Searched for: subject%3A%22Arbeidsconflicten%22
(1 - 6 of 6)
document
Nauta, A. (author), van den Bossch, S. (author)
bookPart 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Goudswaard, A. (author), van Sloten, G. (author)
Volgens het Burgerlijk Wetboek (artikel 611) moeten werkgevers en werknemers zich als goed werkgever en goed werknemer gedragen. Wat dat precies is, staat niet omschreven. Het gaat hier om een "vage norm", waarbij in conflictsituaties geoordeeld wordt op basis van begrippen als redelijkheid en billijkheid. Ook elders is niet vast omschreven wat...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), van den Bossche, S. (author), Nuyens, M. (author), Ybema, J.F. (author)
In 2002 is het pilotproject Introductie van Mediation in de Onderwijssector (IMO-project) gestart. Doel van dit project was nagaan of mediation een effectief instrument is om uitval vanwege arbeidsconflicten te reduceren of te voorkomen. In de jaren 2002-2004 zijn de fasen 1 (introductie van mediation) en 2 (uitvoering mediation) uitgevoerd. In...
report 2005
document
TNO Arbeid (author), Kelder, M.J. (author), Weel, A.N.H. (author), Nauta, A.P. (author)
In dit artikel worden een casus beschreven van een conflict over arbeidsvoorwaarden en veiligheid binnen een grote industriële onderneming, dat uit de hand loopt. Een door de vakbond geplande staking is via een kort geding, aangespannen door het management van de onderneming, door de rechter verboden. Dat heeft de tegenstellingen in het bedrijf...
article 2002
document
TNO Arbeid (author)
Bundeling van op het congres "Nieuwe trends in werken: kunst of vliegwerk", 26en 27 november 2002, uitgedeelde of gepresenteerde samenvattingen van inleiding. Als behorende tot het nieuwe werken worden onder andere genoemd: toepassing van ICT, toenemende concurrentie, de noodzaak om bij een structureel krappe arbeidsmarkt het arbeidspotentieel...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Kremer, A. (author), Smulders, P.G.W. (author), de Winter, C.R. (author)
Onderzoek naar de problemen bij de diagnosestelling en de gevalsbehandeling bij ziekteverzuimgevallen in het algemeen en die bij een arbeidsconflict in het bijzonder. Met name gaat het om de vraag op welke wijze de uitvoerende functionarissen van de uitvoeringsorganen (verzekeringsartsen en rapporteurs) uitvoering geven aan het beleid van de...
report 1995
Searched for: subject%3A%22Arbeidsconflicten%22
(1 - 6 of 6)