Searched for: subject%3A%22Arbojaarplannen%22
(1 - 10 of 10)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), Drupsteen, L. (author), Reinders, J. (author), van der Vorm, J. (author), Zwetsloot, G. (author)
Het toenemende verschil in management dat gaat over het nemen van risico’s in een complexe wereld van continue verandering, en veiligheidskunde dat gaat over zekerstellen en controleren, belemmert een optimale aanpak voor ongevallenpreventie. Deze publicatie beschrijft een aanpak om veiligheid meer te laten aansluiten bij de corebusiness. Vijf...
report 2007
document
Arentsen, D. (author), Dill, H.M.C.C.F. (author), Gallis, H.R. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), TNO Arbeid (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author)
report 2004
document
Timmerman, J. (author)
TNO Bouw pleit in een rapport voor het afschaffen van het Veiligheids- & Gezondheisplan Ontwerpfase in zijn huidige vorm. Het desbetreffende plan wordt in Nederland opgesteld door architecten en ingenieurs. Uit ongevalsanalyses blijkt echter dat deze ontwerpers geen invloed hebben op de veiligheid in de bouw. TNO adviseert derhalve de...
article 2003
document
Gort, J. (author)
TNO Arbeid heeft vijf transportbedrijven gedurende tamelijk lange tijd van nabij gevolgd om te zien of er een veiligheidscultuur was die rekening hield met risiscoverhogende factoren als tijdsdruk en verkeersdrukte. Geconcludeerd wordt dat er geen veiligheidscultuur is. Het veiligheidsbewustzijn is volgens externe actoren in het algemeen...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Guffens, R.J.M. (author), Rosmuller, N. (author)
In geval van ongevallen en calamiteiten kan een goede bedrijfsnoodorganisatie veel menselijk leed, bedrijfsschade en maatschappelijke schade helpen voorkomen. EMERGOS biedt bedrijven en organisaties die te maken hebben met risico's voor zowel eigen werknemers als derden (bijv. omwonenden, bezoekers, gasten en reizigers), een uitgebreide...
report 2003
document
TNO Bouw TNO Arbeid (author), Bigaj-van Vliet, A.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Maas, N. (author), Timmerman, J. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwanikken, A.L.J. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO onderzoek verricht naar de risico's van arbeid tijdens bouw en gebruik van ondergrondse bouwwerken. De doelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de risico's, en na te gaan welk wettelijk kader voorhanden is voor ondergrondse arbeid. In dit rapport worden...
report 2003
document
Popma, J.R. (author)
De zorg voor veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden is primair de verantwoordelijkheid van werkgevers. In de Arbowet is echter bepaald dat bij het totstandkomen van het Arbobeleid nauw moet worden samengewerkt met de werknemers. In grote bedrijven krijgt dat meestal vorm via de ondernemingsraad. Men kan zich afvragen of die samenwerking met...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Popma, J. (author)
In dit proefschrift werd onderzocht of betrokkenheid van ondernemingsraden tot betere arbeidsomstandigheden leidt. Ook werd bekeken of de ondernemingsraden voldoende toegerust zijn om deze rol naar behoren te vervullen. Om deze vragen te beantwoorden werd gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoeken en case-studies in de bouw en het bank- en...
doctoral thesis 2003
document
Steijger, N. (author)
Normen en waarden vormen de basis van elke cultuur, dus ook van bedrijfscultuur, en daarbinnen, van veiligheidscultuur. TNO Arbeid heeft een methode ontwikkeld om de veiligheidscultuur te diagnostiseren en te veranderen. Het analyseren van veiligheidsnormen en-waarden is de eerste stap in deze aanpak. Er bestaat nogal eens een verschil tussen de...
article 2002
Searched for: subject%3A%22Arbojaarplannen%22
(1 - 10 of 10)