Searched for: subject%3A%22Asbest%22
(1 - 17 of 17)
document
Spaan, S. (author), Tromp, P. (author), Lucas Luijckx, N. (author), de Weerd, H. (author), ten Brug, B. (author), Franken, R. (author), Schinkel, J. (author)
report 2021
document
Schinkel, J. (author), Heerderik, D. (author), Helsloot, I. (author), Kraaijenbrink, S. (author), Vis, J. (author)
In veel situaties is momenteel onduidelijk wat de blootstelling aan asbest (door inhalatie) werkelijk is, en daarmee wat de bijbehorende gezondheidsrisico’s zijn. Hierdoor is het dus veelal niet mogelijk om vast te stellen wat proportionele veiligheidsmaatregelen zijn.
report 2019
document
Spaan, S. (author), Tromp, P.C. (author), de Jong, R. (author), Diks, M.V. (author), Voogd, E. (author), Verhagen, H.I.M. (author), Moerman, M.M. (author), Schinkel, J.M. (author)
report 2018
document
Voogd, E. (author), Schinkel, J. (author)
Het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen is sterk gereguleerd in Nederland, om te borgen dat (gezondheids)risico’s voor mens en milieu beperkt blijven. Er zijn echter signalen van uit de branche dat deze regulering onnodig complex zou zijn. Verder zijn er signalen dat de kosten van asbestverwijderingen hoger zouden zijn dan...
report 2018
document
Jansen, A. (author), Reinders, J.E.A. (author), van Middelaar, J.W. (author)
report 2018
document
report 2017
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Tempelman, J. (author)
report 2009
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Tempelman, J. (author), Tromp, P.C. (author), Stax, L. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche defensie. Bij Defensie werken zo'n 70.000 militairen en 20.000 burgerpersoneelsleden in 6 bedrijfsonderdelen. Aan militairen bij defensie worden eisen gesteld die in andere arbeidsorganisaties in...
report 2002
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Tromp, P.C. (author)
Bij belanghebbenden bestaat grote behoefte aan een duidelijker vaststelling van de risico's verbonden aan asbest in de bodem en de inpassing daarvan in de verschillende beleidskaders. Het inschatten van risico's op het gebied van asbest in de bodem is op dit moment nog een werkveld wat in de kinderschoenen staat. Ook de normstelling op dit...
report 2002
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Tempelman, J. (author)
report 2000
document
Scholten, N.P.M. (author), Lanting, R.W. (author)
In veel gevallen blijkt dat gebruikers, eigenaren en beheerders van bouwwerken en objecten niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest. Hoewel in veel gevallen de aanwezigheid van hechtgebonden asbest op zich geen of nauwelijks gezondheidsrisico's met zich mee brengt, kunnen door onderhoud aan, vernieuwing of sloop van gebouwen of...
book 1999
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Tromp, P.C. (author), Tempelman, J. (author), Scholten, N. (author)
De in dit rapport beschreven studie werd uitgevoerd ter onderbouwing van een bepalingsmethode welke onderdeel uit zal maken van een bij of krachtens het Bouwbesluit uit te geven voorschrift ter beperking van het risico aan asbestblootstelling in gebouwen. Conform de opzet van het Bouwbesluitzal een voorschrift worden gegeven in de vorm van een...
report 1995
document
Pennekamp, E. (author)
De problemen rond het verwijderen van asbest en asbestvervangende produkten worden in dit artikel aan de hand van een praktijkvoorbeeld bij de Clauscentrale in Maasbracht behandeld. Tevens komen recente ontwikkelingen en discussies over gezondheidsrisico's bij het werken met keramische- en minerale wol aan de orde.
article 1992
document
Meijers, J.M.M. (author), Planteydt, H.T. (author), Slangen, J.J.M. (author), Swaen, G.M.H. (author), van Vliet, C. (author), Sturmans, F. (author)
In dit artikel worden de ontwikkeling van de leeftijds- en geslachtsspecifieke sterftecijfers ten gevolge van pleura-mesothelioom en de geografische spreiding van deze aandoening in Nederland tussen 1970 en 1987 beschreven. De sterfte onder mannen steeg van 10,8 per miljoen gedurende 1970-1978 naar 20,9 per miljoen in de periode 1979-1987. Het...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Swuste, P.H.J.J. (author), Burdorf, A. (author), Klaver, J.A.M. (author)
Uit de inhoud van dit boek wordt duidelijk dat de schadelijkheid van asbest gedurende lange tijd niet voor eenieder vanzelfsprekend was, ondanks vele artikelen in de literatuur. Dit boek is om twee redenen geschreven. Ten eerste maakt een historische beschrijving van de ontwikkeling van het asbestprobleem duidelijk dat wetenschappelijke...
report 1988
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Veiligheidsinstituut (voorloper van NIA) (author), Disselen, K. (author), van Dijk, A. (author)
Dit onderzoek is verricht door het Veiligheidsinstituut te Amsterdam in opdracht van een samenwerkingsverband tussen Industriebond FNV en BOVAG. De algemene probleemstelling van dit onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: "Wat zijn de belemmerende factoren welke vervanging van asbest in rem- en frictiematerialen verhinderen". In hoofdstuk 1...
report 1986
Searched for: subject%3A%22Asbest%22
(1 - 17 of 17)