Searched for: subject%3A%22BSS%255C%2B%255C-%255C%2BBehavioural%255C%2Band%255C%2BSocietal%255C%2BSciences%255C%2BEELS%255C%2B%255C-%255C%2BEarth%252C%255C%2BEnvironmental%255C%2Band%255C%2BLife%255C%2BSciences%22
(1 - 18 of 18)
document
Terwoert, J. (author), le Feber, M. (author)
Een evaluatie van het 'nieuwe' Nederlandse grenswaardenstelsel. ln Nederland bestaat sinds 2007 een nieuw stelsel van grenswaarden voor gevaarlijke stoffen. Uitgangspunt hierin is de eigen verantwoordelijkheid van werkgevers- en werknemersorganisaties. Zii moeten zélf grenswaarden voor stoffen vaststellen: de private grenswaarden. De overheid...
article 2013
document
van den Akker-van Marle, M.E. (author), Kamphuis, M. (author), van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author), Pierik, F.H. (author), Kievit, J. (author)
Background. Undescended testis (UDT) or cryptorchidism is the most common genital anomaly seen in boys and can be treated surgically by orchidopexy. The age at which orchidopexy should be performed is controversial for both congenital and acquired UDT. Methods. A decision analysis is performed in which all available knowledge is combined to...
article 2013
document
Terwoert, J. (author), Goedhart, E. (author), Theodori, D. (author), Palmen, N. (author), te Feber, N. (author)
In het kader van de heroverweging van de regelgeving rond gezond en veilig werken is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een evaluatie uitgevoerd van de naleving van de Nederlandse verplichting tot het vaststellen en hanteren van bedrijfsgrenswaarden (private grenswaarden) voor blootstelling aan stoffen....
report 2013
document
Clabbers, N. (author), van Dijken, P. (author), van Gool, A. (author), van der Greef, J. (author), de Groot, J. (author), Hendriks, H. (author), van Meeteren, N. (author), Mooij, R. (author), van Ommen, B. (author), Rietkerk, O. (author), Snoeij, N. (author), van Staalduinen, W. (author), Stadlander, M. (author), Wevers, C. (author), Wieringa, F. (author)
report 2013
document
Bastein, A.G.T.M. (author), Roelofs, E.M.G. (author), Rietveld, E. (author), Hoogendoorn, A. (author)
report 2013
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), Verbeek, R.P. (author), Ligterink, N.E. (author), Meulenbrugge, J.J. (author), Koornneef, G.P. (author), Kroon, P. (author), de Wilde, H. (author), Kampman, B. (author), Croezen, H. (author), Aarnink, S. (author)
report 2013
document
Luiten, W.J. (author), van Harmelen, A.K. (author)
Veel bedrijven koketteren met duurzaamheid. Maar kloppen de claims? Wanneer mag je uberhaupt spreken van duurzame productie en duurzame producten
other 2013
document
van den Akker-van Marle, M.E. (author), van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author), Kamphuis, M. (author), Pierik, F.H. (author), Pierik, F. (author)
book 2012
document
Gubbels, J.S. (author), Kremers, S.P.J. (author), Goldbohm, R.A. (author), Stafleu, A. (author), Thijs, C. (author)
Objective The current study examined clustering of dietary intake and activity behaviours (i.e. physical activity (PA) and sedentary behaviour) in 5-year-old children, as well as the longitudinal association with BMI and overweight development. Design Principal component analysis (PCA) was used to identify behavioural patterns. Backward...
article 2012
document
Kamphuis, M. (author), Pierik, F.H. (author), van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author), van den Akker-van Marle, M.E. (author)
De JGZ speelt een belangrijke rol bij een goede signalering, registratie en diagnostiek bij niet-scrotale testis (NST). Waar nodig wordt verwezen naar de kinderchirurg/-uroloog voor nader onderzoek en eventuele operatieve behandeling.
book 2012
document
Veldhuis, G.J. (author), van den Broek, J. (author), Stubbé, H.E. (author), Trijssenaar, I.J.M. (author), Kerstholt, J.H. (author), van Son, R. (author)
Wat gebeurt er als de elektriciteit langdurig uitvalt? Als de levering van gas of water stagneert midden in een strenge winter? Hoe zit het als er thuis of op kantoor brand uitbreekt? Welke maatregelen kun jijzelf nemen om je veiligheid op dit soort momenten te verbeteren?
other 2012
document
Zondervan, E. (author), Boonstra, J. (author), Linker, F. (author), Dekkers, S. (author), le Feber, M. (author), Terwoert, J. (author), Dijkman, A. (author)
Een prikkelend discussieplatform over de vraag: “Hoe ver moet ‘voorzorg’ gaan?” Producten die Nanomaterialen bevatten dringen tot steeds meer werkplekken door. Bedrijven moeten in het kader van de RI&E de risico’s daarvan beoordelen en passende maatregelen treffen. Zij kunnen hierbij gebruik maken van diverse hulpmiddelen, deze helpen de...
public lecture 2012
document
le Feber, M. (author), Terwoert, J. (author), Fransman, W. (author)
Nano is hot! Over Nano wordt gesproken, er wordt onderzoek naar gedaan en u leest erover in de media. Bedrijven zijn volgens de wet verplicht risico’s in kaart te brengen en te beheersen. Ook rond het werken met Nano. Er zijn verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. Niet alles wat ontwikkeld wordt is nuttig voor bedrijven, waardoor u met vragen...
public lecture 2012
document
Meijster, T. (author), de Weerd, M. (author)
Bedrijven zijn steeds meer op zichzelf aangewezen bij het ontwikkelen van effectieve beheersmaatregelen. Maar door gezamenlijk te werken aan een gezonde werkplek, bereik je meer! Met een praktijkvoorbeeld illustreren we hoe een gezamenlijke aanpak eruit kan zien. De deelnemers gaan met elkaar in discussie aan de hand van stellingen over...
public lecture 2012
document
Treutlein, D. (author), Meijster, T. (author), Geuskens, G. (author), de Vroome, E. (author), van den Heuvel, S. (author)
Objectives Policy makers have an urgent need for quantitative data to support their decision-making process. This study examines how policy-induced changes in occupational exposure on health could be modelled, using the example of exposure to ‘awkward postures’. Methods Data of almost 8000 persons participating in the Netherlands Working...
article 2011
document
Gubbels, J.S. (author), Thijs, C. (author), Stafleu, A. (author), van Buuren, S. (author), Kremers, S.P.J. (author)
Objectives. The mechanisms underlying the protective effect of breast-feeding on the development of childhood overweight are unclear. This study examines the association of breast-feeding with weight gain in the first year, and body mass index (BMI) and overweight up to 4 years. In addition, we examine possible mechanisms of this effect (i.e.,...
article 2011
document
Meijster, T. (author), van Duuren-Stuurman, B. (author), Heederik, D. (author), Warren, N. (author), Houba, R. (author), Koningsveld, E. (author), Tielemans, E. (author)
Objectives Recently developed quantitative health impact assessment (HIA) methods provide insight into the impact of interventions on the population burden of disease. This information might subsequently be used in a cost-benefit analysis. In this study we developed a method that allocates costs and benefits across different stakeholders ...
article 2011
document
Crielaard, W. (author), Zaura, E. (author), Schuller, A.A. (author), Huse, S.M. (author), Montijn, R.C. (author), Keijser, B.J.F. (author)
BACKGROUND: An understanding of the relation of commensal microbiota to health is essential in preventing disease. Here we studied the oral microbial composition of children (N = 74, aged 3 - 18 years) in natural transition from their deciduous to a permanent dentition and related the microbial profiles to their oral health status. The microbial...
article 2011
Searched for: subject%3A%22BSS%255C%2B%255C-%255C%2BBehavioural%255C%2Band%255C%2BSocietal%255C%2BSciences%255C%2BEELS%255C%2B%255C-%255C%2BEarth%252C%255C%2BEnvironmental%255C%2Band%255C%2BLife%255C%2BSciences%22
(1 - 18 of 18)