Searched for: subject%3A%22BRD%22
(1 - 4 of 4)
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author), Veerman, T.J. (author), Andriessen, S. (author)
This study provides an extended insight in the social security context of temporal and permanent work incapacity in six European countries : Belgium, Denmark, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom. It is primarily explorative and serves as a feasibility study for a quantative comparison across countries. The first part presents...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Prins, R. (author)
Samenvatting van een promotieonderzoek over de verschillen in en achtergronden van het ziekteverzuim in Nederland, Belgie en West-Duitsland. De onderzoeksopzet bestond uit 3 delen : allereerst werd in een voorstudie nagegaan hoe eerdere onderzoekingen op dit terrein waren uitgevoerd, en wat de belangrijkste conclusies waren. Verder werd het...
article 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie (author), Buring, E. (author), Lanting, R. (author)
This study is a working paper on monitoring strategies used in the U.K., the FRG and the USA to assess exposure to airborne chemical substances. After a brief description of the basic philosophy on monitoring strategies, the requirements formonitoring from the different legal systems in the three countries are presented. The monitoring...
book 1989
document
Huppes, G. (author), Bayens, G. (author)
Ter voorkoming van snijwonden en steekwonden worden in de vleesverwerkende industrie diverse handschoenen, pols- en onderarmbeschermers en schorten aangeboden. Er zijn in totaal 15 merken en types handschoenen, bij de polsbeschermers worden 7 types aangeboden en bij de schorten 5. In deze rapportage van fase I van dit onderzoeksproject wordt...
book 1987
Searched for: subject%3A%22BRD%22
(1 - 4 of 4)