Searched for: subject%3A%22BESLISKUNDE%22
(1 - 7 of 7)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Rhenen, W. (author), Schaufeli, W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Objectives: The aim of this study is to examine the role of coping styles in sickness absence. In line with findings that contrast the reactive-passive focused strategies, problem-solving strategies are generally associated with positive results in terms of well-being and overall health outcomes; our hypothesis is that such strategies are...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
Kooij-de Bode, H. (author)
Organizations tend to rely on small groups rather than individuals when important decision have to be made, based on the assumption that groups possess a broader range of informational resources and more diversity of insights than individuals. However, research on group decision-making shows that groups often fail to use effectively group...
doctoral thesis 2007
document
Korevaar, K. (author), de Laat-van Amelsvoort, D. (author), Oeij, P. (author), Winthagen, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2001-2003) zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakorganisaties afspraken gemaakt over het project capaciteitsmanagement bij de politie (CMP). Dit project heeft als doel om meer ‘rust in het rooster’ van politiemedewerkers te creëren. Vanuit de perceptie...
report 2005
document
Besseling, J.J.M. (author)
Uitgangspunt van het TNO Arbeid-onderzoeksproject 'ICT en Sociaal Beleid' is dat de inzet van een beslissingsondersteunend systeem kan leiden tot optimale beslissingen bij de inzet van reïntegratieactiviteiten voor arbeidsgehandicapten en kan leiden tot betere beleidsinformatie. Bij deze 'informatisering van de reïntegratie' staan twee...
report 2001
document
van Dalen, J. (author)
bookPart 2000
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Wind, M. (author)
Dit rapport gaat over kosten-batenanalyse bij het integreren van milieu in de economie en is bedoeld voor betrokkenen in het bedrijfsleven en bij de overheid die niet over een economische achtergrond beschikken. Er zijn drie hoofdoorzaken voor het feit dat milieu in kosten-batenanalyses (en daardoor in het beleid) er niet altijd goed uitkomt: 1....
report 1996
Searched for: subject%3A%22BESLISKUNDE%22
(1 - 7 of 7)