Searched for: subject%3A%22Bedrijfstakken%22
(1 - 20 of 76)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author), Koppes, L. (author), Pleijers, A. (author), de Vroome, E. (author)
other 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), de Vroome, E. (author), Mol, M. (author), Janssen, B. (author), van den Bossche, S. (author)
Weergave van de bevindingen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA); dat is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2008 voerden TNO, het CBS en TNS NIPO de vijfde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Evenals de NEA 2007 heeft de NEA 2008 een brede focus op arbeid. Arbeidsomstandigheden,...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Koppes, L.L.J. (author), Granzier, J.J.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Eind 2007 voerden TNO en CBS de vierde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Circa 23.000 werknemers deden mee aan het onderzoek, dat deel uitmaakt van het meerjarenprogramma Innovatie van Arbeid (2007-2010) van TNO. Terwijl eerdere edities van de NEA zich...
report 2008
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author), Hupkens, C. (author)
De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is het grootste periodieke onderzoek naar arbeidsomstandigheden van werknemers in Nederland. TNO verzorgt de coördinatie en rapportage van het project in opdracht van het ministerie van SZW. De NEA is uitgevoerd in 2003, 2005 en 2006. In 2006 deden ruim 24.000 werknemers mee. In deze brochure...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), de Vroome, E. (author), van Hooff, M. (author), Smulders, P. (author)
In 1998 is de overheid gestart met het afsluiten van arboconvenanten met hoogrisico-bedrijfstakken ter vermindering van een aantal arborisico's. In 2007 is het laatste arboconvenant beëindigd. Om de meerwaarde van de arboconvenanten vast te stellen, zijn analyses uitgevoerd op basis van bestaand cijfermateriaal. De probleemstelling is uitgewerkt...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Jettinghof, K. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), van Hooff, M. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), Giesbertz, P. (author)
Deze Monitor Arbeidsongevallen bevat gegevens uit 2005 over dodelijke/ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Hoofdstuk 2 bevat een korte beschrijving van de Monitor, inclusief een korte toelichting op de overgang van een nieuwe bron voor arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Daarna worden de resultaten van de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Hupkens, C.L.H. (author), de Ree, S.J.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Eind 2006 voerden TNO, het CBS en TNS NIPO de derde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Ruim 24.000 werknemers deden mee aan het onderzoek. De omvang en representativiteit van de NEA maken het mogelijk om diverse branches te profileren op uiteenlopende...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Visser, R. (author), Hooftman, W. (author), Könemann, R. (author), Brouwers, A. (author)
In 2003 is op initiatief van het Ministerie van SZW het programma versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen (VASt) van start gegaan. Beoogd werd de versterking van het bewustzijn van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het programma VASt heeft de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers gestimuleerd en ondersteund met als...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Putten, D.J. (author)
Eind 2005 is de eindevaluatie ‘verwijsfunctie bedrijfsarts’ met een aanbiedingsbrief van CVZ uitgebracht aan de minister van VWS en in afschrift aan de minister van SZW (beide gepubliceerd op www.cvz.nl. Kort en goed komt het erop neer dat in het eerste jaar na de invoering van de verwijsfunctie voor de bedrijfsarts het aantal verwijzingen van...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M.W. (author), Heinrich, J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Blatter, B.M. (author)
Er zijn weinig cijfers bekend over het vóórkomen van verzuim door RSI-klachten in de Nederlandse beroepsbevolking. In dit artikel wordt het verzuim door RSI beschreven op basis van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een aselecte steekproef van Nederlandse werknemers. RSI-klachten kwamen voor bij 25% van de werknemers. Bijna 5% van de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Heuvel, S.G. (author), Blatter, B.M. (author)
Gegevens van UWV zijn geanalyseerd met als doel het verloop van WAO-intrede door RSI te beschrijven in de periode 1998 t/m 2004. Hieruit blijkt dat een stijging van WAO-intrede door RSI in de jaren 1998 t/m 2001 is opgetreden, gevolgd door een daling in 2002 t/m 2004. Bij vrouwen, bij personen in de leeftijdsgroep van 45-55 jaar en bij...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Hupkens, C.L.H. (author), de Ree, S.J.M. (author)
Eind 2005 voerden TNO, het CBS en TNS NIPO de tweede Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In 2003 vond een eerste meting plaats, onder ruim 10.000 werknemers. In 2005 steeg dit aantal tot ruim 23.000 werknemers. De omvang en representativiteit van de NEA...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bloemhoff, A. (author), Venema, A. (author)
Deze monitor bevat gegevens over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland in 2004. In 2004 hebben naar schatting 85.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als gevolg. Naar schatting zijn 3.200 slachtoffers van een arbeidsongeval na behandeling op de afdeling Spoedeisende...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2005
document
de Grip, A. (author), van Loo, J. (author), Sanders, J. (author)
Technologische veranderingen, organisatorische ontwikkelingen en verregaande concurrentie zorgen ervoor dat zowel de structuur van de arbeidsmarkt alsook de inhoud van het werk zich voordurend aanpast. Hierdoor lopen bepaalde werkenden, wanneer hun compenties tekort schieten, het risico om hun baan te verliezen. In dit artikel worden de...
article 2004
document
Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Dit artikel beschrijft resultaten van een onderzoek naar werkgebondenheid van huidaandoeningen die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. We analyseerden WAO-instroomgegevens en eindewachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv en vragenlijstgegevens van 564 werkenden die vanwege een huidaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De laatste twee maanden van 2003 heeft TNO Arbeid de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2003 uitgevoerd, een unieke enquête waaraan een representatieve steekproef van ruim 10.000 Nederlandse werknemers deelnam. Op basis daarvan is er nu een beeld van hoe het in Nederland is gesteld met zaken als autonomie in het werk, werkdruk, fysieke en...
book 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Met WAO-instroomgegevens en einde-wachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv, en gegevens van een vragenlijstonderzoek onder 4.291 werkenden die vanwege een luchtwegaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of één jaar ziek waren (= WAO-instroom), is onderzoek gedaan naar de WAO-instroom bij 46 gedefinieerde bedrijfstakken,...
article 2004
document
Jettinghoff, K. (author), de Vroome, E. (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S. (author)
In dit artikel wordt nagegaan of de werksituatie van vrouwen minder aantrekkelijk is dan die van mannen en of het hogere ziekteverzuim van vrouwen daaraan te wijten is. Hiervoor zijn secundaire analyses uitgevoerd op een databestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met gegevens van een representatieve steekproef uit de...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Stam, C. (author)
In 2001 heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) aan TNO Arbeid en Stichting Consument en Veiligheid gevraagd de bestaande informatiebronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee op basis van deze bronnen éénduidige en betrouwbare ongevalcijfers kunnen worden vastgesteld. Deze...
report 2004
Searched for: subject%3A%22Bedrijfstakken%22
(1 - 20 of 76)

Pages