Searched for: subject%3A%22Bedrijfsverpleegkundigen%22
(41 - 60 of 69)

Pages

document
STECR (author)
Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen stellen met grote regelmaat vast dat werkgevers én werknemers zich passief opstellen bij reïntegratie. In sommige gevallen uit zich dit in regelrechte tegenwerking: werkgevers die weigeren interventies te betalen of geen interesse tonen in het wel en wee van de werknemer. Dit is een van de conclusies van een...
book 2001
document
Dhondt, S. (author)
Het doel van dit artikel is toe te lichten welke preventieve aanpakken er in Nederland voorkomen om psychische belasting tegen te gaan, gericht op de werkorganisatie. Op basis van een voorbeeld (Schiphol Parking Management) wordt gekeken naar de mogelijkheden voor bedrijfsartsen om met dit instrumentarium aan de slag te gaan. De vraag die als...
article 2000
document
Willems, J.H.B.M. (author)
Sociaal geneeskundigen vervullen een belangrijke rol op het grensvlak van curatief werkende artsen en niet-medici zoals arbeidshygiënisten en psychologen. Zij nemen een geheel eigen plaats in in het veld van arbeid en gezondheid. Het College voor Sociale Geneeskunde heeft ter verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening initiatieven...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Vroegtijdig ingrijpen bij dreigend langdurig verzuim door de bedrijfsarts dient het belang van werknemer en werkgever. Een detectievragenlijst die dreigend langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid op zou kunnen sporen is hiervoor zeer nuttig. In dit rapport wordt een detectievragenlijst onderzocht bij zojuist ziekgemelde werknemers in de...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R.J. (author), Buijs, P.C. (author)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft TNO Arbeid twee onderzoeken uitgevoerd naar de samenwerking in de praktijk tussen behandelend arts en bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding van werknemers. Het eerste onderzoek is gehouden onder huisartsen en bedrijfsartsen. Deze publicatie behandelt de...
report 2000
document
Buijs, P. (author), van Amstel, R. (author)
De samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij de sociaal-medische begeleiding (SMB) van zieke medewerkers verdient nog altijd geen schoonheidsprijs. En dat is vreemd. Want een enquête onder 600 medisch specialisten geeft aan dat 84% van hen een betere samenwerking zeker wenselijk acht. Het ontbreken van richtlijnen voor die...
article 2000
document
TNO Arbeid (author)
Deze profielmodulen zijn door TNO Arbeid ontwikkeld naar aanleiding van het CSG-besluit waarbij de registratie in de hoofdstroom Arbeid en Gezondheid met het deskundigheidsprofiel bedrijfsarts mogelijk werd. De in dit werkboek beschreven profielmodulen zijn gericht op dit deskundigheidsprofiel. De volgende vijf modulen komen aan de orde:...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
In dit artikel wordt nagegaan of langdurig verzuim te voorspellen is door een bedrijfsarts en/of met behulp van een vragenlijst. Uit een onderzoek onder circa 250 werknemers in de bouwnijverheid die reeds ongeveer twee weken verzuimden, blijkt dat het moeilijk is verzuim langer dan drie maanden te voorspellen. Zowel het oordeel van de...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Wevers, C.W.J. (author), Vinke, H. (author)
In dit artikel wordt verslag gedaan van een experimentele methode via vignetten/casussen. Het doel is opvattingen van bedrijfsartsen in kaart te brengen over interventies en tijdsbesteding bij langdurig verzuim en reïntegratie. De gangbare praktijk wordt vergeleken met de optimale situatie. De artsen vinden dat ze te weinig tijd aan reïntegratie...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author)
Het menselijk werkvermogen is voortdurend onderhevig aan verandering door groei en verval van kennis, capaciteiten en vaardigheden. Ouder worden is één van de factoren die verantwoordelijk is voor de veranderingen. Cognitieve veroudering is het gevolg van biologisch verval dat onvermijdelijk leidt tot vermindering van het werkvermogen. Aan de...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Felser, C. (author)
In opdracht van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt door TNO Arbeid jaarlijks een update gemaakt van de beroepsopleidingen voor gecertificeerde arbodeskundigen. In dit overzicht is opgenomen: een vergelijking van de onderwijsstructuur van de vier arbodeskundigen in de arbodienst,...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author)
Deze inventarisatie biedt een zoekmiddel in de vorm van een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken op het terrein van standaarden, richtlijnen of procedures voor verschillende diagnosegroepen respectievelijk -problematieken bij begeleiding en reïntegratie. Dit overzicht is met name bestemd voor deskundigen in de arbodienstverlening....
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P. (author)
De WAO blijkt nog altijd een politiek-maatschappelijke 'open zenuw'. Keuringsartsen wordt gebrek aan strengheid verweten; zij verwijten de 'politiek' dat de keuringseisen zijn versoepeld. Werknemers zijn kwaad vanwege de 'werkgeversaanval' op de uitkeringshoogte en -duur en het WAO-recht bij psychische aandoeningen. De PvdA is/was boos op de VVD...
article 1999
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Een onderzoek in 1996 naar ervaringen van verzekerings- en bedrijfsartsen met de privatisering van de Ziektewet werd eind 1997 herhaald (zie artikel "Privatisering van de Ziektewet" in Sociaal Maandblad nr. 10 1997). De enquête werd door 610 bedrijfsartsen en 338 verzekeringsartsen ingevuld. De resultaten laten zien dat over het algemeen...
article 1998
document
Wevers, C.W.J. (author), van Putten, D.J. (author), Nijboer, I.D. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De bedrijfsarts heeft grote invloed op de carrière van mensen met een chronische aandoening en op de verbetering van hun arbeidsmarktpositie. In deze uitgave komt aan de orde waarom het bevorderen van hun arbeidsmarktpositie een missie van de arbodienst zou moeten zijn. Er wordt aandacht besteed aan achtergrondinformatie over de chronisch zieken...
book 1996
document
Buijs, P.C. (author)
article 1996
document
de Kort, W.L.A.M. (author)
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Klink, J.J.L. (author)
Deze tweede herziene druk van 'Psychische problemen en de werksituatie' biedt diegenen die werknemers met psychische klachten sociaal-medisch begeleiden, handvatten om hun diensten te verbeteren. Het boek gaat daartoe in op een meer actieve, directieve begeleiding en op vaardigheden die helpen het proces tussen 'zieke', werkomgeving en...
book 1995
document
Kwantes, J.H. (author)
Sinds 1 januari 1994 moet iedere werkgever zijn werknemers in de gelegenheid stellen om zich periodiek bedrijfsgeneeskundig te laten onderzoeken. Het is een recht van de werknemer, geen plicht. Dit artikel stelt de belangrijkste punten aangaande dit onderzoek aan de orde. Daarnaast wordt de mogelijkheid aangegeven de Arbeidsinspectie in te...
article 1994
document
Draaisma, D. (author), Dam, J. (author), de Winter, C.R. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In a debate on the desired occupational health service in The Netherlands all parties involved seemed to be rather unsatisfied with the current practice. Therefore a study was set out on the quality of the service to 51 client organizations as seen by the parties involved. In the first phase the viewpoint of the occupational health teams was...
article 1993
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsverpleegkundigen%22
(41 - 60 of 69)

Pages