Searched for: subject%3A%22Bedrijfsklimaat%22
(1 - 5 of 5)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwanikken, S. (author), Starren, A. (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author), Gort, J. (author)
Eind september 2008 heeft het vierde internationale congres van het International Network on the Prevention of Accidents & Trauma at Work (WOS) plaatsgevonden op Kreta. Tijdens het 3-dagen durende congres zijn 10 key notes gepresenteerd en 173 presentaties gehouden, in 30 deelsessies. Hoofdthema van het congres was "Prevention of occupational...
article 2009
document
TNO Arbeid (author), Dijkstra, M. (author), Papp, E. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Hendriksen, I.J.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Bervaes, J.C.A.M. (author)
Lichamelijke inactiviteit is een belangrijk maatschappelijk probleem geworden. Een manier om meer bewegen bij werknemers te stimuleren is het bevorderen van wandelen tijdens de lunch, een laagdrempelige vorm van bewegen die structureel in de dagelijkse arbeidssituatie ingepast kan worden en die grote groepen werknemers kan aanspreken. Het hier...
report 2003
document
Nauta, A. (author), de Dreu, C.K.W. (author), van der Vaart, T. (author)
In a study of 11 organizations among 120 manufacturing, planning and sales employees, support was found for the hypothesis that a prosocial value orientation - as a personality trait - increases the likelihood that employees show a high concern for the goals of other departments. This concern, combined with a high concern for own goals,...
article 2002
document
TNO Arbeid Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author), Gort, J. (author), Vervoort, M. (author), Swuste, P. (author), Henstra, D. (author), Schoon, C.C. (author)
In deze literatuurstudie wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen de veiligheidscultuur binnen binnen een transportonderneming en het effect op de verkeersveiligheid van de chauffeurs die voor die onderneming werkzaam zijn. Allereerst worden de begrippen organisatiecultuur en veiligheidscultuur besproken, waarna de bedrijfstak...
report 2000
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsklimaat%22
(1 - 5 of 5)