distribution. The two control problems both require exponential convergence to a desired trajectory, which is complemented by either; (i) a required cumulative distribution over a prescribed...
article 2020
document
Boelhouwer, A. (author), van den Beukel, A.P. (author), van der Voort, M.C. (author), Verwey, W.B. (author), Martens, M.H. (author)
Drivers struggle to understand how, and when, to safely use their cars' complex automated functions. Training is necessary but costly and time consuming. A Digital In-Car Tutor (DIT) is proposed to support drivers in learning about, and trying out, their car automation during regular drives. During this driving simulator study, we investigated...
article 2020
document
Folkerts, M.A. (author), Gerrett, N. (author), Kingma, B.R.M. (author), Zuurbier, M. (author), Daanen, H.A.M. (author)
Young children are vulnerable to extreme temperatures due to their physiological and anatomical characteristics and behavioural dependability. The latter is a relatively unexplored area. Therefore, the current study investigated the skin temperature as a proxy of the thermal state of children and care providers in day-care centers, the ability...
article 2020
document
van der Kleij, R. (author), Wijn, R. (author), Hof, T. (author)
It is widely agreed that technology alone cannot prevent cyber incidents. Organizations often need to rely on the cooperation of employees, for instance to report cyber incidents and to follow security policies. This research article presents a model of how the psychological constructs capability, opportunity and motivation interact to produce...
article 2020
document
Klein Velderman, M. (author)
other 2020
document
van 't Hoff-de Goede, S. (author), van der Kleij, R. (author), van de Weijer, S. (author), Leukfeldt, R. (author)
Veel burgers zijn de hele dag door online actief, maar hoe veilig gedragen zij zich op het internet? Bijvoorbeeld met het gebruik van wachtwoorden en online delen van persoonlijke gegevens. Dat valt tegen, blijkt uit onderzoek van de Haagse Hogeschool en het NSCR. Mensen gedragen zich onveiliger dan dat ze zelf zeggen dat ze doen.
article 2020
document
van der Kleij, R. (author), van 't Hoff-de Goede, S. (author), van de Weijer, S. (author), Leukfeldt, R. (author)
The aim of this research was to examine how Dutch citizens behave online and to explain their online behavior. The results of an experimental survey (N=2,426) show that unsafe behavior is highly prevalent. For example, nearly 40% of the respondents use a weak password. However, it appears that there are major differences between self-reported...
article 2020
document
Kraaij, W. (author), Verberne, S. (author), Koldijk, S. (author), de Korte, E. (author), van Dantzig, S. (author), Sappelli, M. (author), Shoaib, M. (author), Bosems, S. (author), Achterkamp, R. (author), Bonomi, A. (author), Schavemaker, J. (author), Hulsebosch, B. (author), Wabeke, T. (author), Vollenbroek-Hutten, M. (author), Neerincx, M. (author), Sinderen, M. (author)
Recent advances in wearable sensor technology and smartphones enable simple and affordable collection of personal analytics. This paper reflects on the lessons learned in the SWELL project that addressed the design of user-centered ICT applications for self-management of vitality in the domain of knowledge workers. These workers often have a...
article 2020
document
de Vries, A. (author), Wieland, F. (author)
Om incidenten in hun wijk te melden kunnen burgers in de toekomst BART! gebruiken, een digitaal meldingsplatform waarmee je buren, gemeente en politie op de hoogte brengt. De techniek achter BART! (Burger Alert Real Time) is getest in een proeftuin in Den Haag. Nu is het zaak om het systeem ook bij andere gemeenten te gaan beproeven.
article 2020
document
Houtman, I.L.D. (author)
In dit hoofdstuk staan psychische aandoeningen en klachten centraal die ontstaan door of tijdens het werk, of die worden verergerd door of tijdens het werk. Deze aandoenin-gen en klachten worden in dit hoofdstuk op een specifi eke wijze belicht: vanuit de epi-demiologie. Epidemiologie kan worden omschreven als de (medische) statistiek van de...
bookPart 2020
Searched for: subject:"Behaviour"
(1 - 20 of 3,580)

Pages