Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(61 - 80 of 120)

Pages

document
van Deursen, C. (author), van Putten, D. (author), Kremer, A. (author)
Het afnemen van een algemene schoolverkenning (ASV) door de arbodienst vormt een onderdeel van het basispakket bedrijfsgezondheidszorg (BGZ). De Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs (VF/BGZ Onderwijs) heeft TNO Preventie en Gezondheid de opdracht gegeven een nieuwe versie van dit instrument te ontwikkelen. Dit...
article 1995
document
Bayens, G. (author)
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Klink, J.J.L. (author)
Deze tweede herziene druk van 'Psychische problemen en de werksituatie' biedt diegenen die werknemers met psychische klachten sociaal-medisch begeleiden, handvatten om hun diensten te verbeteren. Het boek gaat daartoe in op een meer actieve, directieve begeleiding en op vaardigheden die helpen het proces tussen 'zieke', werkomgeving en...
book 1995
document
Buijs, P.C. (author), van Oosterom, A. (author), Wolvetang, H. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Kwantes, J.H. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Nijboer, I.D. (author), Mul, C.A.M. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1994
document
Buijs, P.C. (author), van Oosterom, A. (author), Wolvetang, H. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Wolvetang, H. (author), Buijs, P.C. (author), van Oosterom, A. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Buijs, P.C. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
Wolvetang, H. (author), Buijs, P.C. (author), van Oosterom, A. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1994
document
de Feyter, M. (author), Verschuren, R. (author), Meulenbeld, K. (author)
Een manier om bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) voor alle werknemers te realiseren is de sectorgewijze aanpak, waarbij werkgevers en werknemers zich inspannen om BGZ te stimuleren. In dit artikel wordt beschreven welke maatregelen zijn ondernomen in het kader van een sectorgewijze stimulering van BGZ. De maatregelen kunnen worden ingedeeld in vier...
article 1994
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Rookmaaker, D.P.R. (author), Nederlands Insituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), de Winter, C.R. (author), Dam, J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het tweede deel van een onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg (BGZ), vanuit het gezichtspunt van de afnemers van bedrijfsgezondheidszorg ; werknemers zelf, hun vertegenwoordigers (ondernemingsraden en VGW-commissies), personeelsafdelingen, het bedrijfskader en directies...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Wortel, E. (author), Dekker, J.T.M. (author), Droog, M.J.E.J. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een deelproject uit het meerjarenprogramma, dat tot doel had ondernemers en werknemers uit de glastuinbouw te adviseren via bedrijfsbezoeken. Deze advisering was erop gericht de lichamelijke belasting in het werk te verminderen. De doelstellingen van het project zijn ten eerste het ontwikkelen van een...
book 1993
document
Nossent, S.M. (author), Volkers, H.J. (author), Meulendbeld, C. (author)
In 1992 heeft de Stichting Kwaliteit van de Arbeid voor de Vleeswarenindustrie het NIA opdracht gegeven een onderzoek te verrichten naar de bedrijfsgezondheidszorg in de vleeswarenindustrie. Aanleiding hiervoor vormde een sinds april 1991 in de bedrijfstak-CAO vleeswarenindustrie opgenomen artikel, dat de bedrijven verplicht zich aan te sluiten...
book 1993
document
van Blijswijk, M. (author)
Het takenpakket van de vakgroep bedrijfsgeneeskunde van de Nederlandse Spoorwegen is breed. De opzet van de dienst heeft in de loop van de tijd grote veranderingen doorgemaakt. De bedrijfsgeneeskunde werd samen met veiligheidskunde en ergonomie omgevormd tot een soort facilitair bedrijf: Service Eenheid Arbeidsomstandigheden (SE Arbo). Om de...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Meulenbeld, C. (author), van Lingen, P. (author)
Deze publikatie bevat een overzicht van de beschikbare instrumenten die kunnen worden ingezet bij het inventariseren en evalueren van risico's op het terrein van arbeid en gezondheid. Deze eerste inventarisatie bevestigt het vermoeden dat er een breed scala aan Nederlandstalige instrumenten in gebruik is. Bij de beschrijving van de instrumenten...
book 1993
document
van Blijswijk, M. (author)
De sociale partners hebben tijdens het najaarsoverleg van 1990 afspraken gemaakt over de uitbreiding van de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ). Tegen deze achtergrond wil de overheid inzicht krijgen in de ontwikkeling van de BGZ. Hiertoe heeft het NIPG-TNO onderzocht wat de omvang is van de door de BGD-en verzorgde werknemers en de omvang van het...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), Draaisma, D. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek, dat zich richt op het ontwikkelen en evalueren van de volgende twee instrumenten voor het signaleren van problemen in arbeid en gezondheid van werknemers van verpleeghuizen: (1) een vragenlijst, om vast te leggen hoe het, naar de maatstaven van de werknemers die het spreekuur bezoeken,...
report 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), van Putten, D.J. (author), Draaisma, D. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Smulders, P.G.W. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Verslag van een vragenlijstonderzoek onder alle bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD'en) in Nederland. Doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de ontwikkeling van de bedrijfsgezondheidszorg gedurende 1991. Het gaat daarbij in het bijzonder om de (toename van) aantallen verzorgde werknemers, de bedrijfstakken waarin zij werkzaam zijn en de...
report 1992
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(61 - 80 of 120)

Pages