Searched for: subject%3A%22Arbeidshygiene%22
(1 - 20 of 54)

Pages

document
Vermeulen, R. (author), Pronk, A. (author)
article 2020
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hertsenberg, A.J. (author), Hollander, A.L. (author), Jongen, M.J.M. (author), Koval, I. (author), van Niftik, M.F.J. (author)
Bij het reduceren van risico's van gevaarlijke stoffen wordt in eerste instantie gedacht aan het beheersen van blootstelling, het beheersen van emissie en het veiliger maken van het proces of van de installatie door technische- of managementmaatregelen, zoals het afschermen van de bron, toepassen van gerichte afzuiging, of het aanbieden van...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Preller, L. (author), Wouters, I. (author), Spaan, S. (author), Tjoe Nij, E. (author), van Yperen, H. (author)
Artikel besteed aandacht aan een door een samenwerkingsverband van TNO en de Universiteit van Utrecht verbeterde analysemethode en meetprotocol voor endotoxinen. Vakmedia
article 2007
document
Brouwer, D.H. (author), Gijsbers, J.H.J. (author), Lurvink, M.W.M. (author), TNO Voeding (author)
Recently, toxicological and epidemiological studies on health effects related to particle exposure suggest that 'ultrafine particles' (particles with an aerodynamic diameter of <100 nm) may cause severe health effects after inhalation. Although the toxicological mechanisms for these effects have not yet been explained, it is apparent that...
article 2004
document
TNO Bouw (author), de Gids, W.F. (author), Opperhuizen, A. (author)
Naar aanleiding van het beleid van de rijksoverheid om het tabaksgebruik te verminderen en de niet-roker te beschermen, wordt in dit rapport beschreven in welke mate ventilatie en luchtzuivering kunnen bijdragen aan vermindering van de blootstelling aan omgevingstabaksrook in de horeca. Allereerst is onderzocht hoe omgevingstabaksrook is...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C. (author), Nossent, S. (author)
In de aardappelen, groenten en fruit (AGF)-branche werkten in 2000 volgens het CBS bijna 10.000 personen. In deze rapportage staat de arbokennisinfrastructuur rond de AGF-branche centraal. Er wordt een beeld geschetst van arborisico's, gezondheidseffecten en maatregelen.
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche callcenters, één van de snelst groeiende branches van het afgelopen decennium. Gemiddeld gesproken zijn de arbeidsomstandigheden in de inhouse callcenters (binnen bedrijven) beter dan de outhouse...
report 2002
document
TNO Chemie (author)
Verslag van een symposium over de blootstelling op de werkplek en de risico's voor werknemers. Er worden diverse deelonderwerpen behandeld: MAC-waarden; high molecular weight sentisers; blootstelling aan ultrafijne deeltjes, stof, toxische chemicalen, organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden, electromagnetische velden, bitumen in asfalt,...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Marquart, H. (author), Noy, D. (author), Oostendorp, Y. (author)
Deze praktijkgids gaat over het inventariseren en evalueren van risico's van toxische stoffen. In deze praktijkgids wordt de term toxische stoffen gebruikt voor alle gassen, dampen, vloeistoffen en vaste stoffen, al dan niet in mengsels, die kunnen leiden tot hinder of schade van de gezondheid van werknemers. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Michel, F.P. (author), Visser, R. (author)
Uit gesprekken met velerlei betrokkenen blijkt dat er draagvlak is voor een databank good practices. Deze databank moet op internet gebaseerd zijn. Tezelfdertijd wordt aangegeven dat de financiering van het aanleveren van deze praktijkvoorbeelden, inclucief het opzetten, onderhouden en beheren van een database, door ministeries moet worden...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de branche verhuur van en handel in onroerend goed. De bedrijfstak bestaat uit zeer veel kleine, administratieve bedrijfjes. Als gevolg van de grote veranderingen op met name de woningmarkt, in de laatste tien jaar, komen er regelmatig reorganisaties,...
report 2000
document
Wynne, R. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Major changes in the world of work have led to increases in part-time working, short-term contracts and an increase in the number of career changes which people make during their working lives. These labour market changes have been accompanied and to some degree stimulated by increasing global competition, by changes in the technologies used in...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Felser, C. (author)
In opdracht van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA) en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt door TNO Arbeid jaarlijks een update gemaakt van de beroepsopleidingen voor gecertificeerde arbodeskundigen. In dit overzicht is opgenomen: een vergelijking van de onderwijsstructuur van de vier arbodeskundigen in de arbodienst,...
report 1999
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author), Marquart, J. (author), Scheffers, T.M.L. (author), Bos, P.M.J. (author), ten Berge, W.F. (author), van Hemmen, J.J. (author)
Dit themanummer gaat over de normering van stoffen met chronische effecten. De auteurs van het artikel over dit onderwerp onderbouwen de volgende stelling: 'Er is wetenschappelijk en praktisch weinig reden voor de overheid om voor een chronische toxische stof het niveau van het langetermijngemiddelde te gebruiken als de acht uurs...
article 1999
document
TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), de Pater, A.J. (author), Marquart, J. (author), Burgers, A.W. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar maatregelen om de blootstelling aan organische oplosmiddelen in autoschadeherstelbedrijven te verminderen. In het onderzoek zijn metingen verricht naar de persoonlijke blootstelling aan verschillende oplosmiddelen van voorbewerkers en spuiters. De meest risicovolle handelingen betreffen:...
book 1998
document
NIA TNO (author), Broek, A. (author), Koene, M. (author), Halewijn, I. (author)
Dit Arbowenkenblad is een aanvulling op het handboek "De praktijkruimten van de huisarts : het boek voor huisarts en architekt". Het handboek geeft alle functionele eisen waaraan de ruimtelijke indeling van de huisartsenpraktijk moet voldoen, terwijl het wenkenblad de aanvullende eisen geeft t.a.v. de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), de Groot, B. (author), Nossent, S. (author), Braam, A. (author)
This consolidated report is the result of phase 1 of the Leonardo da Vinci Pilot Project 'Improving Training in Health and Safety at Work in the European Meat Industry' (TOSH-MEAT'). The aim of this report is to provide an overview of the 'State of the art' and of OSH-training needs as reported by the 10 participating countries. This information...
report 1998
document
Swuste, P. (author), Burdorf, L. (author), Spee, T. (author), Brouwer, D. (author), Dijkstra, L. (author), TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
In dit artikel kijken vijf Nederlandse deelnemers terug op een aantal sessies van de derde Internationale Wetenschappelijke Conferentie, georganiseerd door de Zwitserse Vereniging voor Arbeidshygiëne en de International Occupational Hygiene Association (IOHA). De onderwerpen van de sessies die worden beschreven zijn: blootstelling aan...
article 1997
document
van Baal, J. (author), Bos, J. (author)
Gebrek aan orde en netheid op de werkplek kan de veiligheid in gevaar brengen. Ook kan er productieverlies optreden door het zoekraken van gereedschappen of het verspillen van voorraden. Dit artikel gaat over TUTTAVA, een methode om de veiligheid en productiviteit op de werkvloer te verbeteren. Kern van de in Finland ontwikkelde methode is het...
article 1997
document
van der Beek, A.J. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Het doel van deze studie was het opstellen van een breed gedragen, samenhangend programma van onderwerpen voor onderzoek en ontwikkeling op het terrein van arbeid en gezondheid. Gestreefd is naar een onderbouwde prioritering, in relatie met behoeften en lacunes. In de eerste fase zijn 33 sleutelinformanten geïnterviewd. In de tweede fase zijn...
article 1997
Searched for: subject%3A%22Arbeidshygiene%22
(1 - 20 of 54)

Pages