Searched for: subject%3A%22Bedrijfsartsen%22
(1 - 20 of 76)

Pages

Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP)
Diabetes Omkeren in de Ploeg (DOP): een handleiding voor bedrijfsartsen, fysiotherapeuten en diëtisten
Nea herbenadering OR
Nea herbenadering OR: notitie
Connecting Health & Labour, ook in Nederland Nascholing NVAB-kring A’dam e.o.
Connecting Health & Labour, ook in Nederland Nascholing NVAB-kring A’dam e.o.
Ontwikkeling van referentiegegevens voor verzuimduur naar diagnose
Ontwikkeling van referentiegegevens voor verzuimduur naar diagnose
Obstakels in werk
Obstakels in werk: wat belemmert werkhervatting bij werknemers met psychische klachten?
Waarom aandacht voor herstelgedrag?
Waarom aandacht voor herstelgedrag?
Hoe implementeer je preventief medische adviezen?
Hoe implementeer je preventief medische adviezen?
Moeilijk objectiveerbare klachten in de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts
Moeilijk objectiveerbare klachten in de praktijk van de bedrijfs- en verzekeringsarts: een empirisch onderzoek
Werknemers wensen bij verzuim een prominentere rol van bedrijfsarts én huisarts
Werknemers wensen bij verzuim een prominentere rol van bedrijfsarts én huisarts
Werknemers weten te weinig over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts
Werknemers weten te weinig over hun rechten en handelingsmogelijkheden in relatie tot de bedrijfsarts
Weinig veranderingen in kwaliteit van sociaal-medische begeleiding en tevredenheid bij patiënten met arbeidsverzuim, na samenwerkingsprojecten voor huis- en bedrijfsartsen [Limited change in the quality of the social medical guidance and in the satisfacti
Weinig veranderingen in kwaliteit van sociaal-medische begeleiding en tevredenheid bij patiënten met arbeidsverzuim, na samenwerkingsprojecten voor huis- en bedrijfsartsen [Limited change in the quality of the social medical guidance and in the satisfaction of sick-listed patients, after collaborative projects between general practitioners and occupational physicians]
De juiste verwijzing
De juiste verwijzing: evaluatieonderzoek verwijsfunctie bedrijfsarts : eindmeting stand van zaken een jaar na de invoering
Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren
Psychologische veranderingen na regionale projecten om de samenwerking huisarts-bedrijfsarts te verbeteren
Samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen
Samenwerking tussen huis- en bedrijfsartsen: longitudinaal onderzoek naar aanleiding van regionale samenwerkingsprojecten
Bedrijfs- en verzekeringsartsen over ME/CVS
Bedrijfs- en verzekeringsartsen over ME/CVS: visie en praktijk
Effectiviteit van persoonsgebonden interventies bij verzuim door psychische aandoeningen
Effectiviteit van persoonsgebonden interventies bij verzuim door psychische aandoeningen
Uitvoering van interventieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg
Uitvoering van interventieonderzoek in de bedrijfsgezondheidszorg: wat gaat goed, wat kan beter?
Flinke verschuiving, maar geen revolutie: De verwijsfunctie van bedrijfsartsen biedt vooral veel kansen
Flinke verschuiving, maar geen revolutie: De verwijsfunctie van bedrijfsartsen biedt vooral veel kansen
Low back pain, workplace intervention & return-to-work
Low back pain, workplace intervention & return-to-work
Kwantificering van hersteltijden
Kwantificering van hersteltijden: een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsartsen%22
(1 - 20 of 76)

Pages