Searched for: subject:"Arbeidsproductiviteit"
(1 - 20 of 319)

Pages

document
van Dam, L. (author), Gielen, W. (author), Hooftman, W. (author)
Eind 2020 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de zestiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 58.000 werknemers vulden de NEA 2020 vragenlijst in. Het bijbehorende methodologisch rapport vormt de methodologische verantwoording bij de NEA, daarnaast is er een rapportage met analysemogelijkheden...
other 2021
document
van der Zee, F.A. (author), van Dam, L. (author), Rosenkrantz, N. (author)
Deze eerste editie van WEA 2019 Resultaten in Vogelvlucht beschrijft de uitkomsten van de Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) 2019. In drie hoofdstukken worden de meest relevante en opvallende cijfers en trends beschreven en geïllustreerd. Elk (sub)thema wordt afgesloten met een verwijzing naar de desbetreffende vragen in de WEA. De WEA is een...
other 2020
document
Hooftman, W. (author), van Dam, L. (author)
Eind 2019 voerden TNO en het CBS, in samenwerking met het ministerie van SZW, de vijftiende Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Ruim 58.000 werknemers vulden de NEA 2019 vragenlijst in. Het bijbehorende methodologie rapport vormt de methodologische verantwoording bij de NEA en biedt een overzicht van de eerste resultaten in de...
other 2020
document
Als je minder efficiënt en productief bent, afspraken vergeet of irritaties en ruzies in het gezin hebt, dan kan het zijn dat je werk-privébalans is verstoord. Thuiswerken kan deze balans nog meer verstoren. Je kunt als werknemer en werkgever een aantal concrete dingen doen om jouw werk-privébalans te bewaken. In deze factsheet, samengesteld...
other 2020
document
Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden voor nieuwe producten/diensten en efficiëntere werkprocessen. Daardoor zal het werk in veel organisaties veranderen. Werkgevers en werkenden zullen daarop moeten inspelen. Hiervoor dient allereerst inzichtelijk te zijn hoe het werk gaat veranderen. Wat is de impact van nieuwe technologieën op...
other 2020
document
other 2020
document
Kraan, K.O. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van der Zee, F.A. (author), Teeuwen, P.J. (author)
De Werkgevers Enquête Arbeid (WEA) is een tweejaarlijks onderzoek in Nederland naar de werving, inzet, organisatie en resultaten van arbeid - samengevat met de term ‘arbeidsbeleid’- door en van Nederlandse bedrijven en instellingen. De WEA is onderdeel van het Programma Monitoring van Arbeid van TNO. De WEA wordt uitgevoerd in overleg met het...
report 2020
document
Tuinzaad, B. (author), van Rhijn, G. (author), Bosch, T. (author), Vos, F. (author)
De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, zijn voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk. Bovendien moeten bedrijven in staat zijn om voldoende gekwalificeerd personeel aan zich te binden. In het boek ‘Snel en wendbaar...
report 2013
document
de Weerd, M. (author), Tierney, R. (author), van Duuren-Stuurman, B. (author), Bertranou, E. (author)
De kosten van arbeidsgerelateerde letsels en ziekten kunnen hoog oplopen. In de EU-27 deden zich in 2007 5 580 arbeidsongevallen met dodelijke afloop voor en had 2,9% van de arbeidskrachten een ongeval dat resulteerde in meer dan drie dagen arbeidsverzuim. Bovendien hadden gedurende een periode van twaalf maanden ongeveer 23 miljoen mensen een...
report 2013
document
Oeij, P. (author), van der Torre, W. (author), Vaas, S. (author)
We willen weten of publieke organisaties beter kunnen presteren. Door een ‘businesscase’ op te stellen, waarbij een huidige en toekomstige situatie worden vergeleken, is logisch te beredeneren hoe productief processen zijn en of een interventie daarin verbetering brengt. Het doel hiervan is om beargumenteerde besluiten te kunnen nemen over...
bookPart 2013
document
Tuinzaad, B. (author), van Rhijn, J.W. (author), Bosch, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De Nederlandse maakindustrie staat voor grote uitdagingen. Om de wereldwijde concurrentie het hoofd te bieden, is voortdurende innovatie en een structurele verhoging van productiviteit en flexibiliteit noodzakelijk. Met het boekje ‘Topprestaties in de maakindustrie’ wil TNO laten zien dat dit voor bedrijven mogelijk is. Samen met TNO heeft een...
report 2010
document
Oeij, P.R.A. (author), Goudswaard, A. (author), Brugman, A. (author), Kooij-de Bode, J.M. (author), Kwantes, J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
van Rosmalen, D.M.K. (author), Groenestijn, L. (author), Boss, S.U. (author), Vink, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De loungeomgeving krijgt steeds meer aandacht. In dit onderzoek zijn eisen voor een loungemeubel opgesteld die gebaseerd zijn op de wensen en behoeften van de eindgebruiker. Daarbij is geobserveerd hoe mensen zitten en wat ze tijdens het zitten doen, er is nagegaan wat mensen belangrijk vinden door ‘contextmapping’ toe te passen en er is een...
article 2010
document
O'Sullivan, L. (author), de Looze, M.P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
Vaas, F. (author), Oeij, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Innovatie is voor Nederland de enige manier om concurrerend te blijven, om welvaart en welzijn op peil te houden en toch voldoende te blijven produceren ondanks krapte op de arbeidsmarkt. Het is daarom belangrijk dat het aantal succesvolle innovaties toeneemt. Veel ideeën voor vernieuwingen bereiken de markt niet als innovatie. Dat komt onder...
report 2010
document
Koopmans, L. (author), Bernaards, C. (author), Hildebrandt, V. (author), de Vet, R. (author), van der Beek, A.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
public lecture 2010
document
Pikkemaat, N. (author), van Dalen, E.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Individueel roosteren kan zowel werkgevers als werknemers voordelen opleveren. Werkgevers zoeken naar mogelijkheden om de arbeidscaopaciteit flexibel en optimaal te benutten. Werknemers willen hun privéomstandigheden en werktijden beter op elkaar afstemmen. Vakmedia
article 2010
document
Oeij, P.R.A. (author), Kooij-de Bode, J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2010
document
Bosch, T. (author), Faber, G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
www.humanfactors.nl
article 2010
document
Dorenbosch, L. (author), Sanders, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De bankencrisis en de daaropvolgende economische recessie kost(te) veel mensen, vooral in het midden- en kleinbedrijf (MKB), hun baan. Voor mensen die hun baan ver liezen dreigt (langdurige) werkloosheid. Dat is in eerste instantie voor deze men sen zelf onaangenaam, maar ook voor de werkgever en de Nederlandse economie. De uitdaging die anno...
article 2010
Searched for: subject:"Arbeidsproductiviteit"
(1 - 20 of 319)

Pages