Searched for: subject%3A%22Arbeidsvoorwaarden%22
(21 - 40 of 48)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Sloten, G.C. (author), Nauta, A. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In 2004 is de "Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de tweede keer afgenomen. Onderzochte arbeidsvoorwaarden zijn: kinderopvang, resultaatgericht beloning, aanpassing werktijden, persoonlijk ontwikkelingsplan (POP), keuzemogelijkheden (cao à la carte), klachtenregeling. Het percentage werknemers dat een regeling voor...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Evers, G.H.M. (author), Korver, T. (author), von Bergh, M. (author), Stark, K. (author)
Het thema bevordering van arbeidsproductiviteit staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Daarbij gaat het om uiteenlopende zaken, zoals de relatie met beloning, productiviteit binnen teams, en ook de relatie tussen productiviteit en werktijd. In deze publicatie staat de relatie tussen productiviteit en werktijd centraal. Onderzoek...
book 2005
document
Nelemans, R. (author), Vaas, F. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Het aantal mensen dat blootstaat aan werkdruk die tot overbelasting leidt in de Horeca is in 2004 13,2% lager dan in 2000. Daarmee is het doel van het Arboconvenant werkdruk in de Horeca gehaald. De vermindering van het aantal blootgestelden is mooi, maar dat bijna een derde van de mensen nog steeds risico loopt op overbelasting, betekent ook...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Heemskerk, F. (author), van de Ven, C. (author), Jettinghoff, K. (author), van Sloten, G. (author), van Putten, D. (author)
Tweedejaars haio’s hebben vaker een burn-out en verzuimen frequenter dan andere haio’s. Dat komt omdat er in dat jaar stages worden doorlopen. De mogelijkheden voor zorgverlof en deeltijdwerk vallen voor alle haio’s in de praktijk tegen. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Werksituatie van huisartsen in opleiding’ van TNO Arbeid. De SBOH, werkgever...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Smit, A. (author), Stark, K. (author), van Schie, J. (author), Revenboer, A. (author), Minderhoud, K. (author)
In dit rapport staan de uitkomsten van een onderzoek van TNO Arbeid naar nieuwe arbeidscondities bij lager opgeleiden en de gevolgen daarvan voor het personeelsbeleid van organisaties. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aan TNO toegewezen overheidsfinanciering op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid....
report 2004
document
de Leede, J. (author)
Dit achtste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 3 'het respecteren van medewerkers' en gaat in op de rol die beloning en arbeidsvoorwaarden spelen in het managen van de arbeidsrelatie tussen leidinggevende en medewerker. Uitgelegd wordt wat...
bookPart 2003
document
Wiezer, N. (author), Franck, E. (author)
Veel organisaties zoeken manieren om de productiviteit van hun medewerkers te verhogen zonder hen daardoor te veel te belasten. Een manier is het geven van meer zelfstandigheid bij het regelen van het eigen werk. Bevoegdheden worden lager in de organisatie toegekend. Veel medewerkers hebben hier moeite mee doordat de bedrijfsculuur in de weg...
article 2003
document
Pot, F.D. (author)
This contribution to the EANPC symposium, CPC, Nicosia, Cyprus, November 2002 is about productivity and the utilisation of the potential workforce. Labour productivity is back both on the Dutch political agenda and in collective bargaining in the Netherlands. However, the debate is much broader than previously. Continuous innovation and growth...
conference paper 2003
document
Huiskamp, R. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.C. (author)
In opdracht van de Stichting Management Studies, die onder meer door VNO-NCW wordt ondersteund, is bij enkele 'koploper'-bedrijven nagegaan op welke wijze zij invulling geven aan de individualisering van arbeidsrelaties. De geïnterviewde werknemers waren in het algemeen tevreden over de mogelijkheden om hun arbeidsrelatie op maat te snijden....
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Andries, F. (author), van den Berg, R. (author), Dhondt, S. (author)
This report looks at trends in working conditions across different sectors Over the period 1995-2000. Basing its findings on the Third European Survey on Working Conditions (2000) in the 15 EU Member States and Norway, it examines the quality of working life in eighteen different sectors. It analyses the impact of aspects such as physical risks,...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), de Leede, J. (author), Cox-Woudstra, E. (author), Goudswaard, A. (author), van Rhijn, G. (author), van Schie, J. (author), van Veldhuisen, A. (author)
Trends en ontwikkelingen die leiden tot een flexibeler inzet van personeel worden besproken. Het boek geeft praktijkverhalen van zes industriële productiebedrijven die nieuwe manieren hebben gevonden om met hun arbeidscapaciteit de fluctuaties op de arbeidsmarkt te volgen. De ervaringen van de medewerkers komen aan de orde evenals de effecten...
report 2002
document
TNO Arbeid (author)
Bundeling van op het congres "Nieuwe trends in werken: kunst of vliegwerk", 26en 27 november 2002, uitgedeelde of gepresenteerde samenvattingen van inleiding. Als behorende tot het nieuwe werken worden onder andere genoemd: toepassing van ICT, toenemende concurrentie, de noodzaak om bij een structureel krappe arbeidsmarkt het arbeidspotentieel...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Miedema, E.P. (author), Goudswaard, A. (author)
Bij de flexibilisering van de arbeid is de afgelopen jaren het accent komen te liggen op functionele flexibilisering: flexibilisering van contract, werktijd en wat betreft functie. Het onderzoek wijst uit dat werkgevers en werknemers een uiteenlopend toekomstbeeld hebben van flexibilisering. De mening van respondenten is dat innovatie van groot...
report 2002
document
Oeij, P.R.A. (author), Wiezer, N.M. (author)
Commissioned by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, TNO Work and Employment has made a review of existing literature with the following objectives: to gather the most relevant findings from research on the link between forms of work organisation, working conditions and the quality of work; to provide...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author), Otten, F.W.J. (author)
Overheid, brancheorganisaties en andere beleidsmakers hebben regelmatig behoefte aan inzicht in recente ontwikkelingen in de werksituatie van Nederlanders. Stijgt de werkdruk nog steeds? In welke beroepen komt RSI het meest voor? Hetzelfde type vragen is te stellen rondom onder meer deeltijdwerken, overwerk, arbeidsethos, opleidings- en...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Verboon, F. (author)
Er lijkt een scherpe scheidslijn te liggen tussen werkgevers aan de ene kant en werknemersorganisaties aan de andere kant over de prestatiebeloning: werkgevers zijn vóór en de vakbeweging is tegen. Maar hoe zit het eigenlijk met de werknemers zelf? In dit artikel wordt voornamelijk aandacht besteed aan het werknemersonderzoek "Arbeid en Zorg,...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), de Nanteuil, M. (author)
Within the context of profound transformations in work and employment, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has undertaken a qualitative and comparative study concerning the impact of flexibility on working conditions in the European Union. Complementing other quantitative analyses the report focuses on...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Verboon, F.C. (author), de Feyter, M.G. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Zijn Nederlandse werknemers in staat om hun werk te combineren met de zorg voor kinderen of andere familieleden? Ontplooien zij activiteiten om hun inzetbaarheid binnen of buiten hun huidige functie te vergroten? Hoeveel werknemers hebben te maken met een beloning die - deels - afhankelijk is van de geleverde prestaties? In dit boek worden de...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Grijpstra, D.H. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), de Klaver, P.M. (author), Miedema, E.P. (author)
Op 1 januari 1999 is de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (de Flexwet) in werking getreden. Het is de bedoeling van deze wet een nieuw evenwicht aan te brengen in de belangen van werkgevers en werknemers wat betreft de arbeidsverhoudingen. Enerzijds moet de Flexwet de flexibele bedrijfsvoering van de werkgevers stimuleren, anderzijds moet deze wet...
book 1999
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), de Vries, H. (author), Weijers, T. (author)
Telewerken is een fenomeen dat nog steeds in ruime mate aan belangstelling wint. Omdat telewerken betrekking heeft op een aanzienlijk aantal beleidsterreinen van het ministerie van SZW, heeft dit ministerie opdracht gegeven tot het in kaart brengen van de invloed (in positieve en negatieve zin) van telewerken op haar beleidsdoelstellingen en tot...
book 1998
Searched for: subject%3A%22Arbeidsvoorwaarden%22
(21 - 40 of 48)

Pages