Searched for: subject%3A%22Arbeidscontracten%22
(1 - 8 of 8)
document
Douwes, M. (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I.L.D. (author), van der Ploeg, K. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Kraan, K.O. (author), Fernandez Beiro, L. (author), Pleijers, A. (author), Venema, A. (author), van Dam, L. (author), Eysink, P. (author), van der Molen, H. (author), Visser, S. (author), Steenbeek, R. (author)
Aan de hand van recente monitors en onderzoeken schetst de Arbobalans een actueel beeld van de arbeidsomstandigheden en werkgerelateerde gezondheid van werkenden en van het arbobeleid in bedrijven in Nederland. Vanaf 2007 verscheen de Arbobalans jaarlijks, vanaf 2012 is dat tweejaarlijks. Deze kennis helpt beleidsmakers binnen bedrijfsleven en...
report 2019
document
Kraan, K.O. (author), Verbiest, S. (author)
Dit rapport gaat in op de verschillen in kwaliteit van de arbeid van verschillende typen werknemers: werknemers met een vast contract en drie typen flexibele werknemers: 1) werknemers met een tijdelijk contract en/of vast contract zonder vaste uren, 2) uitzendkrachten en 3) oproep-/invalkrachten. Daarnaast kijken we naar werknemers die meerdere...
report 2019
document
Nauta, A. (author), Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Over vragen als: "Om de files te vermijden wil ik graag van 10 tot 7 werken, kan dat?" en "Wat denk jij dit jaar te kunnen bijdragen om de afdeling nog beter te laten draaien?" worden door werknemers en leidinggevenden onderhandeld in hun onderlinge arbeidsrelatie. De afspraken die ze daarbij maken over werktijden, beloning, ontwikkeling en...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Knegt, R. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Houwing, H. (author), Brouwer, P. (author)
In 1999 is de Wet flexibiliteit en zekerheid (‘Flexwet’) van kracht geworden. De wet beoogde dat meer flexibiliteit voor werkgevers in de inzet van flex-werkers (zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract) gepaard zou gaan met meer zekerheid voor hen die op deze basis werkzaam zijn. Uit een eerste evaluatie in...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Blokland, K. (author)
Sociale innovatie gaan over vernieuwingen in het functioneren van (groepen) medewerkers met het oog op optimale bedrijfsprestaties en een prettig werkklimaat. In dit artikel wordt betoogd dat sociale innovatie de kern is van HRM, en dat het van de werkvloer moet komen, willen organisaties meer dan nu innovatieve producten en diensten leveren....
article 2007
document
de Leede, J. (author)
Is flexibiliteit alleen te bereiken met uitzendkrachten? Dat is niet het geval. Er bestaan vele manieren om met een flexibele inzet van het personeel het fluctuerende werkaanbod aan te kunnen. Met een slimme mix aan flexmaatregelen in contract, werktijd en functie komt men verder dan alleen met uitzendkrachten. Voor uitzendbureaus betekent dit...
article 2004
document
Kwantes, J.H. (author)
De ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, verzuim(begeleiding) en reïntegratie (AVR) zijn elkaar de afgelopen jaren in rap tempo opgevolgd en zijn voor werkgevers en werknemers niet gemakkelijk te volgen geweest. Dat is opmerkelijk omdat het overheidsbeleid en de wetgeving hen op dit gebied juist steeds meer verantwoordelijkheid...
article 2003
document
Otten, F.W.J. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Een hoge werkdruk wordt door werknemers en werkgevers gezien als één van de belangrijkste arbeidsrisico's van deze tijd. In een hoog tempo en onder tijdsdruk moeten werken zijn belangrijke ingrediënten hiervan. In 2000 geeft 40% van de Nederlandse beroepsbevolking aan in een hoog tempo te moeten werken, 35% geeft aan regelmatig onder hoge...
article 2002
Searched for: subject%3A%22Arbeidscontracten%22
(1 - 8 of 8)