Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(81 - 100 of 346)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author)
Het is moeilijk om te bepalen hoe de sociale economie er over tien jaar uit zal zien. De toekomst wordt beïnvloed door trends en ontwikkelingen, waarvan de eerste signalen nu al waar te nemen zijn. Het doorradicaliseren van trends en ontwikkelingen levert scenario's op in de vorm van kwalitatieve verhalen. Scenario's zijn geen voorspelling, maar...
article 2009
document
Besseling, J.J.M. (author), Rijkenberg, A.M. (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Young handicapped citizens in the Netherlands have increasingly been receiving social benefits or special services during the last five years. Dutch governmental departments have therefore commissioned an applied social policy research. We analyzed six benefits (for example special education, psychological healthcare, and Wajong benefits for...
article 2008
document
van Dalen, E.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Dorenbosch, L.W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2008
document
Andriessen, S. (author), Besseling, J.J.M. (author)
article 2008
document
Brenninkmeijer, V. (author), Houtman, I. (author), Blonk, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background: The World Health Organization considers depression a major health problem and a leading cause of disability. Aim To identify factors which may help to reduce depressive symptoms in a sample of employees sick listed due to mental health problems. Methods: Longitudinal cohort study of employees sick listed for 12-20 weeks due to mental...
article 2008
document
de Vente, W. (author), Kamphuis, J.H. (author), Emmelkamp, P.M.G. (author), Blonk, R.W.B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Work-related stress is widespread and can lead to long-term absenteeism and work disability. Cognitive-behavioral treatment (CBT) has demonstrated effectiveness in treating psychopathology but has only rarely been tested in clinical samples with work-related stress. A randomized controlled trial was conducted to investigate the efficacy of CBT...
article 2008
document
Vos, F. (author), Cremer, R. (author)
Deze bijdrage gaat in op de vraag onder welke voorwaarden oudere werknemers willen en kunnen doorwerken en wat werkgevers daarvan vinden. Het artikel is gebaseerd op een onderzoek door TNO en Ditmeijers' Research (in opdracht van uitzendbureau Oudstanding) in het najaar van 2007 onder een groep koplopers en ervaringsdeskundigen. Ge(pre...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Putten, D.J. (author)
Voor mij is dit een mooie aanleiding en gelegenheid om eens te verkennen hoe het staat met de (kans op) arbeidsparticipatie van chronisch zieken en arbeidsgehandicapten. Eerst zal ik proberen enig licht te werpen op de omvang van de groep chronisch zieken en arbeidsgehandicapten. Daarna geef ik een korte samenvatting van de ontwikkeling van het...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Jalan Jalan: kunstenaars en buurtbewoners werken aan een betere buurt, effect is gemeten door TNO.
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sonneveld, H. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Changes in marital status may be linked with consecutive data on absenteeism from the occupational health services in the Netherlands. According to a recent study by TNO Work and Employment, it appears that divorce has an impact on absenteeism levels among employees. After a certain period following the divorce, absenteeism among employees in...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Grundemann, R. (author)
Inaugurale rede Hogeschool Utrecht, 12 december 2008.
public lecture 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author), Besseling, J. (author), Heyma, A. (author), van Klaveren, C. (author)
Nederland investeert vele miljoenen euro’s in de reïntegratie en activering van werklozen, gedeeltelijk arbeidsongeschikten en niet-uitkeringsgerechtigden (NUG’ers). Dit handboek geeft de state-of-the-art weer van methoden voor onderzoek naar de effectiviteit van investeringen in activerend arbeidsmarktbeleid. De nadruk ligt daarbij op het...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Wevers, C. (author)
Rond de millenniumwisseling zijn er veel verkenningen verschenen die proberen de toekomst van de arbeid in beeld te brengen. De millenniumwisseling zelf vormde natuurlijk een goede aan-leiding. Bij de vorige dachten veel Europeanen immers nog dat de wereld zou vergaan! Wat 'onze' drempel naar de volgende eeuw zo bijzonder maakte, is de...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Groot, I. (author), de Graaf-Zijl, M. (author), Hop, P. (author), Kok, l. (author), Fermin, B. (author), Ooms, D. (author), Zwinkels, W. (author)
Re-integratietrajecten hebben een toegevoegde waarde bij het terugdringen van het aantal zeer langdurig uitkeringsgerechtigden. Hoewel de resultaten nog bescheiden zijn, blijkt dat dit zogeheten "granieten bestand" minder weerbarstig is dan altijd werd aangenomen. Een opvallende conclusie is dat sociale activering een behoorlijk effect blijkt te...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vaas, F. (author), Kraan, K. (author)
Nederland wil binnen Europa de meest concurrerende kennismaatschappij worden. Die ambitie gaat al een paar kabinetten mee, ook al waren die van wisselende kleur. Het kabinet Paars II van Wim Kok tekende er voor in 2000 met de acceptatie van de Lissabon-doelstellingen. In de miljoenennota 2007, de laatste van het kabinet Balkenende III, wordt...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dorenbosch, L.W. (author), Keijzer, L.E. (author), van der Wol, J. (author), Heemskerk, E.P.M. (author), Huiskamp. M.J., (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Jettinghoff, K. (author)
Doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van gezondheidsherstel en terugkeer naar werk van werklozen. Het betreft een longitudinaal vragenlijstonderzoek van twee metingen met een jaar ertussen onder 870 werklozen uit de WW- en ZW-bestanden van oktober 2005. Uit dit onderzoek blijkt...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F.S.M. (author), Cremer, R. (author)
Resultaten van een onderzoek naar de redenen van ge(pre)pensioneerden om te willen blijven werken. Het onderzoek is gebaseerd op een enquête gehouden onder 1356 ge(pre)pensioneerden die zijn ingeschreven bij een uitzendbureau. Ter vergelijking zijn ook werkgevers bevraagd. De volgende vragen staan centraal: (1) hoe oordelen ge(pre)pensioneerden...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author), Vos, F. (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Michel, F. (author), Popma, J. (author), van Rijen, L. (author)
Betrokkenheid en participatie van werknemers bij de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan veel toegevoegde waarde hebben. Dit artikel bericht over een methode die is ontwikkeld om werknemers intensiever bij de RI&E te betrekken. Minder gericht op lange checklist met risico's, en meer op bewuste aandacht voor en kennis over de eigen...
article 2008
Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(81 - 100 of 346)

Pages