Searched for: subject%3A%22Bedrijfsfitness%22
(1 - 20 of 41)

Pages

document
Bernaards, C.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
article 2011
document
Hildebrandt, V. (author), Simons, M. (author)
Leefstijlbeleid en bewegen zijn "hot". Het percentage bedrijven dat actief is op dit terrein, is in de periode 2006-2008 met tien procent gestegen. Ruim twee op de vijf bedrijven heeft een beleid op het gebied van leefstijl en beweging. De aandacht voor overgewicht blijft beperkt: slechts één op de zeven bedrijven zegt activiteiten te ondernemen...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Verheijden, M.W. (author)
In dit rapport staat beschreven in hoeverre werkgevers eind 2008 bekend waren met Bedrijfssport van Sport en Zaken, de COACH methode, Fietsen Scoort en Lunchwandelen. Voor al deze bedrijfsbewegingsprogramma’s zijn communicatiedoelstellingen geformuleerd voor 2009. Eind 2008 is nagegaan in welke mate er ten tijde van de voormeting (november 2008)...
report 2009
document
Hildebrandt, V. (author), Redeker, M. (author), Mol, P.J. (author)
Artikel besteed aandacht aan een onderzoek van TNO en het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) naar de vraag of het aanbod aan bewegingsprogramma's voldoende aansluit bij de behoeften van het bedrijfsleven. Vakmedia
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Jans, M. (author), Engbers, L.H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In deze verkennende studie is gekeken in welke branches en beroepstakken werknemers met een lage sociaal economische status en oudere werknemers (50+) met de kenmerken beweegarmoede en/of overgewicht het meeste voorkomen en wat er binnen deze branches en beroepstakken aan bewegingsstimulering wordt gedaan. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Engbers, L.H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit literatuur- en veldonderzoek is in kaart gebracht hoe groot de deelname is aan bedrijfsbewegingsprogramma’s in het algemeen en uitgesplitst naar diverse risico- en doelgroepen. De studie beoogt de geconstateerde kennislacunes hierover op te vullen om bedrijven meer handvaten te geven om een verantwoorde keuze te kunnen maken uit het...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Sinds de start in april 2007 zijn 8 bedrijven bedrijfssport gaan aanbieden via het bedrijfssport-portaal. Het sportaanbod bestaat uit 9 sporten die ook geschikt zijn voor inactieven en semi-actieven. Dit oriënterende vragenlijstonderzoek beoogt een indruk te geven van het bereik van en de waardering voor het bedrijfssportaanbod vanuit het...
report 2008
document
Hendriksen, I.J.M. (author), Thé, K.H. (author), Ribbens, M. (author)
Meer dan de helft van de beroepsbevolking voldoet niet aan de Nederlandse Norm Gezond bewegen: minimaal 30 minuten per dag op ten minste 5 dagen per week matig intensief bewegen. Bovendien brengen de meeste werknemers het grootste deel van hun werkdag zittend achter hun computer door. Te weinig beweging verhoogt het risico op tal van chronische...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Proper, K.I. (author), Bergstra, B. (author), Bakker, I. (author), van Mechelen, W. (author)
Dit artikel is het eerste van een reeks van vier artikelen waarin een overzicht wordt gegeven van de beschikbaarheid en effectiviteit van primaire preventie-eerstelijnsleefstijlinterventies die toepasbaar zijn in de bedrijfsgezondheidszorg. Dit artikel gaat in op het leefstijlthema "bewegen". Op basis van literatuuronderzoek is geconcludeerd dat...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Proper, K. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Dit artikel geeft een overzicht van de kosten en baten van een in-company bedrijfsfitnessprogramma bij een middelgrote organisatie (circa 2000 werknemers) met veel zittend werk, in de twee jaren na de start van het programma. De kosten van bedrijfsfitness bleken niet gecompenseerd te worden door een reductie in verzuimkosten. Mogelijk speelde...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author)
In dit literatuuronderzoek is bekeken of bewegingsstimulering arbeidsrelevante klachten aan het bewegingsapparaat (rug- en arm-nek-schouderklachten) kan voorkómen en verminderen. Het blijkt dat overtuigend effect van bewegingsstimulering op dit moment alleen is aangetoond voor de preventie van rugklachten. Daarnaast lijkt een effect op het...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Thé, K. (author)
Het kost de moderne mens steeds meer moeite om lichamelijk actief te zijn. Te weinig lichamelijke activiteit verhoogt echter de kans op vroegtijdig sterven als gevolg van hart- en vaatziekten. Om een goede gezondheid te behouden of te krijgen zou elke volwassen Nederlander dagelijks (of ten minste 5 dagen in de week) 30 minuten matig intensief...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M. (author), Thé, K. (author), Hildebrandt, V. (author)
Stimuleren van bewegen is een manier om personeel gezond, fit en optimaal productief te houden, ook bij toenemende leeftijd. Bovendien is het een manier om de werksfeer, werktevredenheid en onderlinge interactie te bevorderen, verloop van personeel te be­perken en uitval te voorkomen dan we! te verminderen. De mogelijkheden om bewe­gen...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M.W. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Nederlanders bewegen en sporten te weinig. Dat is niet gezond en leidt tot een hoger ziekteverzuim. Werkgevers hebben er dus alle belang bij om hun werknemers uit hun luie stoelen te helpen. Dat vinden ze zelf ook, blijkt uit een recent onderzoek van TNO. Alleen voegen ze de daad niet bij het woord. Maar een klein en gelijk blijvend deel van de...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit literatuuronderzoek is bekeken of bewegingsstimulering psychische klachten kan voorkómen en verminderen. Er zijn sterke aanwijzingen dat bewegingsstimulering psychische klachten kan verminderen. Verder zijn er wel aanwijzingen voor positieve effecten van bewegingsstimulering op de preventie van psychische klachten, maar vertonen de...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M. (author), Thé, K. (author), Hoeksema-Bakker, C. (author), de Lang, H. (author), Hildebrandt, V. (author)
In het kader van het project 'Sport Werkt!' kregen tweeduizend werknemers van tweehonderd Drentse MKB-bedrijven verschillende bewegingsactiviteiten aangeboden. Het animo om deel te nemen was echter beperkt. In het artikel worden de succes- en faalfactoren op een rij gezet. De belangrijkste reden voor de geringe deelname was dat veel werknemers...
article 2005
document
Proper, K. (author), Hildebrandt, V. (author)
Bij Shell research en Technology in Amsterdam daalde het verzuim onder de gebruikers van de bedrijfsfitness. Daardoor verdiende het bedrijf de kosten van de fitness snel terug, maar het is voorbarig om op basis hiervan te concluderen dat de baten van bedrijfssport opwegen tegen de kosten. Al was het maar omdat het ziekteverzuim na verloop van...
article 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Dit artikel maakt de huidige stand van kennis op over de kosten en baten van bedrijfsbewegingsprogramma's. Een aantal bedrijven biedt reeds een of andere vorm van bewegingsstimulering aan. Veel andere bedrijven aarzelen echter nog om een bedrijfsbewegingsprogamma te starten. Inzicht in de kosten en baten van dergelijke programma's zou de twijfel...
article 2004
document
Proper, K.I. (author), Hildebrandt, V.H. (author), van der Beek, A.J. (author), Twisk, J.W.R. (author), van Mechelen, W. (author)
Background: Physical inactivity and obesity are major public health problems. Our objective was to investigate the effectiveness of an individual counseling intervention at the workplace on physical activity fitness and health. Counseling content derived from the Patient-centered Assessment and Counseling for Exercise and Nutrition (PACE)...
article 2003
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsfitness%22
(1 - 20 of 41)

Pages