Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(61 - 80 of 346)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), van der Wolk, J. (author)
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gijsbers, G. (author), van der Molen, S. (author), Sanders, J. (author), de Vos, E. (author), van der Zee, F.A. (author)
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Zee, F.A. (author), Brandes, F. (author), Sanders, J. (author), Maier, D. (author), Dijkgraaf, E. (author), Vissers, G. (author), van Gils, M. (author), Zwinkels, W. (author)
Part I analyses recent relevant sector developments and trends and depicts the current state of play in the sector, with an emphasis on innovation, skills and jobs. The findings of Part I of the report combine original data analysis using Eurostat structural business statistics and labour force survey data with results from an extensive...
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Knifton, L. (author), Watson, V. (author), Gründemann, R. (author), Dijkman, A. (author), den Besten, H. (author), ten Have, K. (author)
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author), Oomens, P.C.J. (author), Gouw, P.E. (author)
De regeling brugbanen herbeoordeelden, sinds 1-3-2008 van kracht, beoogt gesubsidieerde banen te creëren. De regeling liep vooruit op een bredere toepassing van het instrument loonkostensubsidie (LKS) in de regeling stimulering arbeidsparticipatie (STAP) met ingang van 1-1-2009. Doel van een TNO-onderzoek hieromtrent is het signaleren van...
report 2009
document
Smulders, P. (author)
In september 2008 heeft de kredietcrisis hard toegeslagen. Er is een eind gekomen aan een langdurige periode van dalende werkloosheid. Het CPB verwacht dat de werkloosheid zal toenemen tot 600.000 in 2010. Zo ziet het slagveld er begin 2009 uit. Wat heeft dit alles voor effect op de positie van de oudere werknemer? Is het doorwerken van oudere...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Bennenbroek, F. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Giesen, F. (author)
Voor het vergroten van participatie en re-integratie van WWB'ers uit het zgn. granieten bestand is meer kennis nodig over hun gezondheid. Een slechte gezondheid is immers één van de belemmerende factoren hierbij. In dit artikel staat een onderzoek centraal over hoe het met de fysieke en psychische gezondheid van bijstandscliënten is gesteld....
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author)
Een gemeente kan zelf veel doen om de kansen op werk voor inwoners met een achterstandspositie (alleenstaande moeders, dropouts, gehandicapten) te stimuleren. Bijvoorbeeld door bij aanbestedingen en inkoop rekening te houden met effecten op de lokale werkgelegenheid en bij voorkeur zaken te doen met bedrijven die helpen banen voor bepaalde...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
De re-integratiemarkt heeft behoefte aan objectieve loonwaardebepaling. Ook is een meer gerichte en integrale aanpak voor de begeleiding van langdurig werklozen naar participatie naar vermogen nodig. Professionalisering is een vereiste om op effectieve en eenduidige wijze het werk te kunnen doen. In dit artikel wordt daartoe een handreiking...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), Fermin, B. (author)
Het Poortwachterscentrum (PWC), een regionaal werkend arbeidsmarkt instrument waarin grote, maar vooral ook kleinere bedrijven en instellingen gezamenlijk invulling kunnen geven aan hun eigen verantwoordelijkheid voor de personeelsvoorziening, is in korte tijd een bekend fenomeen geworden. De belangrijkste doelgroep bestaat uit uitgevallen,...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author), Ooms, D. (author), Sanders, J. (author)
Onderzoek verricht naar de omvang, aard en achtergronden van de baan-baan mobiliteit in Nederland. Het betreft hier wisselingen van banen, inclusief het zelfstandig ondernemerschap, door werkenden. In het kader van dit onderzoek is voor het eerst in Nederland een uitgebreide analyse uitgevoerd van de mobiliteit binnen en tussen sectoren en regio...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E. (author), Wind, H. (author), van Dijk, F.J. (author), Willems, H.H. (author)
Background. Assessments for long-term incapacity for work are performed by Social Insurance Physicians (SIPs) who rely on interviews with claimants as an important part of the process. These interviews are susceptible to bias. In the Netherlands three protocols have been developed to conduct these interviews. These protocols are expert- and...
article 2009
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), van der Wolk, J. (author), Koning, K. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), de Boer, W. (author)
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, P.C.J. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, P. (author), Giesen, F.B.M. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Kraan, K.O. (author), Vaas, F. (author)
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, S. (author), de Jong, T. (author), Blonk, R. (author)
In order to reintegrate a group of people who have received social assistance benefits (WWB) for a long time, the city of Rotterdam started a project called 'Experiment Sheltered Employment'. In this study we investigate the relationship between health complaints and job performance among this group of former unemployed. Our sample consists of...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author)
In de huidige economische situatie is de focus van veel werkgevers en werknemers vooral op de korte termijn gericht. Het gaat er om de moeilijke economische periode goed door te komen en de continuïteit te bestendigen en/of de komende periode aan het werk te blijven. Toch zijn er ook geluiden te horen die bij de economische fluctuaties in het...
article 2009
Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(61 - 80 of 346)

Pages