Searched for: subject%3A%22Beeldschermen%22
(1 - 20 of 55)

Pages

document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Investeren in een gezonde, competente en gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Fysieke onderbelasting en veel zitten belemmeren de duurzame inzetbaarheid. Door gerichte acties en bewustwording wordt een...
book 2022
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Bijna 83 procent van de Nederlandse werknemers werkte in 2019 met een beeldscherm, zoals een computer, smartphone of tablet. Vakmedianet
article 2020
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Werkgevers in Nederland zijn al sinds 1994 verplicht om een Rl&E met plan van aanpak te maken om de risico's in hun bedrijf in kaart te brengen. Vakmedianet
article 2020
document
Iyer, V. (author), Mulder, E. (author)
Inmiddels is er een landelijk gedragen factsheet voor professionals uit over het belang van gezond beeldschermgebruik met een aantal eenvoudige tips ter voorkoming van slechtziendheid. Het plan is om de volgende gedragsregels te promoten, de 20-20-2 regels: na 20 minuten beeldschermgebruik 20 seconden in de verte kijken en sowieso 2 uur per dag...
public lecture 2019
document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Nederlandse werknemers hebben in vergelijking met hun collega's geen slechte arbeidsomstandigheden. Maar toch zijn er wel een paar aandachtspunten.Vakmedianet
article 2018
document
van de Brule, J. (author), Deurloo, J. (author), Chin A Paw, M. (author), Iyer, V. (author), Kamphuis, M. (author), Klaver, C. (author), Landsmeer, N. (author), van Loon, P. (author), Meerkerk, G.J. (author), Nikken, P. (author), Pillens, S. (author), Polling, J.R. (author), Quaak, M. (author), Meester Smoor, M. (author), van Velzen, H. (author), Vialle, N. (author), Hoogsteder, M. (author)
Het beeldscherm is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, maar ondanks de onmiskenbare voordelen signaleren professionals en wetenschappers gezondheidsrisico’s. Er wordt daarom gepleit voor een gezond gebruik van beeldschermen.
other 2018
document
de Kraker, H. (author), Douwes, M. (author)
Zelf je beeldschermwerkplek inrichten? Nog niet eens zo eenvoudig. Maar met de checklist Beter Achter je Schermen (BAS) van TNO weet je waar je op moet letten.
article 2017
document
de Kraker, H. (author)
Door de intrede van laptops, tablets en smartphones en de opkomst van 'het nieuwe werken' varieert beeldschermwerk tegenwoordig sterk. Iedere dag achter hetzelfde bureau op kantoor is niet meer de standaard.
article 2017
document
Landsmeer, N. (author), L' Hoir, M. (author), Schoenmakers, T. (author), Pillen, S. (author)
Kinderen brengen steeds meer tijd door achter een beeldscherm en dat kan hun gezondheid schaden. Veel ouders weten hun kind in dat opzicht niet goed te begeleiden. Deskundigen werken daarom samen een plan uit voor opvoedingssteun.
article 2014
document
van den Heuvel, S. (author), IJmker, S. (author), Blatter, B. (author), de Korte, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Uit recent onderzoek onder beeldschermwerkers met rsi-klachten die door blijven werken, blijkt dat deze beroepsziekte een kostbare verzuimfactor is voor organisaties. In het ergste geval vallen werknemers hierdoor in het ziekteverzuim, in het gunstigste geval leidt het tot productieverlies bij mensen die doormodderen met rsi. Het advies in deze...
article 2008
document
Looze, M.C.R. (author), Scholtens, H.E. (author), TNO Defensie en Veiligheid TNO Kwaliteit van Leven (author)
Baliewerk omvat verschillende soorten werkzaamheden, zoals informatie geven, afrekenen, telefoneren en administratie bijhouden. Doordat het werk zo gevarieerd is, verdient het inrichten van de werkplek extra aandacht. Iedere taak moet immers op een ergonomisch verantwoorde manier kunnen worden uitgevoerd. Maar niet alleen de ergonomie stelt...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), IJmker, S. (author), Leijssen, J.N.M. (author), Blatter, B.M. (author), van der Beek, A.J. (author), van Mechelen, W. (author), Bongers, P.M. (author)
Objectives The aims of this study were to evaluate the test–retest reliability and the validity of self-reported duration of computer use at work. Methods Test–retest reliability was studied among 81 employees of a research department of a university medical center. The employees filled out a web-based questionnaire twice with an in-between...
article 2008
document
Konijn, I. (author), Jongejan, B. (author), Berger, M. (author), Vink, P. (author)
In dit artikel is het effect op comfort van een werkplek, waarin meerdere zithoudingen en staan kunnen worden afgewisseld, ten opzichte van een traditionele werkplek bestudeerd. Er is een experimenteel onderzoek gedaan bij 10 proefpersonen. Daarnaast zijn alle 10 proefpersonen getraind in het instellen van het meubilair. Een vragenlijst naar...
article 2008
document
Bernaards, C.M. (author), Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Objective: The purpose of this study was to investigate associations among three modifiable risk factors (ie, physical activity, cardiorespiratory fitness, and body mass index), work productivity, and sickness absence in computer workers. Methods: All participants were computer workers with neck and upper limb symptoms in the preceding 6 months,...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Commissaris, D.A.C.M. (author), Reijneveld, C.N. (author), Feltham, M.G. (author), Eikhout, S.M. (author)
Om een "slimme" kantoorstoel te kunnen ontwikkelen die het zitgedrag van beeldschermwerkers registreert, evalueert en bijstuurt, is het natuurlijk voorkomende zitgedrag onderzocht bij medewerkers van drie Nederlandse bedrijven. In totaal 47 proefpersonen werden geobserveerd gedurende 45 minuten. Houdingen, bewegingen, juistheid van...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische verzamelde WorkPace-gegevens (een...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van deze studie is inzicht te verkrijgen in de prevalentie van klachten aan de nek, schouders en armen in de werkende populatie in 15 Europese landen. De prevalentiecijfers worden onderling vergeleken en er wordt gekeken of eventuele verschillen tussen landen ook gevonden worden in het vóórkomen van risicofactoren. De meeste klachten,...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author)
Het doel van de huidige studie is ten eerste om inzicht te krijgen in de prevalentie van werkgerelateerde RSI-klachten en het vóórkomen van risicofactoren in de werkzame Nederlandse beroepsbevolking. Het tweede doel is om te bepalen of er een toe- of afname is in RSI-klachten en risicofactoren tussen 2000 en 2002. Bovendien zijn de relaties...
article 2005
document
Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author)
Aim: To compare two different methods for assessment of postural load and duration of computer use in office workers. Methods: The study population existed of 87 computer workers. Questionnaire data about exposure were compared with exposures measured by a standardised or objective method. Measuring true exposure to postural load consisted of an...
article 2004
document
Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), TNO Arbeid (author)
Ter preventie van Repetitive Strain Injury (RSI) biedt het RSI Totaal Plan van een grote arbodienst werknemers één of meerdere interventies aan op basis van een individueel bepaald RSI-risicoprofiel, opgesteld aan de hand van een screeningsvragenlijst. Wat is het vermogen van deze screeningsvragenlijst om beeldschermwerkers met een verhoogd...
report 2003
Searched for: subject%3A%22Beeldschermen%22
(1 - 20 of 55)

Pages