Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(121 - 140 of 346)

Pages

document
Huiskamp, R. (author), den Hoedt, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De CAO tafels primair en voortgezet onderwijs (po vo) oriënteren zich op de vraag op welke wijze CAO à la carte effectief kan worden ingezet voor medewerkers, organisaties en scholen van het po vo. Hoewel de uitgangspunten van à la carte systemen prima lijken te passen bij ontwikkelingen als flexibilisering, individualisering en de demografische...
book 2007
document
de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author), Willems, J.H.B.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
Huiskamp, R. (author), Vos, K.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2007
document
Oomens, S. (author), Geurts, S. (author), Scheepers, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In this article we study which characteristics of combining work and family put people at risk for mental illness. Two alternative perspectives on the impact of multiple social roles on mental health are tested: the role accumulation perspective and the role strain perspective. Both perspectives are studied with data from a cross-sectional...
article 2007
document
Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dat ongewenste omgangsvormen, zoals agressie, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten voorkomen op de werkplek, zal niemand verbazen. Cijfers laten zien dat ongewenste omgangsvormen helaas regelmatig voorkomen.
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Putten, D.J. (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), Sanders, J. (author), Fermin, B. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dijkstra, L. (author), Heinrich, J. (author), Frielink, S. (author)
In de onderwijssector Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (Bve) is in november 2000 een eerste Arboconvenant afgesloten tussen de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de sociale partners uit de sector. Dit Arboconvenant heeft gelopen tot en met december 2004 en heeft zijn vervolg gekregen in een Arboplusconvenant...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), de Vroome, E. (author), Klein Hesselink, J. (author), Sanders, J. (author)
bookPart 2007
document
van Rhenen, W. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schaufeli, W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: The aim of the study was to evaluate the effectiveness of two brief preventive stress reduction programs - a cognitive focused program and a combined intervention of physical exercise and relaxation - on sickness absence in stressed and non-stressed employees working in various jobs in a telecom company. Methods: The study was...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E. (author), Koppes, L. (author), van den Bossche, S. (author), Smulders, P. (author)
Kennisoverdracht: beleid, professionals, branches, bedrijven. Presentaties: professionals, branches, beroepsverenigingen, bedrijven, etc. Presentatie op microdatadag bij de sessie 'Steekproef vs registratie (personen)', dd. 08-11-07
public lecture 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stomp-van den Berg, S.G.M. (author), van Poppel, M. (author), Hendriksen, I. (author), Bruinvels, D. (author), van Mechelen, M. (author)
Body@Work seminar "Werken aan bewegen en gezondheid", 8 november 2007, Vrije Universiteit Amsterdam (mondelinge) presentatie en factsheet
public lecture 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van de Ven, C. (author), Winthagen, T. (author)
Aan de hand van praktijkcases wordt ingegaan op de mogelijkheden om bij HR-beleid rekening te houden met diversiteit. Het gaat dan niet alleen om de erkenning van verschillen tussen groepen in het personeelsbestand. Ook moet er worden erkend dat veel verschillen niet gekoppeld zijn aan dat groepslidmaatschap, en dat mensen tot meerdere groepen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), Willemsen, M. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van SZW is het project ‘Verandering van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), de Gruijter, J.C. (author), Piek, P. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie van...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T.W. (author)
The main aim of this study was to establish the convergent and discriminant validity of a single-item measure of daily fatigue ("How fatigued do you currently feel?") in a daily diary context. Convergent validity of our measure was examined by relating it to a validated multiple-item measure of fatigue (Profile of Mood States; McNair, Lorr, &...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Hagen, B. (author), Andriessen, S. (author), te Peele, A. (author), Crone, M. (author), Kok, L. (author), de Vos, E. (author)
Ten behoeve van de ministerraad voert een interdepartementale projectgroep een beleidsverkenning uit naar de aard en achtergronden van het gebruik van regelingen voor kinderen en jongeren met fysieke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. De centrale vraag daarbij is waarom deze groep die gebruik maakt van extra ondersteuning op het...
report 2007
Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(121 - 140 of 346)

Pages