Searched for: subject%3A%22Arbeidsonvereenkomsten%22
(1 - 1 of 1)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), Ooms, D. (author), de Jong, T. (author)
De inhoud van een CAO wordt (gedeeltelijk) bepaald door de lengte van de werkweek, de toegewezen hoeveelheid vrije tijd en de beloning voor gedane arbeid. Onderzocht is de prioriteit van de werknemer in de keuze tussen een verbetering aan de ene, en een verslechtering aan de andere kant, en in hoeverre de leidinggevende daarin mee wil gaan. Het...
report 2008