Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(41 - 60 of 120)

Pages

document
Stiggelbout, M. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Zwetsloot, G. (author), Bos, J. (author)
This is a report on the EU's environmental management and audit scheme and its interaction with the management of safety and health. The focus is on the interactions at company and at policy level. To illustrate the relevance of the interactions at company level, the Annex includes five case studies of companies in various EU countries.
book 1998
document
van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van de eerste peiling bij het arbodienstenpanel over hun ervaringen bij het reïntegreren van werknemers met een arbeidshandicap. Het arbodienstenpanel, met in totaal 110 deelnemers, was oorspronkelijk opgezet om regelmatig na te kunnen gaan wat de praktijkervaringen zijn bij reïntegratie. Eerst wordt een...
report 1998
document
Mossink, J. (author), Licher, F. (author)
This book reports on the European conference on costs and benefits of occupational safety and health, which was held 28-30th May 1997 in The Hague, The Netherlands. It contains over 50 papers from all over Europe, Australia, Japan, Canada and the United States. The conference was hosted by the Ministery of Social Affairs and Employment of the...
report 1998
document
Gründemann, R.W.M. (author), Nijboer, I.D. (author)
Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie staan op dit moment sterk in de belangstelling. Doorgaans overheerst de opvatting dat er te veel werknemers in de WAO terechtkomen en te weinig werknemers daarna weer aan de slag komen. In dit proefschrift worden maatregelen gericht op preventie van verzuim en op bevordering van reïntegratie als oplossing...
doctoral thesis 1998
document
Buijs, P.C. (author), van Oosterom, A. (author), Wolvetang, H. (author), Nederlands Insituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1997
document
Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Buijs, P.C. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1997
document
Pennekamp, E. (author)
Dit artikel is het eerste in een serie waarin verschillende branches belicht worden. Er wordt gekeken wat de verschillende branches voor hun leden doen op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. In deze aflevering wordt BGZ Wegvervoer behandeld. De adviezen die deze instantie ontwikkelt komen via de arbodienst in de bedrijven. Over...
article 1997
document
van der Beek, A.J. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Het doel van deze studie was het opstellen van een breed gedragen, samenhangend programma van onderwerpen voor onderzoek en ontwikkeling op het terrein van arbeid en gezondheid. Gestreefd is naar een onderbouwde prioritering, in relatie met behoeften en lacunes. In de eerste fase zijn 33 sleutelinformanten geïnterviewd. In de tweede fase zijn...
article 1997
document
Peeters, J. (author), Moonen, C. (author)
Het 'Arbo Kosten & Baten Analyse model' (AKBA) is een door NIA TNO ontwikkeld instrument om de kosten en baten van een veiligheids- en arbobeleid te bepalen. Het is afgeleid van het kwaliteitskosten model, een bekend model binnen de kwaliteitszorg. In dit artikel wordt het AKBA besproken en toegelicht. Een onderdeel van dat model is een manier...
article 1997
document
Bundesanstalt für Arbeitsschutz (author), Grundemann, R.W.M. (author), Urlings, I.J.M. (author)
bookPart 1997
document
Kwantes, J.H. (author), Nederlands Insituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
bookPart 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Wynne, R. (author), Clarkin, N. (author), Urlings, I. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Jorda, C. (author), Moncada, S. (author), Lundberg, B. (author)
This methodology has been developed to help organisations increase their level of health activity in a planned and systematic way. There are many good reasons for undertaking health improvement actions in the workplace, not all of them related to the benefits of improved health. Research undertaken throughout Europe reveals that this kind of...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Janssen, P.P.M. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Schaufeli, W.B. (author)
Dit boek is een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van gezondheidsbevorderende activiteiten binnen bedrijven. Het doel van die activiteiten is het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en daarmee het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook wordt aandacht geschonken aan de kosten en baten van integrale...
book 1996
document
van der Beek, A. (author), Frings-Dresen, M. (author), van Dijk, F. (author), Houtman, I.L.D. (author), Fortuin, R. (author)
Op welke terreinen van arbeid en gezondheid ontbreekt het aan kennis, moeten instrumenten worden ontwikkeld of zijn bestaande kennis en vaardigheden beter over te dragen? Op deze vraag gaven een groot aantal arbodeskundigen, wetenschappers, beleidmakers en mensen uit het bedrijfsleven antwoord in het kader van de programmeringsstudie 'Arbo...
article 1996
document
Buijs, P.C. (author)
article 1996
document
de Kort, W.L.A.M. (author)
article 1996
document
Houtman, I.L.D. (author), van Dormolen, M. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1995
document
Allegro, J.T. (author), Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1995
document
Smulders, P.G.W. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1995
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(41 - 60 of 120)

Pages