Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(341 - 346 of 346)

Pages

document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Smit, A. (author), de Haan, F. (author)
Dit rapport is een verslag van een door TNO-PG verricht evaluatie-onderzoek naar de resultaten van het project Samen naar Werk, een initiatief van vertegenwoordigers van de overheid, het onderwijsveld en belangenorganisaties van mensen met een beperking. Doel van dat project was om een bijdrage te leveren aan de optimalisering van de...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), van der Geest, L.G.M. (author), Vaas, S. (author)
De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid voor...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Chorus, A.M.J. (author), Kremer, A. (author), Oortwijn, W.J. (author), Schaapveld, K. (author)
Dit rapport is het schriftelijke resultaat van een door het Ministerie van WVC aan de Stichting Dienstverlening Gehandicapten (SDG) gegeven opdracht tot het uitvoeren van een inventarisatie van het probleem doofheid of slechthorendheid. De eigenlijke inventarisatie is uitgevoerd door TNO-PG, waarbij gegevens over slechthorendheid in de algemene...
report 1995
document
TNO Wegtransportmiddelen >TNO Preventie en Gezondheid (author), Hekstra, A.C. (author)
Dit rapport geeft een beschrijving van een deelproject binnen het TNO-brede programma "Arbeid en Handicap". Het doel van dit deelproject is om inzicht te krijgen in de rol die materiele werkvoorzieningen (kunnen) spelen bij de arbeidsparticipatie van gehandicapten en areidsongeschikten, met als achterliggende doelstelling om aan te geven op...
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Gründemann, R.W.M. (author), de Winter, C.R. (author), Smulders, P.G.W. (author)
report 1994
document
Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) (author), de Vos, E.L. (author)
Op 19 november 1993 organiseerde het Hugo Sinzheimer Instituut een conferentie onder de titel "Arbeidsparticipatie onder druk". De bijdragen in deze bundel zijn bewerkingen van voordrachten van deze conferentie.
bookPart 1994
Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(341 - 346 of 346)

Pages