Searched for: subject:"Architecture%5C%2Band%5C%2BBuilding"
(1 - 18 of 18)
document
van Staalduinen, W.H. (author), Nauta, N.J. (author), Sijsling, H. (author), Egter van Wissekerke, N.G. (author), Huveneers, S.G. (author)
report 2014
document
van Esch-Bussemakers, M.P. (author), van Staalduinen, W.H. (author), Nauta, N.J. (author)
report 2014
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2013
document
Bomhof, F.W. (author)
Het woord 'domotica' is toch altijd een beetje een vakterm gebleven; 'gewone' mensen hebben er meestal nog nooit van gehoord. Daarom zal wel de term 'slim wonen' bedacht zijn. Goed gekozen, want 'dom wonen' dat wil natuurlijk niemand. Wat is er eigenlijk zo slim aan slim wonen? Is de apparatuur dan zo slim omdat er een computerchip in zit? Was...
article 2013
document
Traversari, A.A.L. (author)
public lecture 2013
document
Mourits, P.M.C. (author)
De discussie binnen de ouderenzorg heeft zich de laatste jaren vooral toegespitst op kleinschalige versus grootschalige voorzieningen. Kleinschalig wonen wordt, in ieder geval voor de doelgroep dementie, sterk gestimuleerd, Volgens sommigen is het zelfs het enige juiste model. Toch zijn er nog steeds ouderenzorgorganisaties die bewust kiezen...
article 2012
document
report 2012
document
Bomhof, F.W. (author)
De toepassing van BIM als manier om de bedrijfsvoering binnen een bedrijf efficiënter en effectiever te maken, is al geruime tijd bekend. Het werken met 3D-modellen in plaats van met 2D-tekeningen kan verschillende voordelen voor bedrijven in de bouwketen hebben. Deze manier van werken wordt binnen een bedrijf vaak ‘little BIM’ genoemd. Een...
article 2012
document
report 2012
document
van Esch-Bussemakers, M.P. (author)
TNO Centrum Zorg en Bouw denkt na over de vraag hoe zorggebouwen en de omgeving waarin die staan optimaal antwoord kunnen geven op de vraag van de cliënt. Een lastig vraagstuk, want in tegenstelling tot in de farmaceutische industrie is het niet mogelijk dubbelblind onderzoek te doen. Bovendien heb je in de zorg met medisch-ethische commissies...
article 2012
document
book 2011
document
van Merriënboer, S.A. (author)
article 2011
document
report 2011
document
Manshanden, W.J.J. (author), Jonkhoff, W. (author)
This introductory chapter of the publication illuminates the need for advanced infrastructure evaluation methods in developed economies, identifying fitting examples from EU member states. First, taking an historical (ex post) perspective improves the degree of realism in ex ante evaluations. Second, productivity plays a pivotal role in...
conference paper 2011
document
Kuldip Singh, A.R. (author), van Beek, G. (author)
Risico’s en faalkosten in zorgbouwprojecten zijn zo oud als er zorgbouwprojecten bestaan. Tal van factoren zijn van invloed op de haalbaarheid en het succes van vastgoedinvesteringen in de zorgsector: de snelle nationale en internationale ontwikkelingen op het gebied van zorg- en gebouwconcepten, veranderende eisen en wensen van cliënten,...
report 2011
document
report 2011
document
van Heumen, S.P.M. (author), Brouwers, P.J.A.M. (author)
De expertisegroep DuCHA van TNO blijft, als voortzetting van het Jaarbeeld Bouwkosten, de kostenontwikkeling in de zorgbouw volgen en hierover publiceren, omdat dit aansluit bij de behoeftes in het veld. In deze rapportage wordt voor het eerst inzicht verschaft in de totale omvang van de bouwinvesteringen en huurlasten in de gezondheidszorg in...
report 2011
document
Aries, M.B.C. (author), van der Vlies, R.D. (author), Westerlaken, A.C. (author)
TNO onderzocht welke kennis en inzichten beschikbaar zijn over goede en gezonde verlichting voor ouderen in hun woonomgeving met als doel ouderen langer zelfstandig te laten wonen. Met deze kennis heeft TNO prestatie-indicatoren en prestatie-eisen geïdentificeerd en vertaald in een werkbaar lichtconcept voor de ouderenwoning. TNO stelde...
report 2010
Searched for: subject:"Architecture%5C%2Band%5C%2BBuilding"
(1 - 18 of 18)