Searched for: subject%3A%22Arbeidsveiligheid%22
(1 - 20 of 120)

Pages

document
Zoomer, T. (author), van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), Kwantes, J.H. (author)
De vierde industriële revolutie heeft het domein van arbeidsveiligheid niet onberoerd gelaten. Geavanceerde data-gedreven technieken, zoals Predictive Based Safety, kunnen van grote waarde zijn in het voorkomen van arbeidsongevallen. Data-gedreven technieken kunnen echter ook op de werkvloer worden ingezet om management taken te automatiseren en...
article 2022
document
Janssen, A. (author), Fransman, W. (author)
Verslag bijeenkomst Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA) 25 november 2021.
article 2022
document
Steijn, W. (author), van der Beek, D. (author), Groeneweg, J. (author), Jansen, A. (author), Oldenhof, W. (author)
article 2020
document
Jansen, A. (author), van der Beek, D. (author), Cremers, A. (author), Neerincx, M. (author), van Middelaar, J. (author)
report 2018
document
Steijn W.M.P., (author)
bookPart 2018
document
Luiijf, H.A.M. (author), Steijn, W.M.P. (author)
Een werkgever is conform de Arbowet integraal verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en heeft daartoe een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd. Er zijn de nodige risicobeperkende maatregelen getroffen zodat de medewerkers een veilige werkomgeving hebben. Maar is er ook gekeken naar het risico voor de arbeidsveiligheid door...
article 2016
document
van der Beek, D. (author)
SafeSmart™ is een model dat risicofactoren voor een bepaald scenario in kaart brengt en modelleert, zodat bedrijven effectievere beheersmaatregelen kunnen nemen. Wij hebben dit model ontwikkeld voor een veiligheidsrisico in havens: het overvullen van een opslagtank. In de toekomst kunnen we SafeSmart ontwikkelen voor allerlei veiligheidsrisico’s...
other 2016
document
Steijn, W. (author), Vorm. J. van der, (author), Luijf, E. (author), Gallis, R. (author), van der Beek, D. (author)
De toenemende integratie van nieuwe technologieën in arbeidsmiddelen wordt ook wel gezien als de vierde industriële revolutie1 en naar verwezen als smart industry2. Denk hierbij aan automatisering door middel van embedded software, het op afstand bedienen van zwaar materiaal en de koppeling van arbeidsmiddelen aan lokale en publieke netwerken...
report 2016
document
Steijn, W. (author), Luiijf, E. (author), van der Beek, D. (author)
Al decennia lang spreken robots tot de verbeelding in toekomstvisioenen in films en boeken. Karel Čapek schreef al in 1920 een toneelstuk genaamd RUR (Rossums Universele Robots). De eerste echte robot ‘Gargantuan’ werd in de periode 1935 tot 1937 geconstrueerd. Deze was volledig opgebouwd uit Meccano® 1. De huidige industriële robots lijken nog...
report 2016
document
Swuste, P. (author), Groeneweg, J. (author), van Gulijk, C. (author), Zwaard, W. (author), Lemkowitz, S. (author)
Vraagstelling: Wat is de invloed geweest van algemene managementstromingen en onderzoek naar de oorzaken van ongevallen en rampen op het management van veiligheid, in de periode tussen Three Nile Island en Piper Alpha? Binnen welke context heeft deze ontwikkeling plaats gevonden en wat is de invloed geweest op het veiligheidskundige vakgebied in...
article 2015
document
de Weerd, M. (author), Tierney, R. (author), van Duuren-Stuurman, B. (author), Bertranou, E. (author)
De kosten van arbeidsgerelateerde letsels en ziekten kunnen hoog oplopen. In de EU-27 deden zich in 2007 5 580 arbeidsongevallen met dodelijke afloop voor en had 2,9% van de arbeidskrachten een ongeval dat resulteerde in meer dan drie dagen arbeidsverzuim. Bovendien hadden gedurende een periode van twaalf maanden ongeveer 23 miljoen mensen een...
report 2013
document
Teirlinkck, C.J.P.M. (author), Klerk, A. (author), Gode, D.G.H. (author)
book 2011
document
Jongen, M. (author), Swuste, P. (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Swuste, P. (author), Jongen, M. (author)
Tijdens een bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde, is het onderwerp "Big Safety" aan bod gekomen. Big Safety is een benaming voor procesveiligheid en dit staat tegenover "small safety", de arbeidsveiligheid. Vier deskundigen, afkomstig uit de Onderzoeksraad voor...
article 2009
document
Derksen, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Agressie en geweld verpesten de werksfeer, schaden het imago en leiden tot verzuim van wegwerkers. Zij krijgen regelmatig het gram van gefrustreerde automobilisten over zich heen. TNO onderzocht de ernst van de zaak en formuleerde maatregelen. In dit artikel wordt in het kort ingegaan op de resultaten van dit onderzoek. Het probleem doet zich...
article 2008
document
Visser, R. (author), Versloot, N.H.A. (author), de Maaijer, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author), KvL (author)
Explosiegevaar kan zich in alle ondernemingen voordoen waar brandbare substanties worden gebruikt. Explosies komen vaker voor dan wordt gedacht. Niet altijd zijn ze desastreus, maar een aantal malen per jaar hebben ze spectaculaire en dramatische gevolgen: ze kosten vaak mensenlevens en brengen zware economische schade toe. De Europese Commissie...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), van Eijk, V. (author), Kuiper, J. (author), Drupsteen, L. (author), Giesbertz, P. (author), Bloemhoff, A. (author), Brinkhuis, B. (author), Jansen, W. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project moest inzicht geven in de meest voorkomende oorzaken en...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hertsenberg, A.J. (author), Hollander, A.L. (author), Jongen, M.J.M. (author), Koval, I. (author), van Niftik, M.F.J. (author)
Bij het reduceren van risico's van gevaarlijke stoffen wordt in eerste instantie gedacht aan het beheersen van blootstelling, het beheersen van emissie en het veiliger maken van het proces of van de installatie door technische- of managementmaatregelen, zoals het afschermen van de bron, toepassen van gerichte afzuiging, of het aanbieden van...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jongen, M. (author), Swuste, P. (author)
Op 24 januari 2008 werd in Antwerpen een bijeenkomst georganiseerd door de Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC), de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK) en Essenscia. Aanleiding warden enkele recente ongevallen in Nederland (zoals het instorten van een steiger in de Amercentrale) en de discussie over de vernieuwing van de...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
Searched for: subject%3A%22Arbeidsveiligheid%22
(1 - 20 of 120)

Pages