Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(1 - 20 of 120)

Pages

Nieuwe wegen naar arbocuratieve samenwerking
Nieuwe wegen naar arbocuratieve samenwerking: samen werken van praktijkondersteuners huis- en bedrijfsarts bij multiproblematiek [New paths to interprofessional collaboration: collaboration between assistant practitioners and practice nurses in general and occupational health care]
Nico Plomp
Nico Plomp: reflection in action. Terugblik met een socioloog die 35 jaar verbonden is aan de bedrijfsgezondheidszorg
Nieuw ploegendienstrooster bij Corus is gezond: Ijzervreters
Nieuw ploegendienstrooster bij Corus is gezond: Ijzervreters
Hersenaandoeningen
Hersenaandoeningen
Evaluatie communicatiedoelstellingen voor bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en lunchwandelen
Evaluatie communicatiedoelstellingen voor bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en lunchwandelen
De ontwikkeling van een interventie voor werkhervatting bij veelvoorkomende psychische klachten
De ontwikkeling van een interventie voor werkhervatting bij veelvoorkomende psychische klachten
Hoe implementeer je preventief medische adviezen?
Hoe implementeer je preventief medische adviezen?
Een bedrijfje gezond
Een bedrijfje gezond: aan de slag met integraal gezondheidsmanagement
Doorontwikkeling Integraal Gezondheids Management
Doorontwikkeling Integraal Gezondheids Management: evaluatie pilotprojecten
De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding
De effectiviteit van interventies ter stimulering van gezonde voeding
Effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of stoppen van overmatige alcoholconsumptie
Effectiviteit van interventies gericht op het voorkomen of stoppen van overmatige alcoholconsumptie
Werkdrukmaatregelen in Nederland
Werkdrukmaatregelen in Nederland
Uitvoering van interventieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg
Uitvoering van interventieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg: wat gaat goed, wat kan beter?
Het Aladdin-programma
Het Aladdin-programma: brug tussen wetenschap en praktijk
Flinke verschuiving, maar geen revolutie: De verwijsfunctie van bedrijfsartsen biedt vooral veel kansen
Flinke verschuiving, maar geen revolutie: De verwijsfunctie van bedrijfsartsen biedt vooral veel kansen
Arbodienstenpanel
Arbodienstenpanel: rapportage vijfde peiling : ervaringen met o.a. de Wet verbetering poortwachter
Kwantificering van hersteltijden
Kwantificering van hersteltijden: een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist
Integraal Gezondheids Management (IGM)
Integraal Gezondheids Management (IGM): eindrapportage
Integraal GezondheidsManagement
Integraal GezondheidsManagement: methodiek in ontwikkeling
Een stap vooruit op een lange weg
Een stap vooruit op een lange weg: de samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen in 10 regio's : effecten op het proces van samenwerken, gedragsverandering van artsen en de tevredenheid bij patiënten
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(1 - 20 of 120)

Pages