Searched for: subject:"Architecture%5C%2Band%5C%2BBuilding"
(1 - 20 of 269)

Pages

document
van Berlo, L.A.H.M. (author)
Lang geleden werd een bouw gecoördineerd door één persoon: de ‘Masterbuilder’. Bouwwerken werden echter complexer en het was logisch om op enig moment deze rol op te splitsen in een 'architect' en een 'ingenieur'. Bouwwerken zijn door de jaren heen alleen maar complexer geworden en ondertussen werken er soms wel honderden verschillende...
article 2014
document
Bakker, L.G. (author), Hoes-van Oeffelen, E.C.M. (author)
Mensen zijn verschillend. Sommige mensen hebben het snel koud en anderen juist snel te warm. In open kantoren kan de gebruiker de temperatuur nauwelijks instellen. Dit is de oorzaak van veel comfortklachten. Gebouwbeheerders weten zich vaak geen raad met deze klachten en de mogelijke gevolgen voor productiviteit, gezondheid en ziekteverzuim...
article 2014
document
van der Vlies, R.D. (author), Keus, D. (author)
report 2013
document
de Boer, B.J. (author), Bakker, L.G. (author), Oeffelen, E.C.M. (author), Loonen, R. (author), Cóstola, D. (author), Hensen, J. (author)
The traditional design process of building shells leads even today to substantially static systems. Building shell properties, like insulation value, thermal mass and window area, are kept constant throughout the year for the majority of buildings. As a result, buildings do not perform optimally and large energy consuming HVAC installations are...
conference paper 2013
document
Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author), Willemsen, E. (author)
This paper addresses questions that arose during development and application of the Dutch guideline for wind tunnel testing to determine wind loads on buildings. This guideline (CUR 103) is being used since 2005, and a first revision is foreseen. Within this revision, the relation with Eurocode EN 1991- 1-4 is established. Questions to be...
conference paper 2013
document
Nijland, T.G. (author), Dubelaar, C.W. (author)
public lecture 2013
document
van Wolferen, J. (author), Scholten, J.E. (author)
De temperatuur in leidingschachten voor verwarmingsleidingen en tapwaterleidingen kan in de gestapelde bouw oplopen tot boven 25 °C. Daarom wordt met het oog op legionellapreventie aanbevolen geen drinkwaterleidingen in dergelijke warme schachten te monteren. Maar in bestaande bouw zijn warme schachten met een drinkwaterleiding een veel...
article 2013
document
Hendriksen, L.J.A.M. (author), Knoll, B. (author), Hammink, H.A.J. (author), van Cann, T. (author)
Om het juiste luchtgordijn bij een bepaalde situatie te kunnen kiezen, zijn eenduidige prestaties nodig. Door TNO is daarom een meetmethode ontwikkeld om de energetische prestatie onder laboratoriumomstandigheden vast te stellen. De metingen zijn uitgevoerd in de duo-klimaatkamer van TNO. Gebleken is dat deze meetmethode goed uitvoerbaar is,...
article 2013
document
Bronkhorst, A.J. (author), van Uffelen, M. (author), Geurts, C.P.W. (author), Aanen, L. (author), van Bentum, C.A. (author)
Pressure measurements were performed on various configurations of two high-rise building models in two atmospheric boundary layer wind tunnels in the Netherlands. A comparison was made of the interference factors of the minimum and maximum peak pressures over all pressure taps at 0 degree angle of incidence obtained for measurements on the...
conference paper 2013
document
Pahlavan, P.L. (author), Pijpers, R.J.M. (author), Paulissen, J.H. (author), Hakkesteegt, H.C. (author), Jansen, T.H. (author)
Fatigue cracks in orthotropic bridge decks are an important cause for the necessary renovation of existing bridges. Parallel utilization of various technologies based on different physical sensing principles can potentially maximize the efficiency of structural health monitoring (SHM) systems for these complex structures. A multidisciplinary SHM...
conference paper 2013
document
Dijkmans, T.J.A. (author), van Berlo, L.A.H.M. (author)
TNO heeft in een Technologie Cluster met MKB-bedrijven en belanghebbende instanties een showcase uitgewerkt waarin de mogelijkheden van 3D bestemmingsplannen en digitaal toetsen worden getoond. Een (2D) bestemmingsplan is vanuit GML (open standaard voor geo-informatie) automatisch geconverteerd naar een 3D bestemmingsplan in CityGML (open...
report 2013
document
Dijkmans, T.J.A. (author), Klerks, S.A.W. (author)
Collective self-organised (CSO) housing refers to the process of a collective of individuals that organize, finance, plan and commission their own housing projects. CSO housing can refer both to new construction, and retrofitting /refurbishment processes. The unique feature of CSO housing is the fact that CSO housing projects are undertaken by a...
conference paper 2013
document
Peelen, W.H.A. (author), Mookhoek, S.D. (author)
Omdat Asset Management steeds belangrijker wordt, heeft TNO een Road Map opgesteld waarin staat welke meet-, model- wn simulatietechnieken (MMS) in de toekomst voor goed Asset Management ontwikkeld moeten worden. Het doel is te komen tot hoogwaardige technologie voor de ondersteuning van beheer en onderhoudsbeslissingen van vitale delen van de...
article 2013
document
Sebastian, R. (author), Böhms, H.M. (author), van den Helm, P.W. (author)
Construction and maintenance activities of bridges often bring negative impacts to the urban environment in terms of disturbance, traffic jams and disruptions, noise, dust, and air pollution. Lack of coordination between the stakeholders in strategic, tactical and operational construction planning process has been identified as a key factor...
conference paper 2013
document
Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author)
De toepassing van de NVN7250 en de ontwikkeling van montagesystemen heeft in de markt geleid tot een groot aantal vragen, op basis waarvan een uitgebreid windtunnelonderzoek is uitgevoerd door TNO. In opdracht van AgentschapNL en de verschillende partners uit onze zonne-energiewereld
article 2013
document
van der Vlies, R.D. (author), Bouma, P.W. (author), Keus, D. (author)
Dit werkboek is geschreven voor de leiding en kadermedewerkers van renovatiebedrijven en hun partners in de gehele keten. Kenmerkend voor Resultaatgericht Renoveren en Onderhouden (RgRO) is dat ook het gebruik en het onderhoud na oplevering van de renovatie in ogenschouw wordt genomen. In dit boek wordt het initiëren en programmeren, ontwerpen,...
report 2013
document
Bronkhorst, A.J. (author), Geurts, C.P.W. (author), van Bentum, C.A. (author), Blocken, B. (author)
Pressure measurements on a square plan form high-rise building model and two square high-rise building models in side-by-side arrangement were analysed using the Fast Fourier Transform (FFT) to define peak frequencies resulting from interference. For the isolated building model, a reduced frequency fred = fB/UH = 0.08 was determined on the side...
conference paper 2013
document
van Hees, R.P.J. (author)
public lecture 2013
document
de Wit, J.B. (author)
Nederland staat voor de enorme opgave de bestaande woningvoorraad te verduurzamen. Op dit moment heeft ongeveer de helft van de woningen een label dat geliik of slechter is dan E. De vraag of en hoe er wordt gerenoveerd is in de eerste plaats een vraag die te maken heeft met het toekomstperspectief van de woningen (strategisch voorraadbeleid)....
article 2013
document
Schipperen, J.H.A. (author)
public lecture 2013
Searched for: subject:"Architecture%5C%2Band%5C%2BBuilding"
(1 - 20 of 269)

Pages