Searched for: subject:"Arbeidsparticipatie"
(1 - 20 of 338)

Pages

document
Hazelzet, A. (author), van den Tooren, M. (author)
Astrid Hazelzet en Marieke van den Tooren zijn onderzoekers bij TNO. In twee columns, deel 1 vindt u hier, bespreken zij nut en noodzaak van onderzoek en manieren om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.Astrid Hazelzet en Marieke van den Tooren zijn onderzoekers bij TNO. In twee columns, deel 1 vindt u hier, bespreken zij nut en noodzaak van...
article 2021
document
Hazelzet, A. (author), van den Tooren, M. (author)
Astrid Hazelzet en Marieke van den Tooren zijn onderzoekers bij TNO. In twee columns, hier vindt u deel 2, bespreken zij nut en noodzaak van onderzoek en manieren om de arbeidsmarkt inclusiever te maken.
article 2021
document
Verbiest, S. (author), van de Ven, H. (author)
In een opiniestuk in het Financieele Dagblad van 26 november 2020 pleit prof. dr. Ton Wilthagen ervoor om platformwerk meer de ruimte te geven, vooral om de achterblijvende arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen (Wilthagen, 2020). Dit zijn mensen die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te kunnen...
report 2021
document
Fermin, B. (author), de Looze, M. (author), Hazelzet, A. (author)
De uitdaging van een inclusieve arbeidsmarkt De arbeidsparticipatie van mensen met een beperking is nog altijd te laag. De aanpassingen door de jaren heen van wetgeving om de instroom in arbeidsongeschiktheidsregelingen te beperken en de uitstroom naar werk te bevorderen, hebben niet het gewenste effect gehad. Met de invoering in 2015 van de...
bookPart 2019
document
van den Heuvel, S.G. (author), Niks, I. (author)
In general, the relation between health and work participation is strong but ambiguous. In the Study on Transitions in Employment, Ability and Motivation (STREAM), this relation has often been studied. In this article, we summarize the results. Research questions were the following: how are health issues related to prolonged work participation?...
article 2019
document
Pot, F. (author), Smulders, P. (author)
Zonder arbeid geen welvaart. Maar arbeid is meer dan productiviteit en innovatie om materiële welvaart te creëren. In de Monitor Brede Welvaart wordt bij arbeid gedacht aan arbeidsparticipatie, maar de inhoud van het werk, van belang voor zingeving en duurzame inzetbaarheid, blijft buiten beschouwing. Welke indicatoren voor arbeidskwaliteit...
article 2019
document
Goudswaard, A. (author), van Twuijver, M.W. (author), van Wijk, E. (author)
De Provincie Flevoland heeft zich de taak gesteld om samen met de relevante stakeholders een Human Capital Agenda (HCA) te formuleren voor de provincie. Deze HCA moet een heldere visie omvatten ten aanzien van de provinciale arbeidsmarkt en economie. De HCA voor de provincie dient tegelijkertijd aandacht te besteden aan het versterken van het...
report 2017
document
Blonk, R. (author), Wevers, C. (author)
Meer dan een miljoen mensen in ons land hebben geen werk, of het kost hen moeite aan het werk te komen. Doordat zij al te lang werkloos zijn, een handicap hebben, laagopgeleid zijn, er een mismatch is met de arbeidsmarkt of bang zijn om te falen. Op gemeenten rust de taak dit probleem te lijf te gaan. TNO ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde...
other 2017
document
Bongers, P.M. (author), Dhondt, S. (author)
report 2014
document
Brouwer, P. (author), Hoeve, M. (author), Smit-Rietveld, C. (author)
Nu de budgetten voor re-integratie krimpen, groeit het belang van effectieve begeleiding richting arbeidsparticipatie. De vraag is dan natuurlijk welke aanpak werkt. En welke kosten kan men verwachten? De gegevens van de Participatieladder bieden gemeenten waardevolle handvatten om hun beleid vorm te geven. De auteurs, tevens onderzoekers bij...
article 2011
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author), Zwinkels, W. (author)
Het huidige kabinet heeft in het regeerakkoord de wens uitgesproken dat iedereen zo veel mogelijk naar vermogen participeert in de samenleving. Dit vraagt om maatregelen die ertoe bijdragen dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook mee te kunnen doen. Naast bestaande regelingen als de inzet van loonkostensubsidies is social return de...
article 2011
document
de Vos, E.L. (author)
Transitie van school naar een reguliere baan duurt voor jongeren met ernstige gedragsproblemen al gauw tien jaar. Voor sommige, zoals degenen met een autismespectrumstoornis, is begeleiding tot aan het eind van het arbeidzame leven noodzakelijk. Negen van de tien jongeren met ernstige gedrgasmoeilijkheden die begeleid worden door een jobcoach...
article 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
other 2010
document
Cremer, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
Verheijden, M. (author), Dijkman, A. (author), Grundemann, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
Huiskamp, R. (author), Ooms, D. (author), de Jong, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In welke mate zijn werknemers bereid te investeren in hun employability uit hun eigen arbeidsvoorwaardenpakket? Aan werknemers zijn met behulp van de vignettenmethode arbeidsvoorwaardenpakketten voorgelegd die variëren in het netto loon, de lengte van de werkweek, het aantal verlofdagen, sparen voor toekomstig verlof (ouderschap, zorgverlof,...
article 2010
document
Sanders, J. (author), Corvers, F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
van Putten, D.J. (author), Sorgdrager, B. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
van Putten, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dat het niet goed gaat met de arbeidsparticipatie van mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt, wordt keer op keer bevestigd in onderzoek. Hervormingen van de sociale zekerheid en de introductie van marktwerking sinds het begin van de jaren 90 in de vorige eeuw hebben wel geleid tot het succesvol terugdringen van het volume aan...
article 2010
document
de Boer, W.E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het onderzoek concentreerde zich op drie vragen: Wat wordt beoordeeld bij de beoordeling van langdurige arbeidsongeschiktheid? Wat is de kwaliteit van die beoordelingen? En hoe kan de kwaliteit van de beoordelingen van langdurige arbeidsongeschiktheid worden geborgd? De Boer keek daarbij zowel naar de situatie in Nederland als in andere landen....
doctoral thesis 2010
Searched for: subject:"Arbeidsparticipatie"
(1 - 20 of 338)

Pages