Searched for: subject%3A%22Bedrijfsartsen%22
(21 - 40 of 77)

Pages

Kwantificering van hersteltijden
Kwantificering van hersteltijden: een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist
De juiste verwijzing
De juiste verwijzing: evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : eerste meting : stand van zaken vóór de invoering en de eerste ontwikkelingen na de invoering
De verzuimbegeleiding bij rugklachten of psychische klachten en het oordeel van de patiënt
De verzuimbegeleiding bij rugklachten of psychische klachten en het oordeel van de patiënt
Scènes uit een reïntegratieproces
Scènes uit een reïntegratieproces
De juiste verwijzing
De juiste verwijzing: evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : tussenrapportage : stand van zaken
Reducing long term sickness absence by an activating intervention in adjustment disorders: A cluster randomised controlled design
Reducing long term sickness absence by an activating intervention in adjustment disorders: A cluster randomised controlled design
Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen
Huisartsen motiveren om samen te werken met bedrijfsartsen
De praktijk van sociaal-medische begeleiding en voorspellers van werkhervatting bij RSI
De praktijk van sociaal-medische begeleiding en voorspellers van werkhervatting bij RSI
COPD, werk en reïntegratie onder de Wet Rea
COPD, werk en reïntegratie onder de Wet Rea
ME/CVS en werk
ME/CVS en werk: een onderzoek naar uitval en reïntegratie van patiënten en de mening en visie van sociaal geneeskundigen
Evaluatie van een viertal nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen
Evaluatie van een viertal nascholingsmodules voor huisartsen en bedrijfsartsen
Arts of advocaat
Arts of advocaat: -nWAO verandert de rol van de verzekeringsarts- : opvattingen van verzekeringsartsen over een nieuwe WAO
Een stap vooruit op een lange weg
Een stap vooruit op een lange weg: de samenwerkingsprojecten tussen huis- en bedrijfsartsen in 10 regio's : effecten op het proces van samenwerken, gedragsverandering van artsen en de tevredenheid bij patiënten
Begeleiding van werknemers met rug- en psychische klachten vanuit zowel het perspectief van de patiënt als de bedrijfsarts
Begeleiding van werknemers met rug- en psychische klachten vanuit zowel het perspectief van de patiënt als de bedrijfsarts
De bedrijfsarts tussen preventie en curatie
De bedrijfsarts tussen preventie en curatie: de toekomstige rol van de bedrijfsarts
Ineffective disability management by doctors is an obstacle for return-to-work: A cohort study on low back pain patients sicklisted for 3-4 months
Ineffective disability management by doctors is an obstacle for return-to-work: A cohort study on low back pain patients sicklisted for 3-4 months
Meer samenhang bij de toegang tot zorg en arbeid
Meer samenhang bij de toegang tot zorg en arbeid
Psychische klachten, interventies en werkhervatting
Psychische klachten, interventies en werkhervatting: de prognosestudie INVENT
Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers
Op weg naar betere samenwerking tussen medisch specialisten en bedrijfsartsen bij begeleiding van (zieke) werknemers: nadere voorstellen
Dilemma voor de bedrijfsarts
Dilemma voor de bedrijfsarts: collectieve ziekmelders, individueel oproepen?
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsartsen%22
(21 - 40 of 77)

Pages