Searched for: subject:"Baten"
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Konemann, R. (author), Brehm, E. (author)
public lecture 2021
document
Koopmans, L. (author)
Duurzaam inzetbare (DI) medewerkers zijn gezond, gemotiveerd, hebben de juiste vakkennis en een goede werk-privébalans. Nu en in de toekomst. En hoe beter inzetbaar medewerkers zijn, des te productiever zijn ze. Dat levert ook wat op, voor bedrijven én voor medewerkers. Investeren in duurzame inzetbaarheid loont. Maar welke keuzes kunt u maken...
report 2020
document
Schinkel, J. (author), Heerderik, D. (author), Helsloot, I. (author), Kraaijenbrink, S. (author), Vis, J. (author)
In veel situaties is momenteel onduidelijk wat de blootstelling aan asbest (door inhalatie) werkelijk is, en daarmee wat de bijbehorende gezondheidsrisico’s zijn. Hierdoor is het dus veelal niet mogelijk om vast te stellen wat proportionele veiligheidsmaatregelen zijn.
report 2019
document
Verbiest, S. (author), van Wijk, E.B. (author), van Dam, L.M.C. (author)
Het doel van het project ‘Ontwikkel(loop)banen voor laagopgeleide uitzendkrachten’ was het ontwikkelen van een instrumentarium voor uitzendorganisaties, zodat zij ontwikkel(loop)banen kunnen aanbieden aan laagopgeleide uitzendkrachten zonder startkwalificatie die langdurig in fase A/1-2 verblijven. Daarmee dient ontwikkeling van de...
report 2017
document
Schraagen, J.M.C. (author), Roelofs, M. (author)
Truck platooning. Two or three trucks connected by a ‘virtual tow bar’. The leading truck is controlled by a driver while the following trucks accelerate, brake and steer all by themselves without the intervention of a driver. Platooning saves on fuel, cuts emissions and optimises costs. And the driver sitting in the second or third truck can...
other 2017
document
van der Ploeg, K. (author), van der Zwaan, L. (author), Houtman, I. (author), Eysink, P. (author), van den Bossche, S. (author)
Werk kan mensen veel voldoening geven in de vorm van inkomen, sociale contacten, zingeving, tijdsbesteding, en mogelijkheden voor ontplooiing en statusverhoging. Werk veroorzaakt soms helaas ook gezondheidsproblemen. Zo kan een te hoge werkdruk op lange termijn leiden tot hart­ en vaatziekten, en gevaarlijk of zwaar werk tot ongevallen,...
other 2016
document
van der Ploeg, C.P.B. (author), van Wijk, R.M. (author), van der Akker, M.E. (author), Boere-Boonekamp, M.M. (author)
report 2013
document
van Duuren-Stuurman, B. (author), Uegaki, K. (author), Klein Entink, R. (author)
Ziekten leiden tot verminderde productiviteit en hoge kosten op het werk. Er zijn inmiddels heel wat gezondheidsbevorderende interventies. Het OSHIA-model maakt het mogelijk om vooraf te bepalen of de kosten van een interventie opwegen tegen de baten. Vakmedia
article 2013
document
de Jong, T. (author), Jongen, M. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Koningsveld, E. (author), Gort, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Koningsveld, E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
Koningsveld, E.A.P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In het vorige nummer van het Tijdschrift voor Ergonomie schreven Heinrich en Bongers een heldere bijdrage over de bedrijfskundige meerwaarde van investeren in ergonomie. Ze presenteerden onder meer een model voor de netto kosten van ergonomische interventies. Een generiek rekenmodel om het rendement van ergonomische verbeteringen te bepalen is...
article 2009
document
van Genabeek, J. (author), Andriessen, S. (author), Ooms, D. (author), Fermin, B. (author), Klerkx, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Deze studie, in opdracht van het Ministerie van SZW, onderzocht de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die binnen de reguliere vormen van onderwijs niet kunnen worden geschoold en begeleid naar werk. Van oudsher stroomt (een gedeelte van) deze groep door naar...
report 2008
document
de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author), Besseling, J. (author), Heyma, A. (author), van Klaveren, C. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Nederland investeert vele miljoenen euro’s in de reïntegratie en activering van werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers). Dit handboek geeft de state-of-the-art weer van methoden voor onderzoek naar de effectiviteit van investeringen in activerend arbeidsmarktbeleid. De nadruk ligt daarbij op het...
book 2008
document
Smit, A. (author), van Genabeek, J. (author), Klerkx, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Uit dit TNO-onderzoek naar ervaringen met sociale economie in Europa blijkt dat bij de meeste sociale ondernemingen in het buitenland mensen met én zonder beperking samen in hun arbeidsplaats werken. Soms stuurt de overheid daarop met specifieke wet- en regelgeving, soms kiezen de bedrijven er zelf voor. Deze mix leidt tot echte...
report 2008
document
Cremer, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Al vele jaren worden voor het niveau van de logische bewerkingen digitale en elektronische rekenmachines of computer gebruikt. In dit artikel wordt de vraag besproken hoe snel en hoe goed de mens eigenlijk in staat is om optimaal gebruik te maken van digitale technieken. Is er misschien sprake van beperkingen aan het menselijk...
article 2007
document
Zwanikken, A.L.J. (author), Jongen, M.J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Ondanks de sterk toegenomen aandacht voor veiligheid blijkt uit gebeurtenissen als de explosie in Enschede en de brand in Volendam, dat er nog steeds verborgen oorzaken van onveiligheid bestaan. Dit was voor het ministerie van Sociale Zaken mede aanleiding om samen met TNO Kwaliteit van Leven een meerjarig onderzoek te starten naar nieuwe...
report 2007
document
de Greef, M. (author), van den Broek, K. (author), Jongkind, R. (author), Kenny, L. (author), Shechtman, O. (author), Kuhn, K. (author), TNO Arbeid (author)
The purpose of this working paper, prepared by the Topic Centre on Research - Work and Health of the European Agency for Safety and Health at Work, is to look at the link between a good working environment and productivity. A better understanding of positive effects of a good working environment would support the implementation of effective...
book 2004
document
Vaas, F. (author), TNO Arbeid (author)
At December 2nd, 2003 the Third International Tripod Symposium: Loss of Control was took place. At the symposium a lecture was held by Dr. F. Vaas of TNO Work and Employment about the role of work stress in the development of accidents. At TNO Work and Employment a management tool was developed to proactively manage stress. The tool is named...
conference paper 2003
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Jongen, M.J.M. (author), TNO Arbeid (author)
De Farbo-regeling is een fiscaal instrument waarmee investeringen in apparaten of voorzieningen, die de arbeidsomstandigheden van werknemers verbeteren, willekeurig kunnen worden afgeschreven, op het moment dat de werkgever of ondernemer daar zelf voor zelf kiest. De Farbo-regeling is van kracht sinds 1 januari 1998 voor de profitsector. Per 1...
report 2003
document
Proper, K.I. (author), TNO Arbeid (author)
The aim of this thesis was to describe the effectiveness of a particular worksite physical activity intervention involving individual counseling of workers. First, a summary of the existing literature is given as to the effectiveness of worksite physical activity programs. A strong evidence was found for a positive effect on physical activity...
doctoral thesis 2003
Searched for: subject:"Baten"
(1 - 20 of 29)

Pages