Searched for: subject%3A%22Bedrijfsartsen%22
(61 - 76 of 76)

Pages

document
Wevers, C.W.J. (author), van Putten, D.J. (author), Nijboer, I.D. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De bedrijfsarts heeft grote invloed op de carrière van mensen met een chronische aandoening en op de verbetering van hun arbeidsmarktpositie. In deze uitgave komt aan de orde waarom het bevorderen van hun arbeidsmarktpositie een missie van de arbodienst zou moeten zijn. Er wordt aandacht besteed aan achtergrondinformatie over de chronisch zieken...
book 1996
document
Buijs, P.C. (author)
article 1996
document
de Kort, W.L.A.M. (author)
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Klink, J.J.L. (author)
Deze tweede herziene druk van 'Psychische problemen en de werksituatie' biedt diegenen die werknemers met psychische klachten sociaal-medisch begeleiden, handvatten om hun diensten te verbeteren. Het boek gaat daartoe in op een meer actieve, directieve begeleiding en op vaardigheden die helpen het proces tussen 'zieke', werkomgeving en...
book 1995
document
Kwantes, J.H. (author)
Sinds 1 januari 1994 moet iedere werkgever zijn werknemers in de gelegenheid stellen om zich periodiek bedrijfsgeneeskundig te laten onderzoeken. Het is een recht van de werknemer, geen plicht. Dit artikel stelt de belangrijkste punten aangaande dit onderzoek aan de orde. Daarnaast wordt de mogelijkheid aangegeven de Arbeidsinspectie in te...
article 1994
document
Draaisma, D. (author), Dam, J. (author), de Winter, C.R. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
In a debate on the desired occupational health service in The Netherlands all parties involved seemed to be rather unsatisfied with the current practice. Therefore a study was set out on the quality of the service to 51 client organizations as seen by the parties involved. In the first phase the viewpoint of the occupational health teams was...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), de Winter, C.R. (author), Dam, J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het tweede deel van een onderzoek naar de kwaliteit en effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg (BGZ), vanuit het gezichtspunt van de afnemers van bedrijfsgezondheidszorg ; werknemers zelf, hun vertegenwoordigers (ondernemingsraden en VGW-commissies), personeelsafdelingen, het bedrijfskader en directies...
book 1993
document
van der Gulden, J.W.J. (author), Senden, T.F. (author), Docter, H.J. (author)
In dit werkboek wordt structuur en inhoud gegeven aan het co-assistentschap in de sociale geneeskunde. Allereerst wordt de begeleiding van co-assistenten besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het aanstellingsonderzoek, het periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek, het bedrijfsgeneeskundig spreekuur, verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek,...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid TNO-Gezondheidsonderzoek (author), de Kort, W.L.A.M. (author), Post Uiterweer, H.W. (author)
Dit rapport bevat het laatste deelonderzoek, dat in het kader van het project "Aanstellingskeuringen" is verricht. Het centrale thema is de betrouwbaarheid van de beoordelingen van keuringsgegevens. Voor het onderzoek zijn twee deelgroepen van kandidaten geselecteerd uit de totale groep kandidaten, die door de Rijks Bedrijfsgezondheids- en...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Draaisma, D. (author), Dam, J. (author), de Winter, C.R. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Deze publikatie is een bewerkte samenvatting van het onderzoeksrapport "Kwaliteit en Effectiviteit van Bedrijfsgezondheidszorg naar het oordeel van de beroepsbeoefenaren" (verschenen als DGA-studie S 101-1). Het onderzoek is uitgevoerd om informatie op te leveren voor de discussie tussen de partijen, die betrokken zijn bij de...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), de Winter, C.R. (author), Dam, J. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Dit rapport betreft het eerste deel van een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg (BGZ). Het gaat over de visie van de beroepsbeoefenaren in bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD-en) op de zorg die zij zelf leveren (in het tweede deel van het onderzoek zullen de oordelen van werkgevers en werknemers aan de orde...
report 1991
document
Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Dit handboek probeert alles wat voor ziekteverzuimbeleid van belang is via een stappenplan te behandelen. Achtereenvolgens worden beschreven: een overzicht van definities, instanties, wetten, de belangrijkste verzuimcijfers en de bronnen daarvoor. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van organisatie-, werkplek- en persoonsgebonden factoren. Het...
book 1990
document
van Blijswijk, M. (author)
Binnen de RBB is, mede in verband met de privatisering, een nascholingsprogramma opgezet voor de 90 bedrijfsartsen van de dienst. Het cursuspakket "Werkplek" was samengesteld uit de hoofdstukken Werkplekbezoek, Meetstrategie voor de werkplek, Geluid, Globaal werkplekonderzoek chemische belasting, Binnenklimaat, Verlichting en tenslotte...
article 1990
document
van Putten, D.J. (author), Smit, H.A. (author), Sikkema-de Graaff, J.S. (author)
Verslag van een onderzoek naar de mogelijke problemen die gepaard gaan met het melden en registreren van (vermoede) beroepsziekten conform art. 9 lid 4 van de Arbowet. Centraal staat de vraag of bedrijfsartsen en BGD'en overweg kunnen met de door de overheid voorgeschreven werkwijze voor het melden en registreren van beroepsziekten en gevaren...
book 1990
document
Dirken, J.M. (author)
De beschikbaarheid van diagnostische instrumenten om negatieve afwijkingen van lichamelijk en geestelijk welzijn vast te stellen is een belangrijke factor in de integrale gezondheidszorg. Deze integratie brengt veel problemen met zich mee. Bedrijfsartsen hebben de neiging hun aandacht te richten op effecten die het resultaat zijn van kortdurende...
book 1969
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Jongh, J. (author)
Symposium over het voorkomen van longafwijkingen bij arbeiders in ijzer- en staalgieterijen. Bedrijfsgeneeskundige dagen 1964.
article 1965
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsartsen%22
(61 - 76 of 76)

Pages