Searched for: subject:"Architecture%5C+and%5C+Building"
(81 - 100 of 1,678)

Pages

document
La Gasse, L.C. (author)
In deze rubriek maken we kennis met jonge constructeur Liesette la Gasse. Ze deelt haar mening over het vak en belicht een van haar eerste projecten, de ontwikkeling van een verkeersbelastingmodel voor bruggen in het onderliggende wegennet.
article 2020
document
Luiten, G.T. (author), Bohms, H.M. (author)
public lecture 2020
document
Winkels, H. (author), Luiten, G.T. (author)
public lecture 2020
document
Luiten, G.T. (author)
public lecture 2020
document
Luiten, G.T. (author), Bohms, H.M. (author)
public lecture 2020
document
Luiten, G.T. (author)
public lecture 2020
document
Russo, N. (author), Rossi, E. (author), Garcia, S. (author), Bijleveld, J. (author), Nijland, T.G. (author), Polder, R.B. (author), Lollini, F. (author)
Service life of reinforced concrete structures is usually limited to initiation of corrosion, whilst in practice corrosion in many structures is already in the propagation stage. To better understand the processes that leads to the cracking and detachment of concrete cover during this phase, the knowledge of corrosion products development in...
article 2020
document
Nijland, T.G. (author)
article 2020
document
Luiten, G.T. (author), Bohms, H.M. (author)
public lecture 2020
document
Kompatscher, K. (author)
public lecture 2020
document
Bronkhorst, A.J. (author), Geurts, C.P.W. (author)
A shaking table experiment was performed to study the influence of several building products on the out-of-plane behavior of load-bearing walls in one-way bending. The products that were investigated are a high-strength mortar (Remix/Strating), a mortar-less dry-stacked masonry system (ClickBrick), a renovation anchor tie system (Fischer), and...
conference paper 2020
document
Menkveld, M. (author)
De directie Bouwen en Energie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in het kader van de toekomststrategie energiebesparing utiliteitsbouw behoefte aan een korte Kentallennotitie waarin de best beschikbare voorraad- en energieverbruiksgegevens voor de utiliteitsbouw op een toegankelijke manier worden...
report 2020
document
Menkveld, M. (author), Niessink, R.J.M. (author), Sipma, J.M. (author), Scheers, M. (author), Beindorff, P. (author), Plokker, W. (author), de Wiy, S. (author), de Jong, E. (author), Elkhuizen, B. (author)
INNAX heeft binnen het RED kantoren project in samenwerking met VABI, TNO en E-nolis (Energy Navigator) de Paris Proof monitor ontwikkeld. Deze internet portal biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de verduurzaming van uw kantorenportefeuille richting de Paris Proof-norm. De Paris Proof norm is ontwikkeld door de Dutch Green Building...
report 2020
document
Kuindersma, P. (author)
public lecture 2019
document
Bronkhorst, A.J. (author), Verdenius, S.A. (author)
In het kader van de ontwikkeling van een test- en beoordelingsprocedure voor bepaling van het effect van nieuwe gevelproducten en versterkingsmaatregelen op de aardbevingsbestendigheid van gebouwen heeft TNO testen uitgevoerd op een dragend gevelelement. Doelen van deze testen waren: (1) de ontwikkeling van een testprocedure voor dynamische...
report 2019
document
Dekker, R. (author), van der Meer, F.P. (author), Maljaars, J. (author), Sluys, L.J. (author)
Structures are subjected to cyclic loads that can vary in direction and magnitude, causing constant amplitude mode I simulations to be too simplistic. This study presents a new approach for fatigue crack propagation in ductile materials that can capture mixed-mode loading and overloading. The extended finite element method is used to deal with...
article 2019
document
Geurts, C.P.W. (author)
In deze rubriek lat SteilDak markante personen van binnen en buiten sw hellende dakenbranche aan het woord. De insteek is om de visie en de persoon achter de visie voor het voetlicht te brengen
article 2019
document
Traversari, A.A.L. (author)
Tijdens het Symposium Operatiekamers door Stichting Trainingen Infectie Preventie over de concept Richtlijn Luchtbehandeling in Operatiekamers en Behandelkamers in 2019 waren er zeer kritische geluiden te horen over bovengenoemde conceptrichtlijn. Volgens de richtlijn, die is opgesteld door de Federatie Medisch Specialisten, kan de...
article 2019
document
Lubelli, B.A. (author), de Bouvrie, E. (author), Nijland, T.G. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek samen uitgevoerd door TU Delft en TNO aan het retabel van de familie van Brederode in de Grote Kerk te Vianen. Het retabel dateert uit de jaren veertig van de zestiende eeuw [Berends, 1984; Brink, 2010;]. Zowel het grafmonument als het retabel worden toegeschreven aan Colijn de Nole, een...
report 2019
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2019
Searched for: subject:"Architecture%5C+and%5C+Building"
(81 - 100 of 1,678)

Pages