Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(1 - 20 of 120)

Pages

document
Vossen, E. (author), Schaafsma, F.G. (author), van der Gulden, J.W.J. (author), de Kock, C.A. (author), Schaap, R. (author), Anema, J.R. (author), van Genabeek, J.A.G.M. (author)
Background: To this date, there is little to no interprofessional collaboration between professionals in general and occupational health care in the Netherlands. Where earlier initiatives for improvement focused on general practitioners (GPs) and occupational physicians (OPs), we examine the role that professionals working under task delegation...
article 2022
document
van Putten, D. (author), Hoedeman, R. (author)
Dr. Nico Plomp gaat in september met pensioen na 35 jaar werkzaamheden voor de bedrijfsgezondheidszorg als onderzoeker en docent. Ter gelegenheid daarvan wordt vrijdag 7 september een afscheidssymposium georganiseerd rond thema’s die hem na aan het hart liggen: ‘Bedrijfsgezondheidszorg tussen markt en professie: professionele integriteit en...
article 2012
document
de Leede, J. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Op aandringen van de arbodienst voerde Corus in 2006 een nieuw ploegenrooster in dat minder schadelijk zou zijn voor het personeel. Recent onderzoek laat zien dat dit ook zo uitpakt. Dat geldt voor aspecten als ziekteverzuim, vermoeidheid, werkdruk en dergelijke. Maar wat de heilzame werking van het nieuwe rooster precies bewerkstelligt, weet...
article 2009
document
Cremer, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van deze publicatie is voor bedrijfs- en verzekeringsartsen te verhelderen welke onderzoekstechnieken bij hersenaandoeningen geïndiceerd zijn, hoe de mentale belastbaarheid kan worden geëvalueerd en welke reïntegratie-adviezen zinvol zijn. Allereerst wordt een opsomming gegeven van voor de arbeid relevante hersenaandoeningen met...
bookPart 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Verheijden, M.W. (author)
In dit rapport staat beschreven in hoeverre werkgevers eind 2008 bekend waren met Bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en Lunchwandelen. Voor al deze bedrijfsbewegingsprogramma’s zijn communicatiedoelstellingen geformuleerd voor 2009. Eind 2008 is nagegaan in welke mate er ten tijde van de voormeting (november 2008)...
report 2009
document
Terluin, B. (author), Anema, J.R. (author), van Oostrom, S.H. (author), Venema, A. (author), de Vet, H.C.W. (author), van Mechelen, W. (author)
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van een interventie gericht op werkhervatting van werknemers met veelvoorkomende psychische klachten. Intervention Mapping is toegepast voor het combineren van theorie en wetenschappelijk bewijs. Daarnaast zijn de doelgroepen betrokken bij de ontwikkeling van de interventie. Werknemers, leidinggevenden en...
article 2008
document
TNO Arbeid (author), van der Molen, H.F. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Sluiter, J.K. (author), van Duivenbooden, J.C. (author), Vink, P. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
Eén van de kerntaken van de bedrijfarts is het verstrekken van individuele en collectieve preventief medische adviezen aan werknemers en werkgevers. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre de adviezen werkzaam zijn en in hoeverre deze adviezen ook in de praktijk (kunnen) worden opgevolgd. Adviezen worden veelal gegeven om gedragsverandering...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Dries, J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hendriksen, I.J.M. (author)
Steeds meer bedrijven en instellingen streven naar een gezonder en fitter personeelsbestand. Dit gebeurt in veel organisaties nog weinig gestructureerd. TNO ontwikkelde samen met het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) een methodiek voor integraal gezondheidsmanagement (IGM) die organisaties moeten helpen de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), van Scheppingen, A. (author), Moonen, C. (author), Piek, P. (author), Treur, H. (author)
In de periode 2002-2003 is door TNO Arbeid en NIGZ-Werk & Gezondheid een ontwikkelingsproject Integraal Gezondheids Management (IGM) uitgevoerd. Dit rapport doet verslag van de definitiestudie, methodiekontwikkeling en een aantal pilotprojecten. Aan de hand daarvan zijn concept en methodiek in de praktijk getest en is op systematische wijze...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Proper, K.I. (author), Bakker, I. (author), van Overbeek, K. (author), Verheijden, M.W. (author), van Mechelen, W. (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het effect van door de bedrijfsarts toepasbare leefstijlinterventies gericht op een gezonder voedingspatroon bij werknemers. Op basis van een literatuuronderzoek wordt geconcludeerd dat voedingsinterventies gericht op het verbeteren van de groente- en fruitconsumptie en/of op...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Overbeek, K. (author), Bakker, I. (author), Proper, K.I. (author), van Mechelen, W. (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar het effect van door de bedrijfsarts toepasbare leefstijlinterventies gericht op het voorkómen, verminderen of stoppen van overmatige alcoholconsumptie. Hiervoor is een literatuuronderzoek uitgevoerd en zijn gesprekken gevoerd met arbodiensten en veldpartijen. Uit het...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wiezer, N.M. (author), Heinrich, J. (author), Nelemans, R.J.C. (author), Bongers, P.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Nog steeds ervaart een belangrijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking volgens het CBS een hoge werkdruk. Er is daarom nog steeds aandacht voor werkdrukmaatregelen. Dit artikel geeft antwoord op de vraag in welke mate in Nederland werkdrukmaatregelen worden genomen, aan welke maatregelen behoefte is en of daarbij verschillen zijn waar te...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenstra, I.A. (author), van der Beek, A.J. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author), Burdorf, A. (author), Bongers, P.M. (author), van Mechelen, W. (author)
Onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg is een zaak van vele partijen. Om tot succesvol onderzoek te komen zijn onderzoekers in de bedrijfsgezondheidszorg bijeengekomen om succes- en faalfactoren voor onderzoek in kaart te brengen. De bereidheid voor deelname aan onderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg is groot, maar er dient voldaan te worden...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cohlen, M. (author)
In mei 2003 is het advies van de Raad voor Gezondheidsonderzoek (RGO) verschenen over de onderzoek- en kennisinfrastructuur op het terrein van de arbeids- en bedrijfsgeneeskunde. De Raad is tot de conclusie gekomen dat het onderzoek, de onderzoeksinfrastructuur én de structuur van de kennisoverdracht op het terrein van arbeids- en...
article 2005
document
Kool, R.B. (author), Steenbeek, R. (author), van Putten, D.J. (author), Visser, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Alle betrokkenen staan afwachtend tegenover de onlangs ingevoerde verwijsfunctie voor bedrijfsartsen. Huisartsen zijn het meest negatief. Bedrijfsartsen hebben nog weinig contact over de verwijzing met de huisarts en/of de hoofdbehandelaar. De benodigde informed consent van de werknemer is ook vaak nog niet geregeld. Na een halfjaar hebben...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vijfde peiling, gehouden tussen januari 2004 en juli 2004. Aan de peiling hebben 86 diensten of vestigingen van diensten...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Anema, J.R. (author)
In opdracht van de Orde van Medisch Specialisten (de Orde) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeid en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en gefinancierd door het College van Zorgverzekeringen (CVZ) heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist bij kwantificering van hersteltijden. In dit rapport...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G. (author), Gründemann, R. (author), Vaandrager, L. (author), van Scheppingen, A. (author), Piek, P. (author), Nuyens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Er is een breed gedeelde behoefte aan het doorbreken van versnippering en verkokering als het gaat om initiatieven om de effecten van bedrijven op de gezondheid te verbeteren. Veel partijen staan positief tegenover IGM. Men vindt IGM een prima concept, met een methodiek die het mogelijk maakt zo veel mogelijk voort te bouwen op reeds ontwikkelde...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R. (author), Piek, P. (author), Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author), Raaijmakers, T. (author), Vaandrager, L. (author)
Deze TNO publicatie bevat een methodiekbeschrijving die een leidraad vormt en een hulpmiddel is voor het ontwikkelen, implementeren en uitbouwen van Integraal GezondheidsManagement (IGM) in de organisatie. IGM is het systematisch managen van de bedrijfsactiviteiten met het doel de gezondheid van mens en bedrijf te bevorderen. De methodiek van...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author), Venema, A. (author), van Putten, D.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
TNO Arbeid heeft samen met het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten Bewegingsapparaat (AKB) en het Coronel Instituut een evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen. Eén van de belangrijkste conclusies is dat het onderlinge vertrouwen tussen bedrijfs- en huisartsen is toegenomen. Ook is de...
report 2003
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(1 - 20 of 120)

Pages