Searched for: subject%3A%22Arbeidsritme%22
(1 - 12 of 12)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Eekert, P. (author), Cremer, R. (author)
In restaurant Fifteen, Amsterdam worden jaarlijks 15 tot 20 kansarmejongeren opgeleid tot kok, van de eerste twee lichtingen is vrijwel iedereen aan het werk. Verbonden met het restaurant is de Stichting Kookdroom die de opleiding verzorgt en financiert, deels uit de opbrengst van het restaurant, deels uit donaties en gemeentelijke subsidies....
article 2006
document
TNO Arbeid (author), de Looze, M.P. (author), van Rhijn, J.W. (author), van der Grinten, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Bosch, T. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The subject of this paper is finding and implementing the optimal rhythm in short...
conference paper 2003
document
TNO Arbeid (author), van der Grinten, M. (author), de Looze, M.P. (author), Schoenmaker, N. (author), van Rhijn, G. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". This paper is about the maximal acceptable work pace in light assembly work and...
conference paper 2003
document
Smulders, P. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), TNO Arbeid (author)
Deze trendrapportage brengt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland in kaart, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerhheid, personeelskenmerken en effecten op personeel en bedrijf. De belangrijkste conclusies zijn: dat het werktempo in Nederland lijkt te te zijn gestabiliseerd...
book 2001
document
NIA-TNO (author), Dhondt, S. (author)
Time constraints and job autonomy are seen as two major dimensions of work content. These two dimensions play a major role in controlling psychosocial stress at work. The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC) has asked NIA TNO to prepare a report on time constraints and autonomy in Europe using the...
book 1998
document
NIA-TNO (author), Dhondt, S. (author)
other 1997
document
van Lingen, P. (author), van Rhijn, J.W. (author)
Door de voortgaande ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologie zitten veel mensen uren aan hun werkplek gekluisterd. Bijna alle werkzaamheden kunnen vanachter de computer worden verricht. Dit artikel gaat over de afnemende lichaamsbeweging van kantoorwerkers en de factoren die het bewegen van mensen op kantoren...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Bloemhoff, A. (author), Kompier, M.A.J. (author)
Het doel van deze studie is inzicht te verkrijven in de risicofactoren en de risicogroepen (bedrijfs- en beroepsklassen) voor werkstress in de Nederlandse beroepsbevolking en de ontwikkeling hiervan in het verleden. Het onderzoek werd uitgevoerd aan de hand van gegevens van het Leefsituatie-Onderzoek, een enquête-onderzoek van het CBS, verzameld...
article 1994
document
Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Bongers, P.M. (author)
In dit artikel staat de relatie tussen risicofactoren voor werkstress en verschillende indicatoren voor gezondheid centraal. Deze relatie is onderzocht aan de hand van secundaire analyses op gegevens van het Leefsituatie-Onderzoek (LSO), een enquête-onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die zijn verzameld in de periode 1977-1986...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author), Bloemhoff, A. (author), Dijk, F.J.H. (author), Huigen, F. (author)
Dit artikel geeft de resultaten weer van de scenariostudie 'Arbeid, gezondheid en welzijn in de toekomst'. In het kader van dit onderzoek werd in een eerder artikel ingegaan op het heden en het recente verleden. De studie ging uit van zes scenario's, die vervolgens aan deskundigen werden voorgelegd. Aan deze deskundigen werd gevraagd wat binnen...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Wevers, C.W.J. (author), Nijboer, I.D. (author)
Dit rapport gaat over een onderzoek naar de arbeidsmogelijkheden van mensen met de neurologische spierziekte facioscapulohumerale spierdystrofie (FSHD). Het onderzoek heeft als doel de feitelijke werksituatie en de eventuele problemen daarbij van mensen met deze ziekte in kaart te brengen. Hieruit komen aanbevelingen voort omtrent meer of minder...
report 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Fintelman, L.F.J. (author), Kompier, M.A.J. (author)
In dit rapport is de stressproblematiek in de bedrijfsklasse wegvervoer onderzocht. Daarvoor is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, gestructureerde interviews met sleutelinformanten en van administratieve gegevens. De onderzochte bedrijfsklasse als geheel wordt gekarakteriseerd als stressvol: het werk van chauffeurs kenmerkt zich door de...
report 1990
Searched for: subject%3A%22Arbeidsritme%22
(1 - 12 of 12)