Searched for: subject%3A%22Arbeidsvoorwaarden%22
(41 - 48 of 48)

Pages

document
Klein Hesselink, D.J. (author), Evers, G. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Door middel van een telefonische enquête die in oktober 1997 gehouden is onder 1030 werknemers met een flexibele baan is onderzocht in hoeverre flexwerkers beschermd zijn tegen de (financiële) gevolgen van ziekte en werkloosheid. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer tweederde van de flexwerkers bij ziekte het loon krijgt doorbetaald dan wel...
report 1998
document
van Vuuren, T. (author), Andriessen, S. (author), Knotter, M. (author)
In dit deel worden instellingen in de zorgsector beschreven waarbij een traject is uitgevoerd gericht op de invoering en uitvoering van arbeidsvoorwaardelijke prikkels (pilot-instellingen) in het kader van het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarnaast worden ook instellingen beschreven die als controle-instelling hebben gefungeerd en waar...
report 1997
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Vrooland, V. (author)
Dit boek geeft inzicht in het kiezen en toepassen van arbeidsvoorwaardelijke prikkels als medicijn tegen ziekteverzuim. Het lijkt makkelijk. Een financiële tegenvaller motiveert de werknemer zich eerder beter te melden. Of een meevaller bij constante aanwezigheid werkt ziekmelden tegen. Zo gemakkelijk ligt dat echter niet. Ervaringen van...
book 1996
document
Andriessen, S. (author), Reuling, A.M.H. (author)
Hoofdlijnen van de onlangs in opdracht van het ministerie van SZW verrichte studie "Stimulans tot aanwezigheid ; een onderzoek naar arbeidsvoorwaardelijke stimulansen gericht op het verzuimgedrag van werknemers in Nederland". Belangrijkste conclusie : arbeidsvoorwaardelijke stimulansen zijn geen wondermiddelen, waarmee met een geringe...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), Reuling, A.M.H. (author)
Verslag van een onderzoek naar arbeidsvoorwaardelijke maatregelen gericht op het ziekteverzuimgedrag van werknemers, kortweg arbeidsvoorwaardelijke stimulansen genoemd. Op basis van de literatuur werden negen arbeidsvoorwaardelijke stimulansen in het onderzoek betrokken: de aanwezigheidspremie; de winstdelingsregeling, gebaseerd op de mate van...
book 1992
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO Universiteit Twente (author), Meijer, R.A.M. (author), Weijers, T.C.M. (author), Spoelman, E.J. (author), Rip, A. (author)
Met de invoering van telewerken worden vaak verschillende doelstellingen nagestreefd, zoals de vermindering van woon-werkverkeer en flexibilisering van de arbeidsorganisatie. Daarmee zijn ook vaak verschillende vormen van telewerken verbonden: part-time of full time, thuis of in een buurtkantoor, met verschillende vormen van informatie- en...
report 1992
document
Terra, N. (author), Christis, J. (author), Fortuin, R. (author), Meerman, M. (author)
Praktijkboek over het opzetten van Arbobeleid speciaal in de metaalindustrie, en de kenmerken van dergelijk beleid. Voorafgaand achtergrondinformatie over onderzoek naar de arbeidsomstandigheden, deelnemende bedrijven, werk en gezondheid in de metaalindustrie. Verder worden instrumenten beschreven die bij het opzetten van een eigen arbobeleid...
book 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van der Grinten, M.P. (author), Pasmooij, C.K. (author)
report 1984
Searched for: subject%3A%22Arbeidsvoorwaarden%22
(41 - 48 of 48)

Pages