Searched for: subject%3A%22Behandeling%22
(1 - 14 of 14)
document
Rijken, E. (author), Smit, M. (author), Molema, H. (author)
Behandeling Ulcis Cruris. Specifieke zwachtelmethode. Voor de behandeling van ulcus cruris werkt Allerzorg volgens een specifieke zwachtelmethode. Deze bestaat uit compressietherapie met een dubbellaagse zwachtel, een getrainde wondverpleegkundige en continuering van de behandeling door dezelfde verpleegkundige. Snelle wondgenezing. De pilot...
report 2013
document
report 2013
document
report 2013
document
TNO Arbeid (author), Nicot, .M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), Dekker, G. (author)
Bij het streven naar diversiteit of naar diversiteitsbeleid komt natuurlijk ook de vraag aan de orde welke investering daarbij verantwoord is, en welke baten er verwacht worden. Lastig daarbij is dat zowel de kosten als de baten dikwijls niet in cijfers zijn uit te drukken. Want wat is bijvoorbeeld de waarde van een beter imago? Bovendien is het...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van der Wolk, J. (author)
Deze handleiding vertelt hoe men, met behulp van de HR-scan Diversiteit, binnen een organisatie het diversiteitsbeleid in beeld kan brengen. In de scan wordt beoordeeld hoe de organisatie werk maakt van diversiteit op negen HR-velden: 1. Werving & Selectie; 2. Personeel & Planning; 3. Arbeidsvoorwaarden & Beloning; 4. Feedback & Beoordeling; 5....
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author)
Optreden tegen ongewenste omgangsvormen is een bedrijfsbelang. Helaas is hier geen eenduidige aanpak voor. Elke organisatie is anders, dus elke organisatie zal een eigen beleid moeten formuleren dat past bij haar specifieke kenmerken. Enkele manieren om ongewenste omgangsvormen tegen te gaan zijn: het opstellen van een gedragscode, het aanpassen...
article 2005
document
van Brummelen, Y. (author), de Jong, J. (author), de Vries, S. (author), Nuyens, M. (author)
Voor zover politiekorpsen concrete doelstellingen formuleren, blijken deze relatief vaak te gaan om de instroom van bepaalde groepen. Doelstellingen ten aanzien van de doorstroming van medewerkers uit de doelgroepen worden door weinig korpsen geformuleerd, alleen soms voor vrouwen. Ten aanzien van de organisatiecultuur en de omgangsvormen zijn...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Schoenmaker, N. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft TNO Arbeid een pilotstudy uitgevoerd naar kosten en baten van oplossingen in het kader van Design for All (D4All) en Disability Management (DM). De bedoeling van de pilot is om meer inzicht in de kosten en baten van D4All- en DMmaatregelen te krijgen om de discussie...
book 2003
document
Ybema, J.F. (author), Hagedoorn, M. (author), Buunk, B.P. (author)
This study examined evaluations of a proposal to equalize the budget for special education across regions among 1,114 participants affiliated with either mainstream or special education in The Netherlands. In line with predictions, it was found that equalization was more positively evaluated as expected outcomes for the own region were more...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), van Niekerk, M. (author), van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author)
ING Nederland, KPN, NS, Connexxion, HEMA, GVB, Politie Haaglanden en Brabant Zuidoost, de Sociale Dienst in Amsterdam en nog een aantal andere organisaties hebben succesvol beleid ontwikkeld om agressie en geweld op de werkvloer tegen te gaan. Het beleid is ook gericht op ander 'ongewenst gedrag' zoals discriminatie, seksuele intimidatie en...
report 2002
document
Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Technisch rapport met gedetailleerde resultaten (van het Permanente Onderzoek van de Leef Situatie in Nederland, POLS) van een aantal gezondheidsindicatoren naar een aantal arbeidgerelateerde risicofactoren per branche en geslacht over de periode 1997-1999. De risicofactoren zijn getoetst per gezondsheidsindicator op het wel of niet voorkomen in...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Uit het Permanente Onderzoek van de Leef Situatie-onderzoek (POLS) door het CBS blijkt dat ziekteverzuim met bijna alle onderscheiden risicofactoren samenhangt en dus door aanpak hiervan teruggedrongen kan worden. De belangrijkste risicofactoren blijken echter lichamelijke belasting en autonomie in het werk. Verzuim door tijds-/werkdruk kan (o.a...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Bloemhoff, A. (author), van Putten, D.J. (author)
Naar aanleiding van de recente discussies over een mogelijke voorrangsbehandeling van werknemers, wordt in dit artikel nagegaan of er in de periode 1993-1995 sprake was van een voorrangsbehandeling van werkenden boven niet-werkenden. Daarvoor is gebruik gemaakt van de gegevens van het Gezondheidsenquête-onderzoek van het CBS, afkomstig van de...
article 1998
Searched for: subject%3A%22Behandeling%22
(1 - 14 of 14)