Searched for: subject%3A%22Arbeidshygienische%255C%2Bmaatregelen%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
Boeckhout, C.I. (author), Terwoert, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2010
document
Visser, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
book 2009
document
Fransman, W. (author), Schinkel, J. (author), Meijster, T. (author), van Hemmen, J. (author), Tielemans, E. (author), Goede, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: This paper describes the development and evaluation of an evidence database on the effectiveness of risk management measures (RMMs) to control inhalation exposure. This database is referred to as Exposure Control Efficacy Library (ECEL). Methods: A comprehensive review of scientific journals in the occupational hygiene field was...
article 2008
document
Meijster, T. (author), Tielemans, E. (author), Schinkel, J. (author), Heederik, D. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: To effectively decrease occupational exposure to flour dust and related allergens, detailed information on exposure determinants and effectiveness of control measures is essential. In this paper, we use personal real-time exposure measurements to get more insight into the relationship between specific work characteristics, including...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Preller, L. (author), Wouters, I. (author), Spaan, S. (author), Tjoe Nij, E. (author), van Yperen, H. (author)
Artikel besteed aandacht aan een door een samenwerkingsverband van TNO en de Universiteit van Utrecht verbeterde analysemethode en meetprotocol voor endotoxinen. Vakmedia
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwanikken, A.L.J. (author), Jongen, M.J.M. (author)
Ondanks de sterk toegenomen aandacht voor veiligheid blijkt uit gebeurtenissen als de explosie in Enschede en de brand in Volendam, dat er nog steeds verborgen oorzaken van onveiligheid bestaan. Dit was voor het ministerie van Sociale Zaken mede aanleiding om samen met TNO Kwaliteit van Leven een meerjarig onderzoek te starten naar nieuwe...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven TNO Defensie en Veiligheid (author), Wieringa, F.P. (author), Teirlinck, C.J.P.M. (author), Alferdinck, J.W.A.M. (author)
Dit rapport beschrijft de praktische aspecten van de implementatie van de Europese richtlijn voor beroepsmatige blootstelling aan bronnen van kunstmatige optische straling (Richtlijn 2006/25/EG). Het rapport is opgesteld om een beeld te krijgen waar kunstmatige bronnen van optische straling in Nederland voorkomen en met welke beheersmaatregelen...
report 2006
document
de Pater, N. (author), Doekes, G. (author), Miedema, E. (author), Goede, H. (author), van Hemmen, J. (author), Heederik, D. (author)
Beroepsmatige blootstelling aan meelstof kan leiden tot klachten aan de luchtwegen zoals astma en rhinitis. Deze klachten worden toegeschreven aan de in het stof aanwezige tarwe-allergenen en schimmel alpha-amylase. Het doel van het onderzoek is op basis van de resultaten een taakstelling te formuleren voor een reductie van de blootstelling aan...
book 2003
document
TNO Arbeid TNO Voeding (author), Tijssen, S.C.H.A. (author), Hilhorst, S.K.M. (author), Miedema, E.P. (author), Kromhout, H. (author)
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport "Reproductietoxische effecten bij ziekenhuispersoneel" van april 1999, heeft de Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer toegezegd beleidsregels op te stellen voor de beheersing van de blootstelling aan cytostatica. Als basis voor de beleidsregels was het nodig de huidige stand van de...
book 2001
document
Tijssen, S.C.H.A. (author), Gijsbers, J.H.J. (author), Preller, E.A. (author), Groenewold, M. (author)
Dit kennissysteem "Gevaarlijke stoffen glas in lood" is het resultaat van een project gericht op het optimaliseren van het werken met gevaarlijke stoffen in de glazenierbranche. Met en door de glazenierbranche is informatie verzameld over gevaarlijke stoffen: informatie over risico's, maar vooral ook informatie over mogelijke (praktische)...
report 2001
document
NIA-TNO (author), Leummens, M.H.L. (author), Mossink, J.C.M. (author), Meijer, J. (author), Herber, R.F.M. (author)
In het kader van het Europese EUREKA EU 643 project heeft een verkennend onderzoek plaatsgevonden naar de gezondheidsrisico's voor laserbewerkingen met industriële en research-lasers. In deze handleiding wordt een opsomming gegeven van de tot nu toe bekende risico's met betrekking tot gevaarlijke stoffen, straling en elektrische hoogspanning....
book 1997
document
Heesen, T.J. (author), Zwaard, W. (author), Bus, J. (author)
Bij gevaren voor veiligheid en gezondheid op de werkplek dienen volgens art. 3 van de Arbowet in eerste instantie maatregelen aan de bron genomen te worden. In dit artikel wordt stilgestaan bij de systematiek voor het treffen van bronmaatregelen. Deze systematiek vormde de basis van de Praktijkgids Arbeidshygiëne 'Bronbestrijding'. Bij...
article 1994
document
Meijers, L. (author), Scheffers, T. (author)
De eerste update van DOHS-Base is ontsloten voor gezondheidskundige bedrijfsnormen van chemische stoffen, waarvoor (nog) geen officiële MAC-waarde is vastgesteld. MAC-waarden en bedrijfsnormen zijn essentiële elementen in het arbozorgsysteem van bedrijven waar medewerkers blootgesteld kunnen worden aan chemische stoffen. DOHS-Base ontsluit van...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Beumer, P.F.M. (author), Musson, J.H.M.M. (author)
In dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de metaalindustrie. Doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Na een algemeen gedeelte, waarin informatie is...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Beumer, P.F.M. (author), Hessels, A.B. (author), Musson, J.H.M.M. (author), Verhoeven, W.E. (author)
in dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de chemische industrie. Het doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Bij het onderzoek is een indeling...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Beumer, P.F.M. (author), Hessels, A.B. (author), Musson, J.H.M.M. (author), Verhoeven, W.E. (author)
In dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de hout- en meubelindustrie. Het doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot de aspecten geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Naast een algemeen...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Beumer, P.F.M. (author), Hessels, A.B. (author), Musson, J.H.M.M. (author), Verhoeven, W.E. (author)
Het doel van dit literatuuronderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten in deze industrietak. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstellingen aan gassen, dampen en stof. Naast een algemeen gedeelte over onderhoudswerk en intern transport, wordt aandacht besteed aan risico's t.g.v. werkzaamheden in de...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Nossent, S.M. (author), Ziekemeyer, M. (author)
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Kromhout, H. (author), Swuste, P.H.J.J. (author), Nossent, S.M. (author), Ziekemeyer, M. (author)
article 1990
Searched for: subject%3A%22Arbeidshygienische%255C%2Bmaatregelen%22
(1 - 20 of 25)

Pages