Searched for: subject:"Architecture%5C%2Band%5C%2BBuilding"
(1 - 20 of 27)

Pages

document
de Jong, J.D. (author)
Terwijl de timmerindustrie in Nederland met geavanceerde machines een hoge mate van automatisering bereikt, komt werkelijke innovatie van product en productie niet echt van de grond. TNO en FSC Nederland roepen timmerfabrikanten en hun ketenpartners op om in werksessies los te komen van hoe ze altijd hebben gewerkt. Jan de Jong, projectleider...
article 2020
document
de Jong, J.D. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2006
document
Kowalczyk, A. (author), de Jong, J.D. (author), Bouma, P.W. (author), TNO Bouw (author)
article 2003
document
de Jong, J. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
Kowalczyk, A. (author), de Jong, J.D. (author), Bouma, P.W. (author)
De principes van Duurzaam Bouwen (Dubo) worden in Nederland steeds vaker toege-past. Een duurzaam gebouwde woning is echter pas duurzaam als het na de oplevering ook goed blijft presteren. Onderzoek van TNO Bouw onder een zestal Dubo-projec-ten wijst uit dat dit dikwijls niet het geval is: de onderhoudsge-voeligheid van deze woningen vormt het...
article 2003
document
de Jong, J.D. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
de Jong, J.D. (author), Kowalczyk, A. (author), Bouma, P.W. (author)
Duurzaam bouwen (dubo) wordt steeds vaker toegepast, maar met wisselend succes. De energierekening is laag maar er zijn ook vele gebreken gesignaleerd. "Onnodig," vindt TNO Bouw. Dit waarde oordeel gaat ook op voor het GIW-besluit om een aantal houtsoorten, kwaliteiten en optimalisaties uit te sluiten van haar garantieregeling. TNO ontwikkelt...
article 2003
document
de Jong, J.D. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De keuze voor de houtsoort van kozijnen wordt vaker bepaald door gewoonte dan door een bewuste afweging. Jammer, vindt FSC Nederland, want het assortiment van geschikte houtsoorten is enorm. De HoutScout adviseert aannemers welke houtsoort zij in een bepaald project het beste kunnen toepassen
article 2006
document
de Jong, J.D. (author)
Het woord ‘houtbouw’ roept nostalgische beelden op. Maar anno 2020 is het dankzij Cross Laminated Timber (CLT) en robotisering mogelijk om verrassend snel een moderne prefab-woning te bouwen die grotendeels uit recyclebaar hout bestaat. Dat sluit goed aan bij de principes van de circulaire economie. Daarbij is een snelle bouwmethode meer dan...
article 2020
document
de Jong, J.D. (author), Zwaag, A.E.J. (author), TNO Bouw (author)
Er gaat nog dagelijks veel verkeerd met houten kozijnen. Niet alleen tijdens de uitvoering maar ook in de gebruiks-fase. De oorzaak ligt veelal bij verkeerde keuzes tijdens het ontwerp en in foutieve detailleringen. Duurzaamheid, levensduur en mate van onderhoud van kozijnen zijn te voorspellen door een risico-analyse uit te voeren. Zo'n...
article 2002
document
Vonk, T. (author), de Jong, R. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De MaatregelenCatalogus Benutten is er al sinds 2003. Veel wegbeheerders hebben hem in hun computer staan, terwijl rijkswegbeheerders hem via intranet raadplegen. De catalogus was echter beperkt in het gebruik. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer besloot hem daarom uit te breiden en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers
article 2005
document
de Jong, J.D. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
De term totaalonderhoud zal zelden zo van toepassing geweest zijn als bij een project van SW in de Van Toornvlietstraat in Leiden. Want de woningen moesten totaal onder handen genomen worden. TNO Bouw had onderzocht wat er allemaal moest gebeuren. Aan de SW de schone taak dat uit te voeren
article 2005
document
de Jong, J.D. (author)
Houtexpert Jan de Jong juicht het toe dat er meer aandacht is voor de bouw van houten huizen in Nederland. Samen met zijn TNO-collega’s en met bedrijven uit de bouwkolom zorgt hij dat kennis over en innovatie in houtbouw terecht komt op de plek waar het thuishoort, in de bouw.
article 2020
document
de Jong, J.D. (author)
Wood expert Jan de Jong welcomes the fact that more attention is being paid to the construction of wooden houses in the Netherlands. Together with his TNO colleagues and with companies in the building industry's chain, he ensures that knowledge and innovation in timber construction is placed where it belongs, in the construction industry.
article 2020
document
de Jong, J.D. (author)
Houtbouw heeft de toekomst. Dat is de overtuiging van Jan de Jong, projectleider ‘Hout in de bouw’ bij TNO. Maar waarom zien we dan nog zo weinig houten huizen in Nederland en wat zijn de voordelen van bouwen met hout?
article 2021
document
van Etten, B.D. (author), de Jong, J.D. (author), van der Linden, M.L.R. (author)
Houtconstructies in monumentale gebouwen kunnen vaak eeuwenlang behouden blijven. Men moet echter beducht blijven voor biologische houtdegradatie. TNO Bouw ontwikkelt momenteel technieken en een praktisch plan van aan-pak voor aangetaste houten delen
conference paper 2000
document
Ariës, M.B.C. (author), Moons, A.M.M. (author), de Jong, P. (author), Kooter, I. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
conference paper 2009
document
de Kluizenaar, Y. (author), de Jong, P. (author), Cornelissen, H.J.M. (author), van Vliet, M.R.A. (author)
Within the European project RETROKIT a systemic approach is being developed for retrofitting existing multi-family residential buildings. Modular combination of (semi-) prefabricated technological solutions will be demonstrated in three case studies. The part of the study described here aims to evaluate the consequences of the retrofit process...
conference paper 2015
document
van Ratingen, S.W. (author), de Jong, A.T. (author), Gousseau, P. (author)
High-speed stereo-PIV measurements were performed in the wake of 2.3 m wide fences (respectively 5 and 10 cm high). Average velocities and turbulent kinetic energy levels are given for a near fenceand a downstream field of view, showing the large recirculation zone of a near-2D obstacle. The results indicate that although PIV measurements can...
conference paper 2013
document
Nieswaag, B. (author), Hagenaars, P. (author), de Jong, P. (author), Pruijssers, A. (author), van den Berg, P. (author), Siemes, A.J.M. (author), de Sitter, W. (author), TNO Bouw (author)
durable material which withstands the test of time well. This also applies to concrete which encases steel in the shape of reinforcing steel or prestressing steel. That this is not a matter of course has been recognised from the moment that concrete started to be used. In particular, the risk of corrosion of the reinforcement was given atten...
conference paper 1998
Searched for: subject:"Architecture%5C%2Band%5C%2BBuilding"
(1 - 20 of 27)

Pages