Searched for: subject%3A%22Bedrijfsverpleegkundigen%22
(21 - 40 of 69)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Steenbeek, R. (author), Kool, R.B. (author), Visser, E. (author), van Putten, D.J. (author)
Met ingang van 1 januari 2004 hebben bedrijfsartsen een formele verwijsbevoegdheid gekregen. Dat betekent dat de kosten van behandelingen als gevolg van een verwijzing door de bedrijfsarts vergoed worden door de verzekeraar (Ziekenfondswet/AWBZ). Doelen zijn het verbeteren van de arbocuratieve samenwerking en het terugdringen van ziekteverzuim...
report 2004
document
van der Klink, J.J.L. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schene, A.H. (author), van Dijk, F.J.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
To compare an innovative activating intervention with "care as usual" (control group) for the guidance of employees on sickness leave because of an adjustment disorder. It was hypothesised that the intervention would be more effective than care as usual in lowering the intensity of symptoms, increasing psychological resources, and decreasing...
article 2003
document
van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
De stuurgroep van het ZonMw-Deskundigheidsbevorderingsproject ‘Leren samenwerken bij Sociaal Medische Begeleiding’ heeft TNO Arbeid gevraagd om een beknopt, kwalitatief onderzoek uit te voeren naar wat huisartsen kan motiveren om aandacht te besteden aan samenwerking met bedrijfsartsen. In dit kader werden twee vraagstellingen geformuleerd, te...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author), Jettinghoff, K. (author), Kremer, A.M. (author)
Dit rapport bevat een verslag van het vervolgonderzoek rond werknemers met chronische bronchitis en emfyseem, samengevat onder de term ‘chronic obstructive pulmonary disease’ (COPD). Het doel van het vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik van de mogelijkheden die de Wet Rea biedt voor mensen met COPD om aan het werk te blijven...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B. (author), van den Berg, R. (author), van Putten, D. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van twee onderzoeken over Myalgische Encephalomyelitis (ME) / Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS) en werk: één onder patiënten met ME/CVS, waarbij vragenlijsten zijn verstuurd in maart 2000/maart 2001, en één bij bedrijfs- en verzekeringsartsen, waarbij vragenlijsten zijn verstuurd in november 2001. Het...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van den Heuvel, F.M.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
In het kader het programma Sociaal Medische Begeleiding van ZorgOnderzoek Nederland (ZONMw) is in 1999 het project ‘Leren Samenwerken bij Sociaal-Medische Begeleiding’ gestart. Er zijn onder andere vier op specifieke aandoeningen gerichte nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen ontwikkeld, over hoe samen te werken bij: 1. Chronische...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Willemsen, J.H.B.M. (author)
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author), Venema, A. (author), van Putten, D.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
TNO Arbeid heeft samen met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (AKB) en het Coronel Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat het onderlinge vertrouwen tussen bedrijfs- en huisartsen is toegenomen. Ook is de...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author)
Psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat kunnen langdurig ziekteverzuim veroorzaken en vertegenwoordigden in 2001 samen bijna tweederde van de WAO-instroom. Inmiddels zijn er door de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen, de NVAB, richtlijnen uitgebracht om de kwaliteit van het arbeidsgezondheidskundig handelen op dit front te...
report 2003
document
van Putten, D. (author), van Amstel, R. (author), Anema, H. (author)
De positie en functie van de bedrijfsarts staan ter discussie. Zelfs binnen de beroepsgroep worden deze ter discussie gesteld, getuige het positioneringsonderzoek van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de serie praktijkdilemma's in het vaktijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Vakmedia
article 2003
document
Anema, J.R. (author), van der Giezen, A.M. (author), Buijs, P.C. (author), van Mechelen, W. (author)
The aim of this article is to determine obstacles for return-to-work in disability management of low back pain patients sicklisted for three till four months. A cohort of 467 low back pain patients was recruited. A questionnaire was sent to their occupational physicians (OPs) concerning the medical management, obstacles to return-to-work, and...
article 2002
document
de Boer, W.E.L. (author), van der Krogt, M.P.C. (author), Schippers, A.M. (author)
Tussen sociale zekerheidsvoorziening en zorg ontbreekt tot nu toe de samenhang. Het is evenwel goed denkbaar dat een uitvallend werknemer of een burger met zorgvragen bij de zelfde beoordelaar terechtkomt. Deze moet integraal, objectief en onafhankelijk aanspraken op sociale zekerheid, WVG en door de AWBZ gefinancierde zorg beoordelen. In de...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Schoemaker, C.G. (author), Blatter, B.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van den Berg, R. (author), Bijl, R.V. (author)
In het prognoseonderzoek "INVENT", dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd samen met het Trimbos Instituut, wordt een groep van 555 werknemers gevolgd die bij de start van het onderzoek drie maanden verzuimden. Een groot deel van deze groep deed een jaar later aan het vervolgonderzoek mee. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: een hoge...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
Om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid terug te dringen heeft de overheid vanaf de jaren ‘80 de nadruk gelegd op ingrepen in de sociale zekerheid en op de relatie met arbeidsomstandigheden en veel minder op de rol en betekenis van de gezondheidszorg. Sinds 1990 voert VWS een activerend beleid door de medische wereld te stimuleren om eigen...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Kelder, M.J. (author), Weel, A.N.H. (author), Nauta, A.P. (author)
In dit artikel worden een casus beschreven van een conflict over arbeidsvoorwaarden en veiligheid binnen een grote industriële onderneming, dat uit de hand loopt. Een door de vakbond geplande staking is via een kort geding, aangespannen door het management van de onderneming, door de rechter verboden. Dat heeft de tegenstellingen in het bedrijf...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author)
In dit redactioneel commentaar gaat de auteur in op de nieuwe geautoriseerde richtlijn 'handelen van de bedrijfsarts bij het oogonderzoek bij beeldschermwerkers', die in dit nummer van het Tijdschrift voor bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde centraal staat.
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Anema, H. (author), Buijs, P. (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Deze leidraad geeft aanwijzingen voor het handelen van de huisarts en bedrijfsarts bij (samenwerking bij) de sociaal medische begeleiding. Altijd geldt echter dat de patiënt mede de inhoud van die samenwerking bepaalt en daarbij een centrale, actieve rol heeft. Tevens is de patiënt de voornaamste bron van informatie over zijn gezondheidsklachten...
report 2002
document
de Buck, P.D.M. (author), van Amstel, R.J. (author), Buijs, P.C. (author), Maasen, J.H.W. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Hazes, J.M.W. (author), Vliet Vlieland, T.P.M. (author)
Rheumatic diseases are a major cause of permanent work disability. In the process of occupational rehabilitation several health professionals may play a role. The aim of this study was to assess both the quality and the quantity of communication and co-operation between Dutch rheumatologists and occupational physicians. A postal survey among 187...
article 2002
document
Anema, J.R. (author), Buijs, P.C. (author), van Putten, D.J. (author)
De laatste tijd is er veel aandacht voor de relatie tussen huisartsen en bedrijfsartsen bij de sociaal-medische begeleiding. Op initiatief van de artsenverenigingen LHV en NVAB is in dit kader een aantal randvoorwaarden voor samenwerking opgesteld. De integrale LHV/NVAB-zorgvisie geeft een globale kijk op de samenwerking tussen huisarts,...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
Op 12 februari 2001 presenteerden de voorzitters van Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde (NVAB) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een leidraad voor de afstemming tussen huis- en bedrijfsarts. Het opstellen van deze leidraad illustreert duidelijk dat men anno 2001 de noodzaak voor betere Arbocuratieve...
article 2001
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsverpleegkundigen%22
(21 - 40 of 69)

Pages