Searched for: subject%3A%22Autisme%22
(1 - 6 of 6)
document
Weiland, R.F. (author), Polderman, T.J.C. (author), Smit, D.J.A. (author), Begeer, S. (author), van der Burg, E. (author)
To facilitate multisensory processing, the brain binds multisensory information when presented within a certain maximum time lag (temporal binding window). In addition, and in audiovisual perception specifically, the brain adapts rapidly to asynchronies within a single trial and shifts the point of subjective simultaneity. Both processes,...
article 2022
document
van Zwieten, M. (author), Roke, Y. (author)
Meer regie over hun stress: dat is wat clienten van Emerhese Flevoland, autisme-expertise centrum van GGZ Centraal, graag willen. De app SAM, die onderzoeksinstituut TNO samen met hen en hun behandelaars heeft ontwikkeld, moet hierbij helpen. Deze prototype-app ondersteunt de clienten bij tijdige stressherkenning en geeft persoonlijke tips om de...
article 2020
document
van den Dries, M.A. (author), Guxens, M. (author), Pronk, A. (author), Spaan, S. (author), El Marroun, H. (author), Jusko, T.A. (author), Longnecker, M.P. (author), Ferguson, K.K. (author), Tiemeier, H. (author)
Background: Prenatal exposure to organophosphate (OP) pesticides has been associated with altered neuronal cell development and behavioral changes in animal offspring. However, the few studies investigating the association between prenatal OP pesticide exposure and neurodevelopmental outcomes such as Attention-Deficit Hyperactivity Disorder ...
article 2019
document
Wijn, R. (author), van der Kleij, R. (author)
TNO draagt met diverse onderzoeken bij aan het ontwikkelen en toepassen van kennis om de effectiviteit van cameratoezicht te vergroten. Dit artikel beschrijft een onderzoek naar de mogelijkheid om mensen met stoornissen in het autistische spectrum in te zetten in cameratoezichtcentrales.
article 2012
document
de Vos, E.L. (author)
Transitie van school naar een reguliere baan duurt voor jongeren met ernstige gedragsproblemen al gauw tien jaar. Voor sommige, zoals degenen met een autismespectrumstoornis, is begeleiding tot aan het eind van het arbeidzame leven noodzakelijk. Negen van de tien jongeren met ernstige gedrgasmoeilijkheden die begeleid worden door een jobcoach...
article 2011
document
Arendsen, J. (author), Janssen, J.B. (author), Begeer, S. (author), Stekelenburg, F.C. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
Children with Autism Spectrum Disorders (ASD) may benefit from 'self care' solutions which use social robotics principles. Specifically, the authors propose to use robots in various ways to help such children with the acquisition and training of important pragmatic social behaviors, for example greetings. In order to create such a learning...
conference paper 2010
Searched for: subject%3A%22Autisme%22
(1 - 6 of 6)