Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(21 - 40 of 120)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author)
Psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat kunnen langdurig ziekteverzuim veroorzaken en vertegenwoordigden in 2001 samen bijna tweederde van de WAO-instroom. Inmiddels zijn er door de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen, de NVAB, richtlijnen uitgebracht om de kwaliteit van het arbeidsgezondheidskundig handelen op dit front te...
report 2003
document
Peters, D.A. (author)
Mooi artikel over de ArboWebwijzer, die onlangs aan de website van TNO Arbeid is toegevoegd. Immers, ook in arboland is de invloed van het internet niet meer weg te denken. Maar zoeken (op internet) is nog geen vinden en informatie is nog geen kennis. Verschillende initiatieven helpen de werkers in het veld hun weg te vinden in de enorme...
article 2002
document
Urlings, I. (author), Hildebrandt, V. (author), van Rooy, K. (author), de Vroome, E. (author)
Uit onderzoek door TNO Arbeid is gebleken dat bijna 33% van de oorspronkelijke deelnemers na 6 jaar nog steeds meedoet met een destijds opgezet bedrijfsbewegingsplan (bbp), maar minder frequent dan voorheen. Uit het onderzoek blijkt verder dat een bbp slechts in geringe mate kan bijdragen aan de benodigde hoeveelheid lichaamsbeweging (nl. 3 keer...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vierde peiling, gehouden tussen april 2001 en maart 2002. Aan de peiling hebben 68 diensten of vestigingen van diensten...
report 2002
document
de Croon, E.M. (author), Blonk, R.W.B. (author), van der Beek, A.J. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
This study is aimed to develop and validate a short and user-friendly questionnaire measuring psychological job strain in truck drivers. In cooperation with a Dutch occupational physician in the road transport industry items were developed on the basis of face validity and information of existing questionnaires on the subject. They were tested...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
Op 12 februari 2001 presenteerden de voorzitters van Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Verzekeringsgeneeskunde (NVAB) en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) een leidraad voor de afstemming tussen huis- en bedrijfsarts. Het opstellen van deze leidraad illustreert duidelijk dat men anno 2001 de noodzaak voor betere Arbocuratieve...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), van der Velden, N. (author)
Dit rapport is het resultaat van een onderzoeksopdracht door TNO Arbeid en bevat een beschrijving van 31 internetsites over bewegingsstimulering, waarvan 11 Nederlandse (overigens alle subjectief als "niet interessant" beoordeeld). Bijna alle sites zijn bedoeld als informatievindplaatsen en/of promotiemedium. Drie sites (Amerikaans) zijn...
report 2001
document
Willems, J.H.B.M. (author)
Sociaal geneeskundigen vervullen een belangrijke rol op het grensvlak van curatief werkende artsen en niet-medici zoals arbeidshygiënisten en psychologen. Zij nemen een geheel eigen plaats in in het veld van arbeid en gezondheid. Het College voor Sociale Geneeskunde heeft ter verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening initiatieven...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author), Vinke, H. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet met de bedoeling om via periodieke peilingen bij dit panel te kunnen volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk uitpakt. Aan deze derde peiling hebben 79 diensten meegedaan, een goede afspiegeling van alle arbodiensten in Nederland. De gegevens zijn...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Dit rapport over de professionalisering van de verzekeringsgeneeskundigen is gericht op de uitvoering van twee onderzoeksopdrachten: (1) schets de inhoud van de huidige opleiding tot verzekeringsarts, analyseer hoe de kwaliteit van de opleiding zich verhoudt met de gestelde functie-eisen en geef aan op welke punten de opleiding moet worden...
book 2000
document
TNO Arbeid (author)
Deze profielmodulen zijn door TNO Arbeid ontwikkeld naar aanleiding van het CSG-besluit waarbij de registratie in de hoofdstroom Arbeid en Gezondheid met het deskundigheidsprofiel bedrijfsarts mogelijk werd. De in dit werkboek beschreven profielmodulen zijn gericht op dit deskundigheidsprofiel. De volgende vijf modulen komen aan de orde:...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author), Piek, W.S.M. (author)
Het project 'Activerende reïntegratie door arbodiensten' heeft plaatsgevonden in opdracht van de Branche Organisatie van Arbodiensten (BOA). Oospronkelijk werd met dit project een 'werkboek innovatie producten en diensten voor activerend reïntegratiebeleid' als eindproduct beoogd. Er werd echter besloten tot het ontwikkelen van een...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Felser, C. (author)
In opdracht van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt door TNO Arbeid jaarlijks een update gemaakt van de beroepsopleidingen voor gecertificeerde arbodeskundigen. In dit overzicht is opgenomen: een vergelijking van de onderwijsstructuur van de vier arbodeskundigen in de arbodienst,...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Felser, C. (author), Piek, W.S.M. (author)
Dit rapport vormt de neerslag van een onderzoek van TNO Arbeid naar de behoefte aan arbeidsdeskundige expertise binnen arbodiensten. Centraal in dit onderzoek stond het in kaart brengen van de belangrijkste momenten in het eerste ziektejaar, waarbij de arbodienst een rol zou kunnen spelen om de terugkeer van zieke werknemers te bevorderen en van...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author), Proper, K. (author)
Deze rapportage beschrijft de uitkomsten van de tweede peiling bij de deelnemers aan het arbodienstenpanel over hun ervaringen bij het reïntegreren van werknemers met een arbeidshandicap. Deze tweede peiling is eind 1998, begin 1999 uitgevoerd. Het merendeel van de arbodiensten (70%) beoordeelt de nieuwe mogelijkheden die de wet (Re)integratie...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Moonen, C.L.M. (author), Michel, F.P. (author)
Het kosten- en bateninstrument arbodienstverlening is één van de projecten uit het programma kwaliteitsbevordering arbodiensten. Doel van dit project is dat relatiebeheerders/arbo-adviseurs in gesprekken met hun (potentiële) opdrachtgevers de meerwaarde van arbodienstverlening kunnen aantonen. Het te bereiken eindresultaat betreft een basistekst...
report 1999
document
Dirx, M.J.M. (author), van den Brandt, P.A., (author), Bausch-Goldbohm, S.A. (author), Voorrips, L.E. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
Hopman-Rock, M. (author), Staats, P. (author), Tak, W. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
Pot, F.D. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
document
Hildebrandt, V.H. (author)
Congresbundel van het op 27 november 1998 gehouden Tweede Landelijke Congres van "Nederland in Beweging" onder auspiciën van het NOC*NSF te Arnhem.
bookPart 1998
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(21 - 40 of 120)

Pages