Searched for: subject:"Architecture%5C%2Band%5C%2BBuilding"
(21 - 27 of 27)

Pages

document
de Jong, J.D. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De term totaalonderhoud zal zelden zo van toepassing geweest zijn als bij een project van SW in de Van Toornvlietstraat in Leiden. Want de woningen moesten totaal onder handen genomen worden. TNO Bouw had onderzocht wat er allemaal moest gebeuren. Aan de SW de schone taak dat uit te voeren
article 2005
document
Kowalczyk, A. (author), de Jong, J.D. (author), Bouma, P.W. (author), TNO Bouw (author)
article 2003
document
Kowalczyk, A. (author), de Jong, J.D. (author), Bouma, P.W. (author)
De principes van Duurzaam Bouwen (Dubo) worden in Nederland steeds vaker toege-past. Een duurzaam gebouwde woning is echter pas duurzaam als het na de oplevering ook goed blijft presteren. Onderzoek van TNO Bouw onder een zestal Dubo-projec-ten wijst uit dat dit dikwijls niet het geval is: de onderhoudsge-voeligheid van deze woningen vormt het...
article 2003
document
de Jong, J.D. (author), Kowalczyk, A. (author), Bouma, P.W. (author)
Duurzaam bouwen (dubo) wordt steeds vaker toegepast, maar met wisselend succes. De energierekening is laag maar er zijn ook vele gebreken gesignaleerd. "Onnodig," vindt TNO Bouw. Dit waarde oordeel gaat ook op voor het GIW-besluit om een aantal houtsoorten, kwaliteiten en optimalisaties uit te sluiten van haar garantieregeling. TNO ontwikkelt...
article 2003
document
de Jong, J.D. (author), Zwaag, A.E.J. (author), TNO Bouw (author)
Er gaat nog dagelijks veel verkeerd met houten kozijnen. Niet alleen tijdens de uitvoering maar ook in de gebruiks-fase. De oorzaak ligt veelal bij verkeerde keuzes tijdens het ontwerp en in foutieve detailleringen. Duurzaamheid, levensduur en mate van onderhoud van kozijnen zijn te voorspellen door een risico-analyse uit te voeren. Zo'n...
article 2002
document
van Etten, B.D. (author), de Jong, J.D. (author), van der Linden, M.L.R. (author)
Houtconstructies in monumentale gebouwen kunnen vaak eeuwenlang behouden blijven. Men moet echter beducht blijven voor biologische houtdegradatie. TNO Bouw ontwikkelt momenteel technieken en een praktisch plan van aan-pak voor aangetaste houten delen
conference paper 2000
document
Nieswaag, B. (author), Hagenaars, P. (author), de Jong, P. (author), Pruijssers, A. (author), van den Berg, P. (author), Siemes, A.J.M. (author), de Sitter, W. (author), TNO Bouw (author)
durable material which withstands the test of time well. This also applies to concrete which encases steel in the shape of reinforcing steel or prestressing steel. That this is not a matter of course has been recognised from the moment that concrete started to be used. In particular, the risk of corrosion of the reinforcement was given atten...
conference paper 1998
Searched for: subject:"Architecture%5C%2Band%5C%2BBuilding"
(21 - 27 of 27)

Pages