Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(41 - 60 of 346)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oomens, S. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Andriessen, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Psychische klachten onder werknemers komen veel voor en leiden vaak tot langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Tijdig hervatten van werkzaamheden is van belang om langdurige uitval te voorkómen. Toch kan het in de praktijk moeilijk zijn om verzuimende werknemers met psychische klachten het werk snel te laten hervatten. De vraag is...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author)
Het onderzoek concentreerde zich op drie vragen: Wat wordt beoordeeld bij de beoordeling van langdurige arbeidsongeschiktheid? Wat is de kwaliteit van die beoordelingen? En hoe kan de kwaliteit van de beoordelingen van langdurige arbeidsongeschiktheid worden geborgd? De Boer keek daarbij zowel naar de situatie in Nederland als in andere landen....
doctoral thesis 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Putten, D. (author)
Dat het niet goed gaat met de arbeidsparticipatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, wordt keer op keer bevestigd in onderzoek. Hervormingen van de sociale zekerheid en de introductie van marktwerking sinds het begin van de jaren 90 in de vorige eeuw hebben wel geleid tot het succesvol terugdringen van het volume aan...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), Ooms, D. (author), de Jong, T. (author)
In welke mate zijn werknemers bereid te investeren in hun employability uit hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket? Aan werknemers zijn met behulp van de vignettenmethode arbeidsvoorwaardenpakketten voorgelegd die variëren in het netto loon, de lengte van de werkweek, het aantal verlofdagen, sparen voor toekomstig verlof (ouderschap, zorgverlof,...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Kraan, K. (author), Vaas, F. (author)
Sociale innovatie wordt gedefinieerd als een strategisch ingegeven vernieuwing op het terrein van organiseren en / of organisatiegedrag, c.q. gedrag in organisaties en is op te vatten als een vermogen van de organisatie. Dit vermogen kan bestaan uit vier bronnen: strategische oriëntatie, flexibel werken, slimmer organiseren en product...
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Wevers, C. (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author), Smit, A. (author)
Werkgevers en overheid hebben belangstelling voor (h)erkenning van bedrijven die kansen bieden aan werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt. TNO verkende in binnen- en buitenland de ervaringen met bestaande regelingen. Dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit Sociaal Bestek, 2010,nr.12.
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Corvers, F. (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vos, F. (author), Bos, E. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brouwer, P. (author), Hulsbergen-Sletering, F.M. (author), Dhondt, S. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dorenbosch, L. (author), Goudswaard, A. (author), Kooij-de Bode, H. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Koningsveld, E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Wevers, C. (author)
report 2010
document
Nauta, A. (author), van Vianen, A. (author), van der Heijden, B. (author), van Dam, K. (author), Willemsen, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
This study among 702 Dutch employees working in the health care and welfare sector examined individual and organizational factors that are related to workers' employability orientation and turnover intention. Additionally, push and pull motives were examined of employees who aimed to leave their job. Results indicated that a strong employability...
article 2009
document
Akkermans, J. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author), Koppes, L.L.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Purpose - The purpose of this paper is to gain more insight into the well-being, health and performance of young intermediate educated employees. First, employees with low education (9 years or less), intermediate education (10-14 years of education), and high education (15 years or more) are compared on a number of factors related to well-being...
article 2009
document
Keijzer, L. (author), Oomens, S. (author), Hazelzet, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2009
document
Wiezer, N.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), ten Have, J, (author)
Working paper om het debat te bevorderen over de vraag hoe technische en sociale innovatie elkaar kunnen versterken en geïntegreerd bijdragen aan de verbetering van de concurrentiepositie van Nederland. Dat debat dient over de traditionele grenzen van gamma- en bèta wetenschappen heen te gaan. Daarom wil het Nederlands Centrum voor Sociale...
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven Ernst&Young (author), Brouwer, P. (author), Fermin, B. (author), Clarenbeek, J. (author), Revenboer, A. (author)
book 2009
Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(41 - 60 of 346)

Pages